Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu przedstawiono sposób przetwarzania sprzedaży w kilku jednostkach gospodarczych. Korzyści Dział sprzedaży oraz zakład dostarczający mogą znajdować się w różnych jednostkach gospodarczych. Kluczowe kroki procesu Tworzenie zlecenia klienta z zakładem dostarczającym z innej jednostki gospodarczej niż dział sprzedaży Dostawa z zakładu dostarczającego Fakturowanie klienta z działu sprzedaży Wewnętrzne fakturowanie działu sprzedaży z zakładu dostarczającego

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedaży Fakturowanie Magazynier

4 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych Klient zamawia towary w dziale sprzedaży swojego dostawcy. Dostawca ma zakład produkcyjny/magazyn, który należy do innej jednostki gospodarczej. Materiały są tam produkowane/przechowywane i dostarczane bezpośrednio z zakładu produkcyjnego/ magazynu do klienta.

5 Przegląd procesów Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych Zakład produkcyjny Zakład 1010 Jednostka gospodarcza 1010 Dział sprzedaży 1010 Kanał dystrybucji 10 Oddział 10 Płatnik (dla IV reprezentującego jedn. gosp. 1000) Dostarcza Klient 100009 Zlecenia Fakturuje zewnętrznie Rozliczenie wewnętrzne Płatność Centrum sprzedaży Zakład dostarczający 1000 Dział sprzed Kanał dystrybucji 10 Oddział 10 Jednostka gospodarcza 1000 Wewnętrzna płatność

6 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych Zdarzenie Sprzedaż należy przetwarzać w ramach innej jednostki gospodarczej Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Zakończenie procesu Klient Potwierdzenie zlecenia Dowód dostawy List przewozowy Administracja sprzedażą Tworzenie zlecenia klienta Fakturowanie sprzedaży Wyświetlanie faktury Tworzenie faktury wewnętrznej Rozrachunki z odbiorcami — wpływ płatności (157) Tworzenie dokumentu fakturowania Wyświetlanie faktury wewnętrznej Magazynier (Opcjonalne) Pobranie Lista pobrania Robocza lista dostaw Sprawdzanie partii/ Przypisanie numerów seryjnych Księgowanie wydania materiałów

7 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

8


Pobierz ppt "Przetwarzanie zlecenia klienta w kilku jednostkach gospodarczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google