Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu opisano kolejność całego procesu w przypadku standardowego procesu sprzedaży (produkcja na magazyn) z klientem. Proces biznesowy obejmuje wszystkie etapy, począwszy od utworzenia zlecenia, po rozliczenie konta klienta po otrzymaniu płatności Korzyści Przy wprowadzaniu zlecenia przeprowadzana jest kontrola dostępności i automatycznie ustalany jest punkt wysyłkowy. Tworzony jest dokument fakturowania i wykonywane są księgowania w modułach FI oraz CO. Kluczowe kroki procesu Tworzenie zlecenia klienta Potwierdzenie zlecenia Dostawa Pobranie Wydanie materiałów Fakturowanie

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedaży Magazynier Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami

4 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu Proces rozpoczyna się od utworzenia standardowego zlecenia klienta. W zależności od klienta i materiału podczas wprowadzania zlecenia mają miejsce różne specjalne zdarzenia, takie jak ustalanie cen dla klienta/materiału, wprowadzanie stosownych rabatów oraz sprawdzanie dostępności materiałów i historii kredytowej klienta. Następuje sprawdzenie, czy w odpowiednim składzie znajduje się wystarczająca ilość materiałów. Jeżeli nie, ma miejsce ruch magazynowy. Następnie generowane są pokwitowania pobrania dla pracowników magazynu, aby przygotować produkt do wysyłki do klienta. Faktycznie pobraną ilość należy zarejestrować w systemie w celu zapewnienia zgodności pomiędzy zleceniem klienta i dokumentem dostawy. W przypadku wystąpienia różnic można to też udokumentować w celu zapewnia prawidłowego księgowania. Po zakończeniu pobrania pracownik magazynu księguje wydanie materiałów z magazynu. Zapasy są pomniejsza o ilość materiału wysyłaną do klienta. Wynikiem tego jest księgowanie kosztu własnego sprzedaży w rachunkowości finansowej. Po zaksięgowaniu wydania materiałów dostawę można zafakturować, a przychód wraz z kosztem własnym sprzedaży zostają zaksięgowane w rachunkowości zarządczej. Ten etap oznacza koniec operacji gospodarczej w obszarze Sprzedaży i Dystrybucji. Ostatnim etapem całego procesu jest księgowanie faktur, przygotowywanie i drukowanie wyciągów dla klientów oraz księgowanie i rozliczanie wpływu płatności.

5 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu Zdarzenie Klient chce kupić produkt Zarządzanie kredytem (108) Zarządzanie kredytem (108) (Opcjonalne) Oferta dla klienta (112) Klient Potwierdzenie zlecenia Dowód dostawy Dokument fakturowania Admini-stracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia klienta Magazynier Robocza lista dostaw Sprawdzanie partii / Przypisanie numeru seryjnego (opcjonalne) Księgowanie wydania materiałów Koszt własny sprzedaży zapasów Lista pobrania Fakturo-wanie sprzedaży Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z odbiorcami (wpływ płatności) (157) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przetwarzanie zlecenia klienta: Sprzedaż bezpośrednio z magazynu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google