Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przychód składnika aktywów trwałych poprzez aktywację bezpośrednią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przychód składnika aktywów trwałych poprzez aktywację bezpośrednią"— Zapis prezentacji:

1 Przychód składnika aktywów trwałych poprzez aktywację bezpośrednią
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Zakup aktywów trwałych, w przypadku których nie występuje faza środka trwałego w budowie (ŚTwB) Korzyści Przejrzysty wgląd w zaległe zlecenia, wysyłki i zapasy Zautomatyzowane i wydajne przetwarzanie. Kluczowe kroki procesu Bezpośrednia aktywacja składnika aktywów trwałych w Księgowości aktywów trwałych.

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Osoba wnioskująca Osoba zatwierdzająca Księgowy ds. aktywów trwałych Kierownik działu zaopatrzenia Pracownik działu zaopatrzenia Magazynier Rozrachunki z dostawcami

4 Szczegółowy opis procesu
Przychód składnika aktywów trwałych poprzez aktywację bezpośrednią Aby dokonać zakupu składnika aktywów trwałych, w przypadku którego nie występuje faza środka trwałego w budowie(ŚTwB), należy aktywować składnik aktywów trwałych bezpośrednio w Księgowości aktywów trwałych. Zapotrzebowanie na nowy składnik aktywów trwałych jest zatwierdzane przez kierownika miejsca powstawania kosztów, dział zaopatrzenia dokonuje zakupu, a koszty związane z zamówieniem są aktywowane podczas przetwarzania faktury dostawcy.

5 Diagram przebiegu procesu
Przychód składnika aktywów trwałych za pośrednictwem aktywacji bezpośredniej Zdarzenie Należy zakupić kapitałowy składnik aktywów trwałych Zakończenie procesu Rozładowanie materiałów z transportu Faktura przychodząca dostawcy Osoba wnio-skująca Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania z dekretacją „U” — nieznane Osoba zatwier-dzająca Przegląd zgłoszenia zapotrzebowania Zgłoszenia zapotrzebowania Zgłoszenie zapotrzebowania zatwierdzone? Nie Księgowy ds. aktywów trwałych Tak Tworzenie składnika aktywów trwałych (155.02) Kierownik działu zaopa-trzenia Zatwierdzenie zamówienia Tak Pracownik działu zaopatrzenia Przekształcanie zgłoszenia zapotrzebowania na zamówienie z dekretacją „A” Zamówienie jest dokładne? Zmiana zamówienia Nie Magazynier Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy Rozrachunki z dostawcami Obciążenie składnika aktywów trwałych Uznanie dostawcy Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej Rozrachunki z dostawcami (158)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przychód składnika aktywów trwałych poprzez aktywację bezpośrednią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google