Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Handel zagraniczny — procedura eksportowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Handel zagraniczny — procedura eksportowa"— Zapis prezentacji:

1 Handel zagraniczny — procedura eksportowa
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Aplikacja SAP Handel zagraniczny/cło (Foreign Trade/Customs - FT) zapewnia narzędzia potrzebne do konkurowania na dzisiejszym rynku, który rozwija się w szybkim tempie. Została ona opracowana, aby pomóc sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom firmy związanym z handlem zagranicznym. Korzyści Niższe opłaty importowe Spełnienie wymogów urzędowych Spełnienie wymagań złożonej dokumentacji Efektywne przeprowadzenie procesu Kluczowe kroki procesu Wprowadzanie zlecenia klienta Tworzenie dostawy Tworzenie faktury pro forma Drukowanie dokumentów Księgowanie wydania materiałów Rozliczanie Tworzenie deklaracji Intrastat

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedaży Magazynier Fakturowanie sprzedaży Rozrachunki z odbiorcami

4 Szczegółowy opis procesu
Handel zagraniczny — procedura eksportowa Ponieważ rynki stają się coraz bardziej globalne, a struktury biznesowe bardziej złożone, coraz większe znaczenie ma konieczność precyzyjnej obsługi wymagań dotyczących handlu zagranicznego. Aplikacja SAP Handel zagraniczny/cło (Foreign Trade/Customs - FT) zapewnia narzędzia potrzebne do konkurowania na dzisiejszym rynku, który rozwija się w szybkim tempie. Została ona opracowana, aby pomóc sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom firmy związanym z handlem zagranicznym. W tym scenariuszu opisano kroki dotyczące wydruku formularzy dokumentów związanych z eksportem oraz sposobu przeprowadzania kontroli niekompletności w systemie w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych informacji. W dokumencie przedstawiono prosty sposób raportowania za pomocą deklaracji Intrastat po opracowaniu niezbędnych ustawień i danych podstawowych.

5 Diagram przebiegu procesu
Handel zagraniczny — procedura eksportowa Zdarzenie Klient chce kupić produkt Klient Potwierdzenie zlecenia Faktura pro forma Dowód dostawy Faktura klienta Agent celny Dokumenty celne Tworzenie deklaracji Intrastat Administracja sprzedażą Tworzenie zlecenia klienta Fakturowanie sprzedaży Tworzenie faktury pro forma Fakturowanie Magazynier Tworzenie dostawy (Opcjonalne) Sprawdzenie ustalenia partii (Opcjonalne) Pobranie Drukowanie dokumentów Księgowanie wydania materiałów Lista pobrania Kontrola informacji dotyczących handlu zagranicznego (Opcjonalne) Przypisanie numeru seryjnego Koszt własny sprzedaży zapasów Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z odbiorcami (wpływ płatności) (157)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Handel zagraniczny — procedura eksportowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google