Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przesunięcie magazynowe z dostawą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przesunięcie magazynowe z dostawą"— Zapis prezentacji:

1 Przesunięcie magazynowe z dostawą
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Przeniesienie materiału zlecane automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia), z jednego zakładu do drugiego w tej samej jednostce gospodarczej Korzyści Przejrzysty wgląd w zaległe przesunięcia magazynowe, zapasy w drodze Wydajne przetwarzanie wewnętrznych przesunięć magazynowych Kluczowe kroki procesu Zgłoszenie zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe (przy użyciu przebiegu MRP) Zmiana zlecenia na przesunięcie magazynowe (przy użyciu przebiegu MRP) Zlecenie przesunięcia magazynowego (bez użycia przebiegu MRP) Dostawa dla zlecenia przesunięcia magazynowego Robocza lista dostaw Potwierdzenie pobrania Wydanie materiałów Przyjęcie przesuwanych materiałów

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Pracownik działu zaopatrzenia Planista produkcji Magazynier

4 Szczegółowy opis procesu
Przesunięcie magazynowe z dostawą Proces przesunięcia magazynowego rozpoczyna się od zapotrzebowania na przesunięcie materiału z jednego zakładu do drugiego w tej samej jednostce gospodarczej. To żądanie, które ma formę zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe, może zostać utworzone w zakładzie nabywającym automatycznie (przez przebieg MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia). Do obsługi procesu przesunięcia magazynowego nie są wymagane specyficzne dane podstawowe poza danymi podstawowymi materiału. Dane podstawowe materiału muszą istnieć zarówno w zakładzie nabywającym (przyjmującym), jak i zakładzie przekazującym (dostarczającym). Zamówienia dotyczące przesunięć magazynowych nie podlegają zatwierdzeniu jak inne zamówienia. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację dokładności zgłoszenia zapotrzebowania przesunięcia magazynowego i przekształca je na zlecenia przesunięcia magazynowego. Magazynier w zakładzie dostarczającym monitoruje materiały do wysyłki i tworzy dostawy zgodnie z wymaganiami. Po utworzeniu dostawy dla materiałów tworzona jest lista pobrania. Pracownik magazynu gromadzi materiały i potwierdza pobrane ilości. Po realizacji dostawy ilości dostawy są wydawane, generowana jest odpowiednia dokumentacja, a materiały zostają wysłane, co powoduje zakończenie procesu po stronie zakładu dostarczającego. Materiały zostają odebrane w zakładzie przyjmującym na podstawie referencji do numeru dostawy zawartej w dokumentach dostawy. Zapasy są odbierane w składzie w oparciu o stałe parametry proponowane na podstawie danych podstawowych materiału, które można zmienić w momencie transferu danych transakcyjnych, na przykład tworzenia zamówienia lub przyjęcia materiałów.

5 Diagram przebiegu procesu
Przesunięcie magazynowe z dostawą Zdarzenie Lista robocza codziennych dostaw, wystarczająca ilość zapasów Przybycie materiału do rampy załadunkowej Tworzenie zlecenia przesunięcia Potwierdzenie zlecenia przesunięcia Wymagany materiał bez użycia MRP Prognoza, planowanie i przebieg MRP Magazynier Przesunięcie magazynowe przy kosztach standardowych Zysk/strata z przesunięcia magazynowego Dostawa Przetwarzanie roboczej listy dostaw dla zamówień (tworzenie dostawy wychodzącej) Lista pobrania Potwierdzenie pobrania Dowód dostawy Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów Pokwitowanie przyjęcia materiałów Księgowanie przyjęcia materiałów dla dostawy Pracownik działu zaopatrzenia Tworzenie zlecenia przesunięcia magazynowego (bez użycia MRP) Przetwarzanie zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe Zmiana zlecenia przesunięcia magazynowego Zakończenie procesu MRP = Planowanie potrzeb materiałowych

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przesunięcie magazynowe z dostawą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google