Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką PL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką PL"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką PL
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W działalności biznesowej, zwłaszcza w ramach produkcji jednostkowej, klienci są często zobowiązani uiścić pewną kwotę z góry przed dostawą produktów. Korzyści Zintegrowane z systemem przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką klienta Kluczowe kroki procesu Wprowadzanie zlecenia klienta Księgowanie zaliczki Fakturowanie zaliczki Rozliczanie zaliczki Przetwarzanie dostawy Księgowanie wydania materiałów Fakturowanie końcowe i rozliczenie zaliczki

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedażą Magazynier Fakturowanie sprzedaży Rozrachunki z odbiorcami

4 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką PL Ten proces stosuje się, aby utworzyć zlecenie sprzedaży, zarejestrować przyjęcie zaliczki, wystawić fakturę zaliczkową, utworzyć fakturę końcową po potrąceniu otrzymanej zaliczki i przyjęciu należnej kwoty końcowej wyszczególnionej na fakturze.

5 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką PL Zdarzenie Wymagana jest zaliczka od klienta Klient Dokument fakturowania Administracja sprzedażą Tworzenie zlecenia klienta Fakturowanie sprzedaży Faktura zaliczkowa Fakturowanie/ rozliczenie zaliczki Magazynier Przetwarzanie dostawy Sprawdzenie ustalenia partii Księgowanie wydania materiałów Koszt własny sprzedaży zapasów Lista pobrania Przypisanie numerów seryjnych Rozrachunki z odbiorcami Księgowanie zaliczki Rozliczenie zaliczki Rozrachunki z odbiorcami (wpływ płatności) (157) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przetwarzanie zlecenia klienta z zaliczką PL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google