Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W tym scenariuszu opisano sposób masowej obsługi w standardowym procesie sprzedaży (produkcja na magazyn). Korzyści Optymalizacja kosztów w wyniku zebrania zleceń, które mają zostać dostarczone do tego samego klienta, w ramach jednej dostawy za pomocą przebiegu zbiorczego Optymalizacja kosztów w wyniku zebrania dostaw do tego samego klienta w ramach jednej faktury za pomocą przebiegu zbiorczego Kluczowe kroki procesu Tworzenie zleceń klienta Przebieg zbiorczy dla dostaw Pobranie Wydanie materiałów Przebieg zbiorczy dla fakturowania

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedaży Magazynier Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami

4 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym W tym scenariuszu opisano zbiorcze przetwarzanie standardowych zleceń (sprzedaż bezpośrednio z magazynu). Proces zaczyna się od utworzenia kilku standardowych zleceń klienta. Dostawy tworzone są okresowo dla wszystkich zleceń klienta znajdujących się na roboczej liście dostaw, dla których dostępne są materiały. Aby zoptymalizować koszty transportu, wszystkie zlecenia tego samego klienta są umieszczane w pojedynczym dokumencie dostawy. W przypadku składów, w których stosowana jest uproszczona gospodarka magazynowa, system automatycznie tworzy przesunięcia oraz dokumenty pobrania. Materiały są pobierane, a rzeczywistą ilość pobrania odnotowuje się w dostawie. System księguje wydanie materiałów i tworzy dowody dostawy. Proces księgowania wydania materiałów przebiega w tle. Teraz materiały mogą zostać wysłane do klienta. Wszystkie dostawy są okresowo wybierane do zafakturowania. Aby zoptymalizować koszty, wszystkie dostawy na liście roboczej fakturowania dla tego samego klienta są fakturowane w pojedynczym dokumencie. Proces księgowania przychodu do księgowości przebiega w tle.

5 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym Zdarzenie Klient chce kupić produkt Klient Dowód dostawy Dokument fakturowania Administracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia klienta Magazynier Robocza lista dostaw Sprawdzanie partii/ Przypisanie numeru seryjnego (opcjonalne) Księgowanie wydania materiałów Koszt własny sprzedaży zapasów Lista pobrania Fakturowanie sprzedaży Fakturowanie zbiorcze Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z odbiorcami (wpływ płatności) (157) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203)

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Przetwarzanie zlecenia klienta z fakturowaniem zbiorczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google