Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta"— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Materiały konsygnacyjne to materiały przechowywane w lokalizacji klienta, ale pozostające własnością firmy. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za te materiały, dopóki nie zostaną one wydane z zapasów konsygnacyjnych. Jeśli materiały ze składy konsygnacyjnego nie zostaną sprzedane, klient może je zwrócić. Korzyści Zapasy konsygnacyjne zarządzane indywidualnie dla każdego klienta Zapasy konsygnacyjne zarządzane oddzielnie od pozostałych zapasów Kluczowe kroki procesu Uzupełnienie konsygnacyjne Pobranie konsygnacyjne Odbiór konsygnacyjny Zwrot konsygnacyjny Pobranie i wysyłka Fakturowanie

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Administracja sprzedażą Magazynier Rozrachunki z odbiorcami

4 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta W systemie SAP ERP istnieją cztery podstawowe transakcje służące do przetwarzania zapasów konsygnacyjnych i wszystkie obsługują oddzielne zarządzanie zapasami: Uzupełnienie konsygnacyjne Uzupełnienie konsygnacyjne wykorzystywane jest do uzupełniania zapasów konsygnacyjnych klienta. Wydanie materiałów z odpowiednich zapasów jest księgowane z zapasów nieograniczonego wykorzystania do zapasów konsygnacyjnych (zapasów specjalnych). Materiały pozostają własnością dostawcy.

5 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Odbiór konsygnacyjny Za pośrednictwem odbioru konsygnacyjnego wszelkie materiały konsygnacyjne przechowywane w magazynie klienta, które nie zostały wykorzystane, mogą zostać przeksięgowane do magazynu firmy. Jeśli klient zwróci materiały konsygnacyjne do firmy, transakcja zostaje zapisana w systemie przez utworzenie zlecenia odbioru konsygnacyjnego (rodzaj zlecenia KA). W wyniku tego w systemie zostają przeprowadzone następujące czynności: Kiedy księgowane jest wydanie materiałów, odpowiednia ilość jest odejmowana z zapasów specjalnych klienta i dodawana ponownie do zwykłych zapasów firmy w zakładzie, do którego są zwracane materiały. Łączne zapasy wycenione pozostają na takim samym poziomie, ponieważ zwrócone zapasy są traktowane jako część zapasów własnych firmy, nawet jeśli znajdowały się w lokalizacji klienta. Ta transakcja nie jest istotna dla fakturowania.

6 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Pobranie konsygnacyjne Pobranie konsygnacyjne pozwala klientowi na pobranie materiałów konsygnacyjnych z zapasów specjalnych w celu użytkowania lub sprzedaży. Pobranie konsygnacyjne oznacza usunięcie materiałów z zapasów specjalnych i przekazanie ich na własność klienta. Kiedy klient usuwa zapasy konsygnacyjne w celu użytkowania lub sprzedaży, transakcja zostaje zarejestrowana w systemie przez utworzenie zlecenia pobrania konsygnacyjnego.

7 Szczegółowy opis procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta Zwrot konsygnacyjny Zwroty konsygnacyjne są wykorzystywane, kiedy klient chce zwrócić materiały do zapasów konsygnacyjnych. Jeśli klient chce złożyć reklamację dotyczącą materiałów konsygnacyjnych, które już zostały wydane, można zarejstrować tę transakcję w systemie, tworząc żądanie faktury korygującej w referencji do faktury. Na podstawie żądania faktury korygującej tworzone jest żądanie zwrotu konsygnacyjnego i dostawa zwrotna. Na końcu żądanie faktury korygującej jest fakturowane przy pomocy faktury korygującej.

8 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta — uzupełnienie konsygnacyjne Zdarzenie Wymagany zakup materiałów konsygnacyjnych Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Klient Potwierdzenie zlecenia Dowód dostawy List przewozowy Administracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia uzupełnienia konsygnacyjnego Magazynier Robocza lista dostaw Pobranie Sprawdzanie partii / Przypisanie numeru seryjnego (opcjonalne) Księgowanie wydania materiałów Zakończenie procesu Lista pobrania dla dostawy

9 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta — pobranie konsygnacyjne Zdarzenie Wydanie materiałów z zapasów konsygnacyjnych Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów (Opcjonalne) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Rozrachunki z odbiorcami (157) Administracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia pobrania konsygnacyjnego Magazynier Robocza lista dostaw Księgowanie wydania materiałów Fakturowanie sprzedaży Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami Faktura Zakończenie procesu

10 Diagram przebiegu procesu
Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta — odbiór konsygnacyjny Zdarzenie Wymagane odesłanie zapasów konsygnacyjnych Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Administracja sprzedażą Wprowadzanie zlecenia odbioru konsygnacyjnego Magazynier Robocza lista dostaw Księgowanie przyjęcia materiałów Zakończenie procesu

11 Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta — zwrot konsygnacyjny
Zdarzenie (Opcjonalne) Sprzedaż: Operacje zamykające okres (203) Rozrachunki z odbiorcami (157) Zwrot do zapasów konsygnacyjnych Lista robocza codziennych wysyłek, wystarczająca ilość zapasów Obsługa klienta Wprowadzanie żądania zwrotu konsygnacyjnego Wprowadzanie żądania faktury korygującej Magazynier Robocza lista dostaw Księgowanie przyjęcia materiałów Fakturowanie sprzedaży Referencyjny dokument fakturowania Fakturowanie Rozrachunki z odbiorcami Faktura korygująca Zakończenie procesu

12 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

13


Pobierz ppt "Przetwarzanie zapasów konsygnacyjnych klienta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google