Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywacja podziału dokumentów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywacja podziału dokumentów"— Zapis prezentacji:

1 Aktywacja podziału dokumentów
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
W księgowości KG (nowej) dostępna jest aktywacja podziału dokumentu. Dokumenty są rozszerzane o dodatkowe obiekty dekretacji lub wykonuje się dodatkowe księgowania, które powodują podział pierwotnych księgowań na linie odnoszące się do obiektów dekretacji. Obiekty dekretacji można zdefiniować zgodnie z wybranymi wymiarami. W pakiecie SAP Best Practices wymiarami są centra zysków i segmenty. Korzyści Księgowania odbywają się w czasie rzeczywistym (online). W dowolnym momencie można sporządzać pełne sprawozdania finansowe dotyczące wybranych wymiarów (raportowanie według segmentów). Kluczowe kroki procesu Aktywacja podziału dokumentu jest oparta na segmentach. Należy ją przeprowadzić przed rozpoczęciem księgowań na koncie klienta. Księgowania dokonane wcześniej mogą spowodować później błędy aktywacji podziału dokumentu (proszę również zobaczyć notę ).

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kierownik działu księgowości KG Księgowość KG Wymagania specjalne aktywacji podziału dokumentu Podział dokumentu należy aktywować, przestrzegając określonej kolejności instalacji. Instalacja wybranego zakresu rozwiązania SAP Best Practices Aktywacja podziału dokumentów Instalacja pozostałych bloków konstrukcyjnych ‘building blocks’ wymagających podziału dokumentu (np. scenariuszy Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat i Raportowanie według segmentów w rozwiązaniu Baseline).

4 Szczegółowy opis procesu
Aktywacja podziału dokumentów Podział dokumentu jest funkcją księgowości KG (nowej), która nie prowadzi do własnych procesów ani oddzielnych scenariuszy. Rozwiązanie SAP Best Practices zawiera przykładowy sposób sprawdzania przypisania segmentu i centrum zysków w dokumentach Księgi Głównej.

5 Diagram przebiegu procesu
Aktywacja podziału dokumentów Zdarzenie Dokument konta KG z różnymi segmentami Raportowanie Kierownik działu księgowości KG/ Księgowość KG Kontrola przypisania centrum zysku i segmentu

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Aktywacja podziału dokumentów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google