Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kalkulacja kosztu standardowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kalkulacja kosztu standardowego"— Zapis prezentacji:

1 Kalkulacja kosztu standardowego
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Odzwierciedlenie zmian cen kupowanych części, kosztów pracy i kosztów pośrednich oraz zmian w specyfikacjach materiałowych i operacjach niezbędnych do wytworzenia półproduktów i produktów gotowych Korzyści Aktualizacja cen jako przyszłych planowanych kosztów w odpowiednich rekordach danych podstawowych materiału Przeszacowanie istniejących zapasów według nowych cen standardowych Kluczowe kroki procesu Tworzenie przebiegu kalkulacji Wykonanie przebiegu kalkulacji Przegląd błędów Analiza proponowanych cen standardowych Powtórzenie scenariuszy rocznego planowania operacyjnego Edycja przebiegu kalkulacji i wykonanie Roczne planowanie operacyjne — przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem Tworzenie zamrożonego przebiegu kalkulacji Zaznaczenie jako przyszła cena planowana Zatwierdzenie kalkulacji standardowej i przeszacowanie zapasów na początku nowego roku obrotowego

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kontroler kosztów Kontroler danych podstawowych

4 Szczegółowy opis procesu
Kalkulacja kosztu standardowego Koszty standardowe produktów są rocznie aktualizowane jako część rocznego planowania operacyjnego (AOP). Jest to konieczne do odzwierciedlenia zmian cen kupowanych części, kosztów pracy i kosztów pośrednich oraz zmian w specyfikacjach materiałowych i operacjach niezbędnych do wytworzenia półproduktów i produktów gotowych. Po zaktualizowaniu cen planowanych kupowanych części i obliczeniu planowanych stawek wykonywany jest przebieg kalkulacji w celu obliczenia nowych standardowych cen planowanych materiałów. Obliczone ceny standardowe są sprawdzane. Odpowiedzialne osoby są proszone o wprowadzenie koniecznych poprawek np. w danych podstawowych. Po uznaniu obliczeń za prawidłowe ceny są aktualizowane jako przyszłe planowane koszty w odpowiednich rekordach danych podstawowych. Kiedy bieżący rok zostaje zamknięty, zaznaczone wstępne kalkulacje kosztów są zatwierdzane. W rezultacie następuje przeszacowanie istniejących zapasów według nowych cen standardowych.

5 Diagram przebiegu procesu
Kalkulacja kosztu standardowego Zdarzenie AOP — Planowanie miejsc powstawania kosztów ogólnych (175) Roczne planowanie operacyjne ZAMROŻONE Roczne planowanie operacyjne Rozpoczęcie nowego roku obrotowego Kontroler kosztów Planowanie miejsc powstawania kosztów produkcyjnych (176) AOP — Planowanie cen materiałów zakupionych (174) AOP — Przeniesienie kosztu własnego sprzedaży związanego z przychodem (173) Tworzenie zamrożonego przebiegu kalkulacji i wykonanie Nie Tak Czy koszty produktu są prawidłowe? Analiza proponowanych cen standardowych Błędy? Tworzenie przebiegu kalkulacji i wykonanie Błędy? Aktualizacja przyszłych cen planowanych Nie Przegląd błędów i wysłanie nierozwiązanych błędów pocztą do zespołu ds. danych podstawowych Tak Nie Tak Edycja przebiegu kalkulacji i wykonanie Powtórzenie scenariuszy AOP zgodnie z wymaganiami Poprawienie błędów, edycja przebiegu kalkulacji i wykonanie Zatwierdzenie przyszłych cen planowanych jako wersji bieżącej i przeszacowanie zapasów Obciążenie/odciążenie zapasów, obciążenie/odciążenie przeszacowania Kontroler danych podstawowych Przegląd błędów i poprawienie błędów danych podstawowych Wiadomość do kontrolera kosztów po rozwiązaniu błędów AOP = Roczne planowanie operacyjne

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Kalkulacja kosztu standardowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google