Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu"— Zapis prezentacji:

1 Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Zamknięcie okresu w zakładzie zapewnia, że wszystkie koszty ponoszone przez firmę w związku z działaniami produkcyjnymi (takie jak materiały z produkcji własnej) zostaną przypisane do tych działań/produktów. Koszty te są następnie przypisywane do odpowiednich produktów w rachunku wyników. Korzyści Przejrzysty wgląd w koszty produkcyjne dla materiałów wyprodukowanych w ramach produkcji własnej Zautomatyzowane i wydajne przetwarzanie Kluczowe kroki procesu Uruchomienie cyklu rozłożenia w odniesieniu do kosztów jakości Upewnienie się, że ruchy materiałowe i transakcje produkcyjne zostały zakończone Otwarcie nowego okresu MM Zamknięcie okresu dla zleceń produkcyjnych (koszty pośrednie, obliczenia dotyczące produkcji w toku i odchyleń, rozliczenie zleceń produkcyjnych) Zamknięcie zakończonych zleceń produkcyjnych Gromadzenie danych do hierarchii agregacji (raportowanie) Uruchomienie rozłożenia rzeczywistego wszystkich kosztów z miejsc powstawania kosztów w rachunku wyników Uruchomienie raportu wyników

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Kontroler zapasów Kontroler produkcji Księgowy Zakładowy kontroler Kontroler rentowności

4 Szczegółowy opis procesu
Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu Najpierw należy przypisać koszty jakości do miejsc powstawania kosztów produkcyjnych. Następnie należy się upewnić, czy wszystkie faktury przychodzące dotyczące danego okresu są zarejestrowane (zatwierdzenie zablokowanych faktur). Ruchy materiałowe i transakcje produkcyjne dla danego okresu muszą zostać zakończone. Należy otworzyć nowy okres MM. Następnie należy rozpocząć działania zamykania okresu dla zleceń produkcyjnych: księgowanie rzeczywistych kosztów pośrednich, obliczanie produkcji w toku, ustalanie odchyleń, rozliczanie zleceń produkcyjnych. Zakończone zlecenia produkcyjne są zamykane. Aby usprawnić raportowanie, proszę uruchomić gromadzenie danych dla hierarchii agregacji. Następuje rejestracja danych na różnych poziomach hierarchii, takich jak firma, zakład, rodzaj zlecenia, hierarchia produktów. Ekstrakty danych są wykorzystywane do raportowania kosztów produkcyjnych. Aby zakończyć przypisanie kosztów produkcyjnych do produktów w rachunku wyników, należy wykonać rozłożenie rzeczywiste wszystkich kosztów z miejsc powstawania kosztów do rachunku wyników. W raportach wyników można dokonać analizy kosztów i przychodów dla produktów.

5 Diagram przebiegu procesu
Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu Zdarzenie Konieczność zaksięgowania faktur związanych z zamówieniami przed końcem miesiąca Kontroler zapasów Upewnienie się, że ruchy materiałowe zostały zakończone Kontroler produkcji Zawiadomienie z produkcji, że wymagany jest zewnętrzny proces dostawcy Uruchomienie cyklu rozłożenia w odniesieniu do kosztów jakości Księgowy Zapisanie transakcji rozrachunków z dostawcami związanych z zamówieniami Księgowanie obliczenia rzeczywistych kosztów pośrednich zlecenia prod. Zatwierdzanie zablokowanych faktur Otwieranie nowego okresu MM Zakładowy kontroler Gromadzenie danych do hierarchii agregacji i analiza odchyleń Zlecenia produkcyjne — zamknięcie okresu Obliczanie produkcji w toku Ustalanie odchyleń — zlecenia procesowe i produkcyjne System informacyjny zlecenia produkcyjnego Upewnienie się, że transakcje produkcyjne zostały zakończone Rozliczenie wstępne produktów łącznych Przegląd obliczeń PwT Rozliczenie odchyleń Zamknięcie zakończonych zleceń produkcyjnych Wykonanie rozłożenia rzeczywistego w rachunku wyników Kontroler rentowności Uruchomienie raportu wyników AP = Rozrachunki z dostawcami; MM = Opracowanie zbiorcze; PwT = Produkcja w toku

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7


Pobierz ppt "Zamykanie okresu — „ogólnie” dla zakładu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google