Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia z nawigacji lotniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia z nawigacji lotniczej"— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia z nawigacji lotniczej
Opracował instr. pil. Stanisław Jurewicz Aeroklub Warszawski Nawigacyjne przygotowanie przelotu

2 Pułtusk 1. Wybór trasy Wyszków Długość trasy wybieramy zależnie od przewidywanego czasu lotu i pędkości podróżnej samolotu. Trasa Żerań - Wyszków Pułtusk-Żerań wynosi ok 140 km i zajmuje ok 1 godz., łącznie z dolotem i odlotem do lotniska Warszawa - Babice (EPBC) EPBC Żerań EPWA

3 Pułtusk 2. Wyjściowy punkt trasy WPT Wyszków Na trasę nie należy odchodzić bezpośrednio z lotniska startu, ponieważ obowiązują tam procedury odlotowe i przylotowe. Wybieramy punkt “Żerań” jako wyjściowy punkt trasy WPT. Od tego punktu możemy wykonywać lot wg zaplanowanej i obliczonej trasy WPT EPBC Żerań EPWA

4 Pułtusk 3. Kreślenie trasy Wyszków 1 PZK Użyć linijki, szablonu do kółek, i miekkiego ołówka (lub pisaka, jeśli mapa jest ofoliowana) Obwieść kółkami punkty zmiany kierunku (PZK) oraz wyjściowy i końcowy punkt trasy (WPT i KPT) Połączyć liniami prostymi WPT EPBC Żerań EPWA

5 2 PZK Pułtusk 3. Kreślenie trasy Wyszków 1 PZK Punkty łączyć liniami prostymi używając linijki. Kolor i grubość linii musi zapewniać kontrast w stosunku do tła mapy WPT EPBC Żerań EPWA

6 2 PZK Pułtusk 3. Kreślenie trasy Wyszków 1 PZK Numerując PZK, określiliśmy kierunek oblotu trasy. Należy pamiętać, że czas oblotu trasy zamkniętej jest jednakowy dla kierunku lewego i prawego, niezależnie od kierunku i prędkości wiatru. EPBC KPT=WPT Żerań EPWA

7 N 2 PZK 4. Nakazana linia Pułtusk drogi (NLD) i nakazany kąt
drogi geograficzny NKDG Pułtusk NLD Wyszków 1 PZK NLD Nakazaną linię drogi należy traktować jako wektor skiero wany w kierunku lotu. Na tej linii powinien znajdować się samolot przez cały czas lotu NLD EPBC KPT=WPT Żerań EPWA

8 N PZK 4. Nakazana linia Pułtusk drogi (NLD) i nakazany kąt
drogi geograficzny NKDG Pułtusk NLD Wyszków NKDG 1 PZK NLD NKDG NKDG Nakazana linia drogi i południk przecinają się, wyodrębniając część północną południka i część z grotem linii drogi. NKDG jest to kąt zawarty pomiędzy północnym zwrotem południka a częścią NLD zakończoną grotem, mierzony w prawo NLD EPBC KPT=WPT Żerań EPWA

9 N Nm NKDM=NKDG - M 5. Deklinacja Pułtusk magnetyczna Nakazany kąt
Drogi magne- tyczny (NKDM) Pułtusk M NKDM Wyszków 1 PZK NKDG Deklinacją magnet. M nazywamy kąt zawarty pomiedzy północnymi zwrotami południków geograf. N i magnetycz. Nm mierzony w prawo Nakazany kąt drogi magnetyczny: NKDM=NKDG - M NLD EPBC KPT=WPT Żerań EPWA

10 N 6. Pomiary kątów Pułtusk i odległości na mapie Wyszków 1 PZK NKDG 42
Deklinacja: M = + 4 NKDM = NKDG - M NKDM = 38 EPBC WPT Żerań EPWA

11 6. Pomiary kątów i odległości na mapie Pułtusk 46 km Wyszków 1 PZK Długość odcinka trasy Żerań - Wyszków 46 km Do pomiaru użyć skalówki lub linijki Na mapie 1:500000 1 cm = 5 km EPBC WPT Żerań EPWA

12 7. Zestawienie wyników pomiarów na mapie Trasa: Żerań - Wyszków - Pułtusk - Żerań

13 U V W Pułtusk 8. Wpływ wiatru na lot, znoszenie Wyszków 1 PZK WPT EPBC
Nawigacyjny trójkąt prędkości V - prędkość samolotu wzgl. powietrza (IAS) U - prędkość wiatru W -prędkość samolotu wzgl. ziemi (podróżna) WPT W EPBC Żerań EPWA

14 NLD RLD U V KZ W Pułtusk 8. Wpływ wiatru na lot, znoszenie Wyszków
1 PZK NLD RLD U V KZ WPT W NLD nakazana linia drogi RLD rzeczywista linia drogi KZ kąt znoszenia EPBC Żerań EPWA

15 Nm 9. Kierunek N wiatru Dn Dm M Dm – meteorologiczny kierunek
wiatru – kierunek z którego wieje wiatr odniesiony do północy geogr. M deklinacja magnetyczna w prawo „+” dodatnia w lewo „-” ujemna Dn Dn – nawigacyjny kierunek wiatru -kierunek w którym wieje wiatr odniesiony do północy magnet. Dm Dn=Dm M

16 Nm NKDM KM KZ KM = NKDM - KZ 10. Kurs , NKDM Pułtusk i KZ Wyszków
1 PZK KZ WPT NKDM nakazany kąt drogi magnetyczny KM kurs magnetyczny KZ kąt znoszenia KM = NKDM - KZ EPBC Żerań EPWA

17 11. Kąt wiatru Obliczenie kąta wiatru KW – kąt wiatru KW = Dn - NKDM
Nm Wyszków Jeśli wartość bezwzględna wyniku jest większa od 180o , to uzupełniamy tą wartość do 360o i zmieniamy znak wyniku na przeciwny. Przykład: Dn= 120 NKDM= 350 Wynik: KW= 120 – 350 = -230 Wartość bezwzględna |-230|=230 Uzupełnienie do 360: Zmiana znaku wyniku: KW=130 NKDM Dn KW U Żerań Kąty wiatru w odniesieniu do osi samolotu Kąt wiatru to kąt o jaki należy obrócić wektor drogi (krótszą drogą), aby ten pokrył się z nawigacyjnym kierunkiem wiatru. Obrót w prawo oznacza kąt dodatni i znoszenie w prawo. Obrót w lewo – kąt ujemny i znoszenie w lewo 180 - 135 135 - 90 90 45 - 45

18 12. Obliczenia nawigacyjne
NKDM Obliczenie czasu lotu T: Gdzie: S – odległość (km) W – prędkość podróżna U KM V KW KZ W Do obliczeń używać kalkulatora elektronicznego, nawigacyjnego lub wirtualnego (powyżej) Dane czerpać z opracowanej uprzednio tabeli (poniżej) Twierdzenie sinusów: Wiatr – przyjąć: Dm = 315 lub Dn = 131 U = 30km/h Prędkość przyjąć: V = 170 km/h Obliczenie kąta znoszenia KZ: Twierdzenie cosinusów: Obliczenie prędkości podróżnej W:

19 obliczeń (Zabieramy ze sobą do samolotu)
13. Zestawienie wyników obliczeń (Zabieramy ze sobą do samolotu) Pilot: Jan Kowalski Lotnisko: W-wa Babice EPBC Wiatr km/h NR ODC. ODCINEK NKDM S W KURS CZAS PALIWO OD - DO km hh:mm:ss litry 1 Żerań -Wyszków 038 46 166 028 00:16:38 6 2 Wyszków - Pułtusk 294 28 141 298 00:11:55 5 3 Pułtusk - Żerań 183 48 187 192 00:15:24 RAZEM 122 0:43:57 17 km/h Samolot: Cessna SP – FRC V = 92 kts H = 1000 ft QNH Paliwo niezbędne + zapas - 30 l Paliwo rzeczywiste 80l Lotnisko zapasowe: Modlin Częstotliwości radiowe: Babice Info 119,175 Okęcie Info 119,45 Modlin 124,00 Zatwierdził:

20 2 PZK Pułtusk 14.Opisywanie mapy Wyszków 1 PZK EPBC KPT=WPT Żerań EPWA
Narysować wektor wiatru Wyszków 1 PZK Mapę opisujemy wzdłuż każdego boku trasy Kolejność: w mianowniku ułamka czas (min) w liczniku ułamka długość odcinka trasy (tu km), po prawej stronie kurs. Orientacja kątowa napisu jest dostosowana do sposobu trzymania mapy podczas lotu: mapę trzyma się odcinkiem trasy w kierunku lotu EPBC KPT=WPT Żerań EPWA

21 15. Odległość minutowa Odległością minutową „L” nazywamy długość odcinka na mapie o określonej skali „S”, który przebywa samolot lecący z określoną prędkością podróżną „W” w czasie jednej minuty. Np. dla mapy o skali 1: i prędkości podróżnej W=120 km/h: Oznacza to, że w ciągu 1min samolot lecący z prękością podróżną W = 120 km/h „ przelatuje po mapie” 1: odcinek 4 mm

22 16. Linijka minutowa Skala 1:500000
Linia zgięcia dla trzeciego odcinka trasy drugiego odcinka Linia zgięcia dla trasy L min dla pierwszego Linia zgięcia odcinka trasy 6mm mm mm mm mm 4mm 4mm 4mm 4mm 4mm 120 141 166 180 187 W km/h

23 Pułtusk 17.Opisywanie mapy -chronometraż Wyszków EPBC Żerań EPWA 11’
2’ EPBC Przykładając linijkę minutową do odcinka trasy określamy chronometraż przelotu przez charakterystyczne punkty trasy np. 2’ szosa do Radzymina 11’ kolej Żerań EPWA


Pobierz ppt "Zagadnienia z nawigacji lotniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google