Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Budzich-Szukała FARNET Support Unit Spotkanie LGR Warszawa 27-28 września 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Budzich-Szukała FARNET Support Unit Spotkanie LGR Warszawa 27-28 września 2012."— Zapis prezentacji:

1 Urszula Budzich-Szukała FARNET Support Unit Spotkanie LGR Warszawa 27-28 września 2012

2 2 Experience of the present Axis 4 Very big variety in terms of: Proportion of Axis 4 in the EFF Size of overall budget and amount per FLAG Use of the Leader experience Focus on fisheries Speed of progress Delivery models and role of FLAG As a result, projects on the ground also vary in: Size Sector (private vs. public) Degree of fisheries involvement Investment vs. soft projects Some examples of results from studies carried out recently by the FARNET Support Unit

3 3 Udział procentowy Osi 4 w wybranych krajach UE

4 4 Średni budżet LGR w wybranych krajach UE (mln EUR)

5 5 Średni koszt projektu

6 6 % projektów rybackich % projektów prywatnych

7 7 Studia przypadku FARNET – rola LGR wobec sektora rybackiego Pomoc w organizacji sektora rybackiego (szczególnie małej skali) Pomoc we wdrażaniu celów EFR na poziomie lokalnym (np. Estonia – prywatne porty rybackie) Odpowiedź na wyzwania rybackie typowe dla danego obszaru Integracja wzdłuż łańcucha (np. połów, przetwórstwo w małej skali, dystrybucja, gastronomia...) Wzmocnienie głosu tych, których dotąd nie słuchano Katalizator zmian (zachęta do nowego myślenia) Mniejsze zainteresowanie tam gdzie sektor rybacki jest mocny

8 8 Kluczowa rola systemów wdrażania Komisja Europejska IP (regionalna) LGR IZ (krajowa) Beneficjenci Umożliwienie aktywności LGR Czas realizacji projektów, harmonogramy konkursów Wielkość projektów Współfinansowanie krajowe/zaliczki Szybkość decyzji Biurokracja Budżet (łączny i na LGR) Podział ról między IZ/IP/LGR Dodatkowe wymogi Agencja Płatnicza AP (reg.)

9 9 Z perspektywy IZ... Ogólne cele funduszu UE Specyficzne cele krajowe, kwalifikowal ność, wytyczne... IZ Localne cele, dodatkowe kryteria wyboru LGR Acceptacja: tak/nie Beneficjent

10 10...ale z punktu widzenia beneficjenta... Go into business yes invest New market employ local From the outside Not employ More of the same continue renovate Need external funding Conditions right Conditions not right No external funding Do nothing no

11 11...ale z punktu widzenia beneficjenta... Go into business yes invest New market employ local From the outside Not employ More of the same continue renovate Need external funding Conditions right Conditions not right No external funding Do nothing no

12 12 Links with LEADER (based on 221 FLAGs studied)

13 13 opcja zerowa CLLD stosowane tylko tam gdzie jest obowiązkowe, jako podejście Leader obszary inne niż wiejskie pozbawione szans rozwojowych jakie stwarza CLLD opcja demarkacji przeznaczenie części środków EFRR i EFS na działania typu CLLD, ale tylko dla partnerstw typu miejskiego tworzenie strategii monofunduszowych, brak realnej współpracy i wzajemnego uczenia się od siebie zarówno na poziomie grup lokalnych, jak i Instytucji Zarządzających opcja pełnana danym obszarze może działać tylko jedno partnerstwo, które przygotuje jednolitą, w pełni zintegrowaną strategię i będzie mogło korzystać ze wszystkich rodzajów funduszy wymaga dużego wysiłku i prac przygotowawczych na wszystkich poziomach, nakłada dużą odpowiedzialność na partnerstwo, potencjalnie stwarza duże szanse dla społeczności lokalnych opcja częściowa na etapie programowania zostaną narzucone pewne ograniczenia co do tego, które partnerstwa mogą korzystać z których funduszy i na jakim obszarze mniejsza autonomia lokalnych partnerstw może ograniczyć ich możliwości skutecznego oddziaływania opcja swobodnego wyboru decyzja o tym jakiego typu strategię przygotować i z jakich funduszy korzystać (z jednego czy z wielu) pozostawiona do decyzji lokalnych środowisk może wspołistnieć jednocześnie wiele typów partnerstw, niektóre korzystające z wielu funduszy, inne z jednego opcja bez zmian zachowanie status quoistniejące grupy będą mogły jak dotąd korzystać ze środków na rozwój wsi i obszarów rybackich (ew. także innych funduszy), ale będą musiały ubiegać się o każdy osobno (a nawet przygotować osobne strategie)

14 14 Na początku były Lokalne Grupy Działania...

15 15 Potem pojawiły się LGR...

16 16 Sytuacja dziś

17 17 A może być tak: każdy obszar ma osobne źródło finansowania...

18 18...albo obszary korzystające z różnych funduszy...

19 19... czy także nakładające się?...

20 20 Expectations for the future Greater role for the territorial approach (present in all CSF funds) Greater possibilities for coordination and complementarity between funds – at national, regional and local level (including multi-fund but not obligatory) Coordination of procedures and conditions for all funds Possibilities of simplification – less bureaucracy Risks – greater complexity, lack of experience in MAs and areas not familiar with the territorial approach Need for careful analysis of local challenges to adapt intervention Need for wide discussion – the time is NOW FARNET Template presentation

21 21 FARNET Support Unit 38 rue de la Loi B - 1040 Bruxelles +32 2 613 26 53 www.farnet.euwww.farnet.eu ubs@farnet.eu Thank you for your attention


Pobierz ppt "Urszula Budzich-Szukała FARNET Support Unit Spotkanie LGR Warszawa 27-28 września 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google