Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Program „Szkoła z klasą 2.0” edycja 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Program „Szkoła z klasą 2.0” edycja 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Program „Szkoła z klasą 2.0” edycja 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy

2 Szkoła z klasą 2.0 Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzana od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. Głównym celem Szkoły z Klasą jest promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

3 Szkoła z klasą 2.0 Szkoła z Klasą skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.

4 Harmonogram spotkania  utworzenie Zespołu 2.0;  tworzenie listy zasobów szkoły;  przedstawienie zadań dla dyrektora, koordynatora i nauczycieli  omówienie pytań i problemów;  utworzenie planu działania.

5 Zadania Dyrektora Szkoły  Termin zamieszczenia opisu na platformie  Zadanie dyrektora – planowanie 20.12.2013  Zadanie dyrektora – realizacja 20.05.2014

6 Zadania Dyrektora Szkoły  Nasz pomysł na e-szkołę opracowanie i wdrożenie projektu e-nauczania w całej szkole);  Nasi e-nauczyciele (zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach);  Szkoła z Wi-Fi (zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi);

7 Zadania Dyrektora Szkoły  Szkoła w sieci (założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i zastosowanie jej w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami;  Szkoła na platformie (wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, na której będą gromadzone i udostępniane szkolne materiały edukacyjne);

8 Zadania Dyrektora Szkoły  Szkoła z e-dziennikiem (wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły);  Komputery po lekcjach (udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami).

9 Zadania koordynatora projektu  Spotkanie otwierające Zespołu 2.0 31.10.2013 r.  Debata szkolna 18.12.2013 r.  Kodeks 2.0 21.01.2014 r.  Szkolny Festiwal 03.06.2014r.  Spotkanie podsumowujące 18.06.2014r.

10 Zadania koordynatora projektu  Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0;  Debata szkolna – tworzenie bądź modyfikacja Kodeksu 2.0 (zasad korzystania z TIK w edukacji). Kodeksu 2.0  Kodeks 2.0 - zatwierdzenie i zamieszczenie szkolnego zbioru zasad korzystania z TIK;

11 Zadania koordynatora projektu  Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy – projektów, kodeksu, zadań i innych prac uczniów;  Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, mocnych i słabych stron.

12 Zadania nauczycieli  Debata klasowa 27.11.2013  Zadanie TIK 20.01.2014  Projekt edukacyjny – planowanie 10.03.2014  Projekt edukacyjny – realizacja 30.04.2014  Projekt edukacyjny – prezentacja 03.06.2014

13 Zadania nauczycieli  Debata klasowa - prowadzi ją każdy nauczyciel zaangażowany w program, ze swoją grupą uczniów. Służy zapoznaniu uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i przygotowuje uczniów do czynnego udziału w debacie szkolnej;  Zadanie TIK - nauczyciele wraz z uczniami testują na zajęciach wybraną zasadę Kodeksu 2.0;Kodeksu 2.0

14 Zadania nauczycieli  Planowanie projektu - pod opieką nauczycieli uczniowie planują projekt edukacyjny wykorzystujący nowoczesne technologie - wybierają temat i planują jego przebieg;  Realizacja projektu - pod opieką nauczycieli uczniowie realizują zaplanowany projekt edukacyjny, wykorzystujący nowoczesne technologie;

15 Zadania nauczycieli  Prezentacja projektu - nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego. Omawiają z uczniami jego przebieg, ostateczne efekty i zastanawiają się wspólnie, czego uczniowie się nauczyli w trakcie wspólnej pracy, jakie wnioski wyciągnęli, na jakie trudności napotkali, co można by zrobić inaczej, itp.

16  Certyfikaty dla każdej szkoły w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli oraz w której prowadzony był przynajmniej jeden blog uczniowski (uhonorowany przynajmniej jedną odznaką).

17 Podsumowanie zadań  Pierwszym zadaniem szkół jest wypracowanie planu działania na cały rok szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora).  Zadaniem Dyrektora jest wybranie (po konsultacji z Zespołem 2.0) i wprowadzenie zmiany sposobu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK (do wyboru z listy) w ciągu roku szkolnego. W pierwszym semestrze dyrektor opisuje planowanie zmiany, w drugim - podjęte działania

18 Podsumowanie zadań  W pierwszym semestrze nowe szkoły wprowadzają Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). W każdej szkole biorącej udział w programie po raz pierwszy, odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z Kodeksy 2.0

19 Podsumowanie zadań nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz uczeniu innych (np. rodziców i starszych mieszkańców miejscowości). Debata szkolna poprzedzona będzie debatami klasowymi, prowadzonymi przez każdego nauczyciela

20 Podsumowanie zadań  Każdy nauczyciel przeprowadza z uczniami zadanie TIK (sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu). Forma i treść zadania zależy od stażu szkoły w programie. Duży nacisk kładziemy na wymianę dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych i doświadczeń pomiędzy szkołami.

21 Podsumowanie zadań  Na zakończenie programu odbywają się Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli). Najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane są na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie. Chętne szkoły organizują Uczniowskie Fora Naukowe.

22


Pobierz ppt "SPOTKANIE OTWIERAJĄCE Program „Szkoła z klasą 2.0” edycja 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google