Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prezentacja multimedialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prezentacja multimedialna"— Zapis prezentacji:

1 prezentacja multimedialna
Moja pierwsza prezentacja multimedialna PowerPoint Beata Sanakiewicz

2 Spis treści Prezentacja multimedialna Projektowanie prezentacji
Uruchomienie programu Korzystanie z szablonu projektu Układ slajdu Slajd tytułowy Nowy slajd Układ zawartości Wstawianie obrazu Wstawianie obrazów ClipArt Wstawianie tabeli Wstawianie wykresu Wstawianie diagramu Przejście slajdu Przyciski akcji Wstawianie hiperłącza Zapisywanie prezentacji

3 Prezentacja multimedialna
Prezentacja multimedialna to interaktywny przekaz informacji za pomocą tekstu, obrazu, dźwięku, animacji, przygotowany za pomocą określonego programu. Prezentacja składa się ze slajdów następujących jeden po drugim. Slajd może zawierać: tekst, tabele, rysunki, wykresy, grafikę, efekty dźwiękowe, filmowe, animację i inne elementy.

4 Projektowanie prezentacji
Przed przystąpieniem do pracy należy określić temat i strukturę prezentacji, a następnie zebrać potrzebne materiały. Mogą być to informacje, zdjęcia, rysunki zaczerpnięte z książek, czasopism, Internetu i innych źródeł. Każda prezentacja powinna się rozpocząć slajdem tytułowym, który określa pokazywaną treść oraz odpowiednie zakończenie.

5 Uruchomienie programu
Pracę nad prezentacją rozpoczynamy od uruchomienia programu: Start/Wszystkie programy/Microsoft PowerPoint. Po otworzeniu okna, mamy do dyspozycji trzy możliwości: Kreator zawartości Szablon projektu Tworzenie nowej prezentacji

6 Korzystanie z szablonu projektu
Po wybraniu opcji Z szablonu projektu pojawia się okno z gotowym szablonami. Gdy najedziemy kursorem na wybrany szablon, pojawia się strzałka, dzięki której rozwija się okno wyboru. Pozwala ona zastosować szablon do wybranego slajdu lub do wszystkich.

7 Układ slajdu Po ustaleniu szablonu projektu rozpoczynamy tworzenie prezentacji. Do dalszej pracy niezbędny nam będzie Układ slajdów, czyli sposób ułożenia elementów w slajdach. Jeśli układ jest niewidoczny, możemy go otworzyć z menu Format/Układ slajdów albo kliknąć na strzałkę w punkcie oznaczonym na rysunku i wybrać Układ slajdu z rozwiniętej listy.

8 Slajd tytułowy Każda prezentacja rozpoczyna się od slajdu tytułowego.
Wykorzystujemy układ slajdu – Slajd tytułowy, wstawiamy tytuł i podtytuł prezentacji. Dla wpisanych tytułów możesz ustalić atrybuty czcionki, postępując analogicznie, jak w edytorze tekstu.

9 Nowy slajd Kolejny slajd wstawiamy, klikając myszą w napis Nowy slajd (rys. 1) albo korzystając z menu Wstaw/Nowy slajd. Z okna Układ slajdu wybieramy zawartość nowego slajdu. 1.

10 Układ zawartości Układ slajdu daje nam możliwość wstawienia różnych elementów do slajdu. Po wybraniu Układu zawartości na slajdzie pojawia się sześć różnych ikon. Dają nam one możliwość szybkiego wstawienia do naszego slajdu następujących elementów: Tabela Wykres ClipArt Obraz Diagram Klip multimedialny

11 Wstawianie obrazu Korzystając z zaznaczonej ikony (rys.1), wstawiamy obraz. Po kliknięciu pojawi się okno, w którym odszukujemy na dysku (Przeglądaj) przygotowany obraz i zatwierdzamy wybór OK. Innym sposobem jest wybranie z menu Wstaw polecenia Obraz/Z pliku. 1.

12 Wstawianie obrazów ClipArt
Obrazy ClipArt wstawiamy analogicznie, wybierając ikonę oznaczoną na rysunku (rys.2). Można również skorzystać z polecenia Wstaw/Obraz/ClipArt. 2.

13 Wstawianie tabeli Tabelę wstawiamy, klikając w ikonę (rys. 3) lub z menu Wstaw wybieramy polecenie Tabela. Pojawia się okienko, w którym ustalamy liczbę kolumn i wierszy, zatwierdzamy wybór OK. 3.

14 Wstawianie wykresu Wykres wstawiamy, klikając w ikonę (rys.4) lub wybierając polecenie Wstaw/Wykres. Pojawia się szablon wykresu oraz Arkusz danych. Arkusz wypełniamy własnymi danymi, co automatycznie zaktualizuje nasz wykres. 4.

15 Wstawianie diagramu Diagram wstawiamy przez wybór ikony (rys.5) lub korzystając z polecenia Wstaw/Diagram. Po dwukrotnym kliknięciu w obszar diagramu pojawi się Schemat organizacyjny, który umożliwi rozbudowanie diagramu. 5.

16 Przejście slajdu Sposób pojawiania się kolejnych slajdów wybieramy z menu Pokaz slajdów/Przejście slajdu. W nowym oknie wybieramy sposób i szybkość przechodzenia kolejnych slajdów. Możemy zadecydować, czy wyświetlanie kolejnych slajdów ma się odbywać po kliknięciu myszą czy po upływie określonego czasu. Stosując przyciski akcji, wyłączamy oba pola. Wówczas pokaz sterowany będzie wyłącznie przyciskami. Wybrane efekty można zastosować jednocześnie do wszystkich slajdów, klikając opcję Zastosuj do wszystkich slajdów.

17 Przyciski akcji W celu umieszczenia na slajdzie przycisków akcji z menu Pokaz slajdów wybieramy Przyciski akcji. Wybieramy przycisk, a następnie w miejscu, w którym chcemy go zamieścić, rysujemy myszą (z wciśniętym lewym klawiszem) przycisk żądanej wielkości. W nowym oknie wybieramy miejsce, z którym przycisk ma nas połączyć.

18 Przyciski akcji Aby sformatować przycisk, wywołujemy menu podręczne, klikając w zaznaczonym obszarze przycisku i wybierając opcję Formatuj Autokształt. W oknie ustalamy kolor przycisku oraz grubość linii. Wstawianie przycisków do kolejnych slajdów znacznie ułatwi ich kopiowanie i wklejanie.

19 Wstawianie hiperłącza
Podobnie jak przyciski inne elementy prezentacji mogą pełnić funkcję hiperłączy (odsyłaczy). Odsyłaczami mogą być elementy graficzne czy fragmenty tekstów. Kliknięcie myszą na ten element powoduje przeniesienie się na określony slajd. W przykładzie zaznaczony został tekst „Wykres”. Po zaznaczeniu prawym przyciskiem wywołujemy menu podręczne i wybieramy Hiperłącze.

20 Wstawianie hiperłącza
Pojawi się okno Wstawianie hiperłącza. Ponieważ chcemy połączyć element ze slajdem w tworzonej prezentacji, wybieramy Miejsce w tym dokumencie. Wyświetlą się kolejne slajdy prezentacji, z których wybierzemy określony slajd. Pojawi się on na podglądzie. Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

21 Wstawianie hiperłącza
Zaznaczony tekst, stanowiący obecnie hiperłącze, zostanie podkreślony i zmieni kolor. Podczas pokazu wybór tego tekstu przeniesie nas do ustalonego slajdu.

22 Zapisywanie prezentacji
Program posiada kilka możliwości zapisu prezentacji. Dla naszych potrzeb będziemy korzystać z następujących sposobów zapisu: Zapis standardowy z rozszerzeniem: .ppt Zapis jako pokaz z rozszerzeniem: .pps, w którym bezpośrednio po uruchomieniu prezentacji będzie odtwarzany pokaz. W celu zapisania prezentacji w oknie zapisu wpisujemy nazwę pliku oraz wybieramy sposób zapisu prezentacji.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "prezentacja multimedialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google