Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: mgr Barbara Tomkowiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: mgr Barbara Tomkowiak"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: mgr Barbara Tomkowiak
PISMO ŚWIĘTE Przygotowała: mgr Barbara Tomkowiak

2 Kto jest autorem Biblii?
Autorem Pisma Świętego jest Pan Bóg oraz wybrani przez niego ludzie, których on natchnął.

3 Kiedy powstało Pismo Święte?
Pismo Święte powstawało przez ponad 1000 lat, a tworzyło je 40 pokoleń ludzi. Spisano je po hebrajsku, aramejsku i grecku. Pismo Święte spisało ponad 40 autorów, wśród nich byli: rybak, pasterz, lekarz, król. Przetłumaczono je na około 1200 języków i dialektów. Jest najczęściej wydawaną książką na świecie.

4 Na Biblię składają się:
73 księgi STARY TESTAMENT 46 KSIĄG NOWY TESTAMENT 27 KSIĄG Opisuje czasy od stworzenia świata, poprzez historię narodu wybranego, aż do ostatniego proroka. Obejmuje czas od narodzin Jezusa Chrystusa po wizje czasów ostatecznych.

5 Księgi Starego Testamentu dzieli się na:
Stary Testament Treścią ksiąg Starego Testamentu jest historia i dziedzictwo narodu izraelskiego. Zostały one pierwotnie spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Księgi Starego Testamentu dzieli się na: księgi historyczne księgi prorockie księgi dydaktyczne

6 Nowy Testament składa się z 27 ksiąg:
Treścią Nowego Testamentu jest życie i nauka głoszona przez Jezusa, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg: Cztery Ewangelie Dzieje Apostolskie Listy opisy życia Jezusa opisy życia apostołów listów Pawła Ewangelia Mateusza listów powszechnych Ewangelia Marka Ewangelia Łukasza Ewangelia Jana Apokalipsa, zwana też Objawieniem Jana - księga prorocza, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi.

7 Tłumaczenia Biblii Już w starożytności Biblia była tłumaczona; najbardziej znane pierwsze przekłady to: - Septuaginta (Stary Testament) Wulgata (Stary i Nowy Testament). Starożytny fragment Septuaginty

8 Polskie przekłady Pierwszym zachowanym polskim przekładem był pochodzący z 1. połowy XV wieku Psałterz Floriański. Jednymi z pierwszych tłumaczeń Biblii na język polski były: Biblia Leopolity lub Biblia Szarffenbergowska (całość wydana w 1561 roku) Biblia Brzeska lub Radziwiłłowska (wydana w 1563 roku) Biblia Nieświeska (1582 rok) Biblia Wujka (katolicka, wydana w całości w 1599 roku) Biblia Gdańska (luterańska, wydana w 1632 roku w Gdańsku)

9 Sigla biblijne Jest to umowna nazwa konkretnych wersetów w Piśmie Świętym, które powinniśmy lub chcemy znaleźć Wszystkie skróty dotyczące nazw ksiąg Starego i Nowego Testamentu można znaleźć na początku każdego Pisma Świętego

10 Sigla biblije J 3,17-22 Werset końcowy Nazwa księgi Werset początkowy
Numer rozdziału Np. Ps 34, 2-6 powinniśmy przeczytać psalm 34, wersety od 2 do 6 włącznie.

11 Dziękuję za uwagę

12 W prezentacji wykorzystano materiały ze strony www.wikipedia.pl


Pobierz ppt "Przygotowała: mgr Barbara Tomkowiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google