Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów"— Zapis prezentacji:

1 Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów
Konrad Kozioł Hubert Kopczyński Gr. 15

2 Co to jest wzorzec slajdów?
Wzorzec slajdów to slajd znajdujący się najwyżej w hierarchii slajdów. Są w nim przechowywane wszystkie informacje dotyczące układów motywów i slajdów w prezentacji, w tym informacje dotyczące tła, koloru, czcionek, efektów, rozmiaru symboli zastępczych i rozmieszczenia. Każda prezentacja zawiera co najmniej jeden wzorzec slajdów. Wzorce slajdów można zmieniać, a główną zaletą możliwości modyfikowania i używania wzorców slajdów jest to, że do każdego slajdu w prezentacji można stosować jednolite zmiany stylu — również do slajdów dodawanych do prezentacji w przyszłości. Wzorzec slajdów pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba wpisywać tych samych informacji na wielu slajdach. Wzorce slajdów są szczególnie przydatne w przypadku bardzo długich prezentacji z wieloma slajdami.

3 Użytkownik może utworzyć prezentację zawierającą co najmniej jeden wzorzec slajdów, zapisać ją jako szablon programu PowerPoint, a następnie tworzyć przy jej użyciu inne prezentacje. Ten plik zawiera wszystko to, co znajduje się we wzorcu slajdów. Zalecane jest utworzenie wzorca slajdów przed rozpoczęciem tworzenia poszczególnych slajdów.

4 Tworzenie wzorca slajdów
Klikamy na zakładkę Widok, a następnie na przycisk Wzorzec slajdów. Na ekranie pojawią się miniatury slajdów, na których wyedytować można style wzorca różnych elementów prezentacji, takich jak tekst slajdu, tytuł czy podtytuł. Aby wstawić np. logo na naszym wzorcu slajdów, klikamy na pierwszy, największy slajd i klikając na zakładkę Wstawianie, wstawiamy obrazek, - klikamy na przycisk Obraz. Tak dodane logo na wzorcu slajdów będzie widoczne na każdym slajdzie w utworzonej prezentacji. Oprócz zmian wspomnianych wcześniej można też użyć motywów, które posiadają już sformatowane wzorce slajdów razem z tłem czy czcionką.

5 Animacje W programie PowerPoint 2013 są dostępne cztery typy efektów animacji: Efekty typu Wejście. Na przykład obiekt może być stopniowo rozjaśniany i wyostrzać się, przylatywać na slajd od strony krawędzi lub pojawiać się w widoku z podskokiem. Efekty typu Wyjście. Efekty tego typu polegają między innymi na tym, że obiekt odlatuje ze slajdu, znika z widoku lub znika ze slajdu ruchem spiralnym. Efekty typu Wyróżnienie. Przykładowe efekty tego rodzaju to powiększanie lub pomniejszanie obiektu, zmiana jego koloru lub obracanie obiektu wokół jego własnej osi. Ścieżki ruchu. Dzięki zastosowaniu efektów tego rodzaju obiekt może poruszać się do góry lub do dołu, w lewo lub w prawo albo na przykład po gwieździe lub okręgu. Można również narysować własną ścieżkę ruchu.

6 Oprócz używania samej animacji można też łączyć ze sobą różne efekty
Oprócz używania samej animacji można też łączyć ze sobą różne efekty. Na przykład wiersz tekstu może przylatywać i jednocześnie rosnąć dzięki zastosowaniu efektu wejścia Przylot oraz efektu wyróżnienia Zwiększanie/zmniejszanie. Kliknięcie przycisku Dodaj animację umożliwia dodanie efektów, a skorzystanie z okienka animacji pozwala ustawić wystąpienie efektu wyróżnienia Z poprzednią. Galeria efektów animacji na karcie Animacje przedstawia tylko najpopularniejsze efekty. Aby poznać inne możliwości, kliknij przycisk Dodaj animację, a następnie przewiń w dół i kliknij pozycję Więcej efektów wejścia, Więcej efektów wyróżnienia, Więcej efektów wyjścia lub Więcej ścieżek ruchu.

7 Dodawanie animacji Podczas pracy z wieloma efektami animacji należy pracować w okienku animacji. Zaznacz na slajdzie obiekt, do którego chcesz dodać animację. Na karcie Animacje kliknij pozycję Okienko animacji. Kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz efekt animacji. Aby zastosować dodatkowe efekty animacji do tego samego obiektu, zaznacz go, kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz inny efekt animacji.  Jeśli spróbujesz dodać więcej efektów animacji po zastosowaniu pierwszego efektu animacji w inny sposób, niż klikając pozycję Dodaj animację, dodatkowy efekt nie zostanie zastosowany. Zamiast tego istniejący efekt zostanie zastąpiony dodawanym efektem.

8 Ustawianie momentu rozpoczęcia i czasu trwania efektu animacji
W okienku animacji kliknij strzałkę w dół obok efektu animacji, a następnie kliknij pozycję Chronometraż. Na karcie Chronometraż kliknij strzałkę w dół obok pozycji Rozpoczynanie i wybierz jedną z następujących opcji czasu rozpoczęcia: Aby odtwarzanie zostało rozpoczęte po kliknięciu myszą, wybierz pozycję Przy kliknięciu. Aby odtwarzanie miało miejsce w tym samym czasieco poprzedni efekt animacji, wybierz pozycję Z poprzednią. Aby odtwarzanie zostało rozpoczęte po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu animacji, wybierz pozycję Po poprzedniej.

9 W celu opóźnienia rozpoczęcia odtwarzania efektu animacji kliknij strzałkę w górę obok pozycji Opóźnienie, aby ustawić odpowiednią liczbę sekund. Aby zmienić szybkość efektu animacji, ustaw odpowiedni poziom w polu Czas trwania. Aby obejrzeć, jak efekty animacji wyglądają łącznie, kliknij przycisk Podgląd na karcie Animacja. Podczas pracy z wieloma obiektami na slajdzie rozróżnienie poszczególnych obiektów i ich efektów animacji może być trudne. W okienku zaznaczenia możesz nadać poszczególnym obiektom unikatowe nazwy, aby ułatwić sobie pracę z tymi obiektami, gdy chcesz zastosować do nich animacje

10 Dodawanie efektu animacji ścieżki ruchu
Kliknij obiekt, który chcesz animować. Na karcie Animacje kliknij pozycję Dodaj animację. Przewiń w dół do pozycji Ścieżki ruchu i wybierz jedną z nich. (W przypadku wybrania opcji Ścieżka niestandardowa narysujesz ścieżkę, którą ma podążać dany obiekt.) Jeśli nie widzisz odpowiedniej ścieżki ruchu, u dołu galerii kliknij pozycję Więcej ścieżek ruchu.  Kliknij animację, aby wyświetlić podgląd ruchu obiektu na slajdzie. Jeśli na przykład chcesz zmienić kierunek ścieżki ruchu, edytować poszczególne punkty ścieżki ruchu lub zablokować (uniemożliwić zmienianie animacji przez inne osoby) bądź odblokować animację, kliknij pozycjęOpcje efektu.

11 Aby wyświetlić podgląd ścieżki ruchu, kliknij obiekt na slajdzie, a następnie kliknij pozycję Animacje >Podgląd. Pozycja Podgląd znajduje się na karcie Animacje z lewej strony tuż poniżej karty Plik. Aby usunąć animację, na slajdzie kliknij ścieżkę ruchu (linia kropkowana ze strzałką), a następnie naciśnij klawisz Delete.

12 Różne orientacje slajdów W programie Microsoft PowerPoint układ slajdów jest domyślnie skonfigurowany do używania orientacji poziomej. Aby zmienić orientację wszystkich slajdów w prezentacji na pionową, na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja slajdu, a następnie kliknij pozycję Pionowa. Prezentacja może mieć tylko jedną orientację, ale można połączyć ze sobą dwie prezentacje (jedną w orientacji poziomej, drugą w pionowej), tak aby slajdy były wyświetlane pionowo i poziomo, jakby pochodziły z pojedynczej prezentacji. Aby połączyć dwie prezentacje, należy wykonać następujące czynności:

13 Tworzenie łącza z pierwszej prezentacji do drugiej:
W pierwszej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który po kliknięciu ma łączyć z drugą prezentacją. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. Na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij opcję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. Zlokalizuj i kliknij drugą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. W polu Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć połączenie, a następnie dwa razy kliknij przycisk OK.

14 2. Tworzenie łącza z drugiej prezentacji do pierwszej:
W polu Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć połączenie, a następnie kliknij przycisk OK. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. Na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij opcję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. Zlokalizuj i kliknij pierwszą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. W polu Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć połączenie, a następnie dwa razy kliknij przycisk OK. eiko nakamori

15 Zadania: Stwórz nową prezentacje – 2 slajdy, dowolny tekst, zastosuj orientacje pionową, utwórz wzorzec slajdu, następnie zmień tło w utworzonym przez siebie wzorcu, zmień czcionkę w utworzonym motywie i użyj dowolnego obrazka jako tło dla wszystkich slajdów. Stwórz drugą prezentacje – 2 slajdy, na pierwszym zastosuj animacje tekstu, na drugim utwórz animacje wybranego przez Ciebie obrazku, zastosuj ścieżkę ruchu oraz 2 dowolne inne animacje (przykład slajd nr. 6), użyj także opcji chronometrażu aby animacja była powtarzana do końca slajdu. Przy użyciu stworzonych przez siebie dwóch prezentacji, połącz je ze sobą tak aby w jednej prezentacji była orientacja pionowa oraz pozioma.


Pobierz ppt "Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google