Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ilustrowanie dokumentów w edytorze elementami graficznymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ilustrowanie dokumentów w edytorze elementami graficznymi"— Zapis prezentacji:

1 Ilustrowanie dokumentów w edytorze elementami graficznymi
Informatyka Ilustrowanie dokumentów w edytorze elementami graficznymi

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się:
– jakie obiekty graficzne dostępne są w edytorze (WordArt, Clipart, Autokształty, Diagram); – jak wstawić obiekty typu WordArt i Clipart do dokumentu; – w jaki sposób dopasować wstawiony obiekt do swoich potrzeb; – jak zmienić rozmiar, kształt oraz przemieszczać obiekt w dokumencie; – jak dodać obramowanie obiektu i strony. Wiedza Uczeń potrafi: -wskazać narzędzia służące do wstawiania elementów graficznych; -wskazać pasek Rysowanie; -określić usytuowanie obiektów Autokształty, WordArt, ClipArt, Diagram w menu Wstaw; -rozpoznać elementy graficzne charakterystyczne dla poszczególnych narzędzi. Umiejętności -zastosować elementy graficzne w tekście stosowanie do zawartości i przeznaczenia dokumentu; -dbać o estetykę i czytelność dokumentu; -wstawić obiekt Clipart i WordArt do dokumentu z tekstem; -właściwie rozmieścić elementy graficzne i tekst w dokumencie; -wstawić element graficzny do tekstu we właściwym miejscu; -przemieszczać obiekt graficzny stosownie do miejsca przeznaczenia; -zmienić rozmiar i kształt obiektu przy pomocy dostępnych narzędzi; -wykorzystać obiekty dostępne w kolekcjach Clipart; -korzystać z wyszukiwania obiektów Clipart w okienku zadań; -korzystać z narzędzi paska WordArt; -korzystać z paska Rysowanie oraz elementów WordArt; -dodać obramowanie obrazka i strony oraz wybrać szerokość, kolor i styl linii, a także wzór (dla strony).

3 Przegląd zagadnień Narzędzia graficzne dostępne w edytorze.
Ilustrowanie dokumentu elementami graficznymi. Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart. Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt. Obramowanie elementów graficznych i strony. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.

4 Narzędzia graficzne dostępne w edytorze
W edytorze tekstu można wstawiać różne obiekty rysunkowe: Autokształty; Diagramy; zeskanowane fotografie; obiekty rysunkowe; obiekty Clipart; ozdobne obramowania obiektów i strony. Obrazy i obiekty rysunkowe mogą ilustrować różne dokumenty: zaproszenia, prezentacje na lekcje; życzenia, ogłoszenia, gratulacje; plakaty, listy prywatne.

5 Ilustrowanie dokumentu elementami graficznymi
Obiekty WordArt Ozdobne obramowanie strony Obiekt Clipart Dzięki elementom graficznym przygotowywany dokument będzie atrakcyjniejszy i ciekawszy. Pamiętaj jednak, aby ich nie nadużywać, gdyż całość straci czytelność i walory estetyczne.

6 Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart
Wprowadzony tekst możemy urozmaicić poprzez wstawienie obiektu Clipart. Obiekty te dostępne są w edytorze w postaci kolekcji clipartów, w których można wyszukiwać potrzebne obrazki. Używamy do tego celu polecenia Obraz w menu Wstaw.

7 Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart
Można wyświetlić obrazy pasujące tylko z wybranej kategorii, dzięki czemu łatwiej znaleźć właściwy Clipart.

8 Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart
Menu Format Obiekt Clipart można dostosować za pomocą paska narzędziowego Obraz oraz poprzez polecenia dostępne w menu Format. Pasek narzędziowy Obraz

9 Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart
Efekt otaczania tekstem

10 Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart
Rozmiar obiektu można dowolnie modyfikować Obiekty można również przycinać Obiekty można również obracać i zniekształcać

11 Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt
Obiekt rysunkowy WordArt umożliwia tworzenie ozdobnych tekstów, które możemy wykorzystać w różnych dokumentach. Używamy do tego celu polecenia Obraz w menu Wstaw.

12 Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt
W dostępnej Galerii Wordart dokonujemy wyboru stylu tego elementu.

13 Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt
W oknie Edytowanie tekstu WordArt wpisujemy tekst, który chcemy wstawić. Tekst zaznaczony przed wybraniem polecenia Wstaw, jest w tym oknie widoczny od razu.

14 Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt
Menu Format Obiekt WordArt można dostosować za pomocą paska narzędziowego WordArt oraz poprzez polecenia dostępne w menu Format. Pasek narzędziowy WordArt

15 Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt
Efekty zastosowania różnych kształtów tekstu z paska narzędziowego WordArt.

16 Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt
Efekty zastosowania różnych kolorów wypełnienia.

17 Obramowanie elementów graficznych i strony
Aby dodać obramowanie obrazka i strony korzystamy z narzędzia Obramowanie i cieniowanie znajdującego się w menu Format.

18 Obramowanie elementów graficznych
Wybór stylu linii Wybór ustawienia Ramka Okienko Podglądu Kolor obramowania Szerokość obramowania

19 Obramowanie strony Wybór ustawienia Ramka Okienko Podglądu
Szerokość obramowania Wybór wzoru obramowania strony

20 Podsumowanie Narzędzia graficzne dostępne w edytorze.
Ilustrowanie dokumentu elementami graficznymi. Wstawianie i dostosowywanie obiektu Clipart. Wstawianie i dostosowywanie obiektu WordArt. Obramowanie elementów graficznych i strony. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.


Pobierz ppt "Ilustrowanie dokumentów w edytorze elementami graficznymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google