Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNKCJE TEKSTÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNKCJE TEKSTÓW."— Zapis prezentacji:

1 FUNKCJE TEKSTÓW

2

3

4 Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J
Schemat 1. Źródło: S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my, Warszawa 1996, str. 30

5 Nadawca Odbiorca Kontakt – relacja między nadawcą a odbiorcą Kod – system znaków (język), którym posługuje się nadawca i odbiorca Komunikat – przekaz, tekst skierowany przez nadawcę do odbiorcy Kontekst – elementy rzeczywistości pozajęzykowej, do której odnosi się komunikat

6 Funkcje tekstów Komunikatywna
[Język jako narzędzie porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą] Stanowiąca Magiczna [Język oddziałujący na rzeczywistość]

7 Stanowiąca i Magiczna Czary, zaklęcia „Mianuję Pana .....”

8 Funkcja komunikatywna
Informatywna Ekspresywna Impresywna Poetycka Fatyczna

9 Funkcja informatywna Polega na komunikowaniu faktów, przekazywaniu informacji dotyczących otaczającej rzeczywistości „Pada deszcz” „To jest moja młodsza siostra”

10 Dla tekstów o funkcji informatywnej charakterystyczne są:
wypowiedzenia oznajmujące, często złożone brak wykrzyknień, wypowiedzi eliptycznych, czy rozkaźników brak słownictwa nacechowanego emocjonalnie jednoznaczność, spójność, prawdziwość tekst

11 Funkcja ekspresywna Polega na wyrażaniu uczuć nadawcy, informowaniu o jego nastrojach, emocjach, poglądach np. „Denerwuje mnie to, że cały czas pada” „Nie lubię poniedziałku”

12 Funkcja ekspresywna Wykorzystuje środki językowe zdradzające uczucia mówiącego wobec tematu wypowiedzi lub wobec odbiorcy. Aby wzmocnić wypowiedź, stosuje się liczne wyrazy ekspresywne, nacechowane emocjonalnie.

13 Funkcja ekspresywna Innymi istotnymi cechami wypowiedzi o przeważającej funkcji ekspresywnej jest dominacja czasowników w 1 osobie liczby pojedynczej oraz duża ilość zaimków osobowych, typu: mnie, mój, ja. Stosuje się wykrzyknienia oraz pytania retoryczne, a całość ma charakter subiektywny.

14 Dla tekstów o funkcji ekspresywnej charakterystyczne są:
zdania wykrzyknikowe, często urwane zdania eliptyczne apostrofy brak spójności tekstu liczne równoważniki zdania

15 Wyrazy nacechowane emocjonalnie:
jeść → żreć kłamać → łgać pić → żłopać chodzić → łazić mówić → gadać Boli mnie głowa.

16 Funkcja impresywna Związana jest z oddziaływaniem komunikatu na zachowanie odbiorcy. Nadawca za pomocą języka nakłania odbiorcę do pewnych zachowań np. „Weź parasol” „zaufaj mi. Wiem, co mówię”

17 Dla tekstów o funkcji impresywnej charakterystyczne są:
zdania oznajmujące z orzeczeniami o znaczeniu normatywnym np. powinien, należy wolno, wskazane jest itp. zdania oznajmujące z oceną np. dobry, podły itp. zdania rozkazujące teksty te są najczęściej niezwykle spójne, posiadają tezę, wyraźną argumentację slogany są jasne, dobitne, odnoszące się do wartości

18 Występowanie komendy, polecenia służbowe, adnotacje
poradniki, instrukcje prośby, podania slogany, kampanie reklamowe poezja zwykła rozmowa publicystyka reklama

19 Funkcja poetycka Polega na zwróceniu uwagi na formę tekstu, na to, jak jest on zbudowany, jakie środki językowe zostały w nim użyte np. „Gdy się miało szczęście, które się trafia czyjeś ciało i ziemię całą…”

20 Dla tekstów o funkcji poetyckiej charakterystyczne są:
poetyzacja tekstu różnorodność stylistyczna i gatunkowa uczuciowość tekstu zróżnicowanie budowy

21 Funkcja fatyczna Wynika ze skierowania komunikatu na nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z odbiorcą np. „Aha!” „Rozumiesz co do ciebie mówię”

22 Występuje w: przemówieniach, prozie,
w różnego typu żartach, przysłowiach itp. przejawia się często w rozmowach potocznych, korespondencji, żargonach zawodowych, uczniowskich, więc wszędzie tam, gdzie dąży do odświeżenia języka, przełamania szablonu.

23 Dla tekstów o funkcji fatycznej charakterystyczne są:
wszelkie pozdrowienia elementy zbędne dla tekstu, typu: aha, tak tak, ech, uf itp. brak spójności tekstu

24 Występuje w sytuacjach:
powitania (typu: Cześć!, Dzień dobry!, No hejka!, Sie ma!, Elo!) podtrzymywania kontaktu (typu: Ojj! Ajj! No! Słucham! Aha! Tak, tak! itd.) pożegnania (typu: No to pa! Do widzenia!, To nara!, Do zobaczenia!, Trzymka!)

25 Funkcja metajęzykowa Wynika ze zorientowania komunikatu na kod , czyli język jako system znaków. Występuje ona na przykład wtedy, gdy pytamy o znaczenie jakiegoś wyrazu, obecna jest w słownikach, podręcznikach do gramatyki np. „komunikat – krótka informacja przekazywana w procesie komunikacji z druga osobą”

26 Jaka to funkcja?

27 Funkcja W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, by te cele osiągać. A. Kamiński, Kamienie na szaniec (fragment)

28 Funkcja informatywna przedstawieniowa
W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko, co w jej mocy, by te cele osiągać. A. Kamiński, Kamienie na szaniec (fragment)

29 Funkcja Nieznacznie z wilgotnego wykradł się mroku
Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku, Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)

30 Funkcja poetycka Nieznacznie z wilgotnego wykradł się mroku
Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku, Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)

31 Funkcja Hej! Gerwazy! daj gwintówkę! Niechaj strącę tę makówkę! Prędko! A. Fredro, Zemsta (fragment)

32 Funkcja fatyczna impresywna
Hej! Gerwazy! daj gwintówkę! Niechaj strącę tę makówkę! Prędko! A. Fredro, Zemsta (fragment)

33 Funkcja To moja pani! Moja ukochana! O, gdyby mogła wiedzieć, że nią jest! W. Szekspir, Romeo i Julia (fragment)

34 Funkcja ekspresywna To moja pani! Moja ukochana! O, gdyby mogła wiedzieć, że nią jest! W. Szekspir, Romeo i Julia (fragment)

35 Funkcja Wolniej, proszę panów, wolniej. Nie biegiem!
N.H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów (fragment)

36 Funkcja impresywna Wolniej, proszę panów, wolniej. Nie biegiem!
N.H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów (fragment)

37 Funkcja W okupowanej Francji. Wnętrze oberży w miasteczku na północy. Oszklone drzwi i witryna na ulicę. Fanchette stoi za bufetem, twarz oparta na dłoniach, oczy wpatrzone nieruchomo w przestrzeń. Tourtelle siedzi przy stołku w kacie. L.Kruczkowski, Niemcy (fragment)

38 Funkcja informaatywna przedstawieniowa
W okupowanej Francji. Wnętrze oberży w miasteczku na północy. Oszklone drzwi i witryna na ulicę. Fanchette stoi za bufetem, twarz oparta na dłoniach, oczy wpatrzone nieruchomo w przestrzeń. Tourtelle siedzi przy stołku w kacie. L.Kruczkowski, Niemcy (fragment)

39 Funkcja Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi; Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, Omijam koralowe ostrowy burzanu. A. Mickiewicz, Stepy akermańskie (fragment)

40 Funkcja poetycka Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi; Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, Omijam koralowe ostrowy burzanu. A. Mickiewicz, Stepy akermańskie (fragment)

41 Funkcja W okupowanej Francji. Wnętrze oberży w miasteczku na północy. Oszklone drzwi i witryna na ulicę. Fanchette stoi za bufetem, twarz oparta na dłoniach, oczy wpatrzone nieruchomo w przestrzeń. Tourtelle siedzi przy stołku w kacie. L.Kruczkowski, Niemcy (fragment)

42 Funkcja Jak puste kłosy z podniesioną głową
Stoję rozkoszy próżen i dosytu Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, Ciszę błękitu. Ale przed Tobą głąb serca otworzę, Smutno mi, Boże! J. Słowacki, Hymn (fragment)

43 Funkcja ekspresywna poetycka
Jak puste kłosy z podniesioną głową Stoję rozkoszy próżen i dosytu Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, Ciszę błękitu. Ale przed Tobą głąb serca otworzę, Smutno mi, Boże! J. Słowacki, Hymn (fragment)


Pobierz ppt "FUNKCJE TEKSTÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google