Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jak rozdzielamy mieszaniny”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jak rozdzielamy mieszaniny”"— Zapis prezentacji:

1 „Jak rozdzielamy mieszaniny”

2 W przyrodzie i życiu codziennym rzadko spotykamy się z pojedynczymi substancjami. Najczęściej mamy do czynienia z kilkoma zmieszanymi substancjami, czyli mieszaninami.

3 Rodzaje mieszanin Jednorodne - mieszaniny, których składników nie można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. niejednorodne - mieszaniny, których składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych.

4 Porównanie mieszaniny ze związkiem chemicznym
Związek chemiczny Mieszanina -zbudowany jest tylko z pierwiastków chemicznych połączonych ze sobą -zawiera pierwiastki chemiczne, związki chemiczne lub pierwiastki i związki chemiczne -skład pierwiastkowy jest stały, ściśle określony -składniki są połączone w dowolnych proporcjach -składniki połączone są trwale -składniki nie są połączone w sposób trwały -można go rozdzielić na składniki jedynie za pomocą reakcji chemicznej -można ją rozdzielić na składniki, stosując metody fizyczne H2O CO2 groch z fasolą woda z piaskiem H2SO4

5 Sposoby rozdzielania mieszanin

6 SĄCZENIE Metoda powszechnie stosowana w oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych ( z zastosowaniem filtrów ). W domu można ją zaobserwować podczas parzenia kawy w ekspresie przelewowym przy użyciu filtrów bibułowych.

7 PRZESĄCZANIE WODY Z PIASKIEM PRZEZ SĄCZEK Z BIBUŁY

8 SEDYMENTACJA Proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Proces sedymentacji jest kluczowy np. w procesie geologicznym przy tworzeniu się skał osadowych, w oczyszczaniu ścieków, w filtracji i w przy fermentowaniu.

9 DEKANTACJA Zlewanie cieczy znad osadu, który zalega pod cieczą w naczyniu. Czynności dekantacji dokonuje się na mieszaninie odstanej, poprzez ostrożne pochylanie naczynia tak, aby nadmiar cieczy wypływał jak najspokojniej, a ciecz, która jeszcze nie wypłynęła, wykonywała w naczyniu jak najmniejszy ruch. Można też ostrożnie wysysać ciecz znad osadu za pomocą rurki.

10 W oczekiwaniu na dekantację (czekamy, aż cząstki piasku opadną na dno naczynia).

11 Okazuje się, że proces dekantacji może trwać dłużej niż przewidywaliśmy.

12 KRYSTALIZACJA Polega na wydzielaniu się z roztworu substancji w postaci kryształków wskutek np. odparowania wody (lub innego rozpuszczalnika).

13 Przygotowanie roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) do krystalizacji.

14 Roztwór siarczanu (VI) miedzi (II) jest już gotowy.

15 W oczekiwaniu na krystalizację.

16 DESTYLACJA Polega na rozdzieleniu składników mieszaniny ciekłej jednorodnej. Wykorzystuje się tu różnicę temperatur wrzenia cieczy wchodzących w skład mieszaniny. Ciekłą mieszaninę jednorodną umieszcza się w kolbie destylacyjnej podłączonej do chłodnicy. Mieszaninę ogrzewa się, kontrolując jej temperaturę za pomocą termometru. Składniki mieszaniny kolejno – w miarę wzrostu temperatury – odparowują, a ich pary skraplają się w chłodnicy i ściekają do odbieralnika.

17 Podgrzewamy ciecze.

18 Ciecze rozdzielają się i skraplają za pomocą chłodnicy.

19 SĄCZENIE (FILTRACJA SEDYMENTACJA DEKANTACJA

20 KRYSTALIZACJA DESTYLACJA CHROMATOGRAFIA
SORPCJA

21 CHROMATOGRAFIA To jedna z metod rozdzielania substancji, w której wykorzystuje się różnicę w szybkości „wędrówki” różnych składników mieszaniny.

22 SORPCJA pochłanianie jednej substancji – sorbatu, przez inną substancję – sorbent. Procesom sorpcyjnym często towarzyszą inne, jak powierzchniowe wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli (właściwości roztworu przy powierzchni granicy faz są często inne niż w głębi roztworu, np. może być zmieniona przenikalność dielektryczna).

23 Badamy sorpcję gleby.

24 Poznaliśmy różne sposoby rozdzielania mieszanin, było warto i ciekawie.

25 Stoją od lewej: Maciej Szreder, Szymon Klepuszewski, Tomasz Dybowski, Dawid Żarkiewicz. Siedzą od lewej: Ula Kosior, Jakub Kozioł, Dariusz Pyzia, Nieobecni: Krystian Szarejko.

26 Wszyscy jesteśmy uczniami kl. IIB Gimnazjum w Rymaniu. Dziękujemy 


Pobierz ppt "„Jak rozdzielamy mieszaniny”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google