Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Smart Portal – podstawy użytkowania. W celu uruchomienia aplikacji Smart Portal, należy: -uruchomić nowe okno przeglądarki internetowej, -wpisać w pole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Smart Portal – podstawy użytkowania. W celu uruchomienia aplikacji Smart Portal, należy: -uruchomić nowe okno przeglądarki internetowej, -wpisać w pole."— Zapis prezentacji:

1 Smart Portal – podstawy użytkowania

2 W celu uruchomienia aplikacji Smart Portal, należy: -uruchomić nowe okno przeglądarki internetowej, -wpisać w pole adresu http://aplikacje- mg/smart/ -i zatwierdzić.

3 Strona główna portalu wygląda w następujący sposób:

4 Z powyższego widoku mamy bezpośredni dostęp do polityki jakości i polityki antykorupcyjnej, księgi jakości, programu audytów Pobierz plik... pozwala przeglądać dokument, zapisać na dysku komputera lub go wydrukować Pokaż szczegóły... pozwala prześledzić historię zmian dokumentu

5 W Smart Portal działa tylko moduł „Projekt”, natomiast moduły „Dodatki” oraz „Narzędzia”, z racji wyłączenia opcji logowania do portalu, nie są dostępne: Przesuwając kursor myszy na moduł „Projekt” rozwijamy jego zawartość (bez klikania):

6 Zawartość zakładki „Projekt”: -„Polityka”, omówiona wyżej, zawierająca Politykę jakości i politykę antykorupcyjną MG; - „Procesy”, „Dokumenty” oraz „Organizacja”, w których nawigacja przebiega wedle następującego schematu: 1. Należy kliknąć na wybrany z rozwiniętej zakładki element (tutaj: Projekt/Procesy) - zostanie wyświetlone drzewo zawartości danego elementu projektu:

7 2. Następnie za pomocą lewego przycisku myszy możemy „rozwinąć” dowolny element drzewa, klikając na krzyżyk 3. Analogicznie rozwija się dalsze elementy „drzewa”:

8 W celu wyświetlenia żądanego elementu należy jednokrotnie kliknąć jego nazwę (tutaj: jedna z kart procesu)

9 W ten sposób rozwinięty zostaje „najniższy” element „drzewa” (w tym przypadku karta procesu) Polecenie „Pokaż atrybuty” pozwala na wyświetlanie dodatkowych informacji - w przypadku kart procesów w tym miejscu znajdują się wszystkie opisowe elementy karty

10 Po kliknięciu polecenia „pokaż atrybuty” pojawi się ich lista, pełen tekst atrybutu widoczny jest po kliknięciu w widoczny początek jego opisu

11 W celu zamknięcia pełnego tekstu atrybutu należy: -przesunąć kursor myszy na polecenie „zamknij” (bez klikania), lub -kliknąć w początkowy tekst innego, interesującego nas atrybutu.

12 W przypadku podzakładki „Dokumenty” pojawia się dodatkowo opcja zapisu pliku na dysku Po jej kliknięciu należy wskazać miejsce na dysku, w którym chcemy zapisać wybrany plik.

13 Podzakładka dokumenty zawiera: Formularze/załączniki, Procedury, Inne dokumenty, np. normy ISO 9000, 9001

14 Formularze są również dostępne bezpośrednio w poszczególnych grafach procesów: Klikając lewym przyciskiem myszy na ikonę formularza pojawia się opcja zapisu wybranego formularza na dysku komputera:

15 Podzakładka organizacja zawiera: Kompletną strukturę organizacyjną wszystkich komórek organizacyjnych biorących udział w projekcie

16 Po kliknięciu w nazwę wybranej komórki organizacyjnej wyświetli się jej schemat organizacyjny

17 Nawigując w portalu należy używać strzałek przeglądarki

18 *** Poszukując informacji nt. systemu zarządzania i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, należy zawsze korzystać z aplikacji Smart Portal – tylko ona daje nam gwarancję, że przeglądamy dokumenty w najnowszej, aktualnej wersji, zatwierdzone przez ich właścicieli. *** Wcześniej wydrukowane dokumenty lub ich wersje elektroniczne zgromadzone na dyskach lokalnych mogą być nieaktualne i przed skorzystaniem z nich należy sprawdzić ich aktualność z zamieszczonymi w Smart Portal.


Pobierz ppt "Smart Portal – podstawy użytkowania. W celu uruchomienia aplikacji Smart Portal, należy: -uruchomić nowe okno przeglądarki internetowej, -wpisać w pole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google