Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PRESENT SIMPLE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PRESENT SIMPLE."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PRESENT SIMPLE

2 ZASTOSOWANIE Czasu present simple używamy:
do mówienia o faktach, które są obiektywnie prawdziwe np. Victoria doesn’t live in Poland. She lives in England. do mówienia o czynnościach i zdarzeniach powtarzających się np. I do my homework every day. ogólne opinie i sądy programy, plany, rozkłady jazdy wyrażanie upodobań np. I like drinking coffee on Saturday morning. I listen to music every evening. /Ja słucham muzyki każdego wieczoru/

3 SKŁADNIA ZDAŃ ZDANIA OZNAJMUJĄCE:
Podmiot + czasownik (z końcówką –es lub-s tylko w 3 os. l. poj.) + czas np. always, every day ZDANIA PYTAJĄCE: Do/Does (does tylko w 3 os. L. poj.) + podmiot + czasownik nieodmieniony + czas np. always, every day ZDANIA PRZECZĄCE: Podmiot + do/does + not + czasownik + czas np. always, every day PRZYKŁAD: Martha watches TV every evening. /Marta ogląda telewizję każdego wieczoru./ Does Martha watch TV every evening? /Czy Marta ogląda telewizję każdego wieczoru./ Martha does not watch TV every evening. /Marta nie ogląda telewizji każdego wieczoru./ UWAGA!!!!!! W pytaniach i przeczeniach czasownik jest nieodmieniony, gdyż to operator does przejmuje końcówkę –es. Bez niej operator to do.

4 KRÓTKIE ZDANIA I You like apples. She He It likes We They Do I You
OZNAJMUJĄCE KRÓTKIE ZDANIA I You like apples. She He It likes We They PYTAJĄCE Do I You like apples. Does She He It We They PRZECZĄCE I You Do not (don’t) like apples She He It Does not (doesn’t) We They KRÓTKIE ODPOWIEDZI Yes. I/You/We/They/She/He/It do does No. don’t Doesn’t

5 KOŃCÓWKI CZASOWNIKÓW es: (she, he, it)
-gdy czasownik kończy się na; -x, -ss, -s, -ch, -o, -sh ies: -spółgłoska –y -> ies np. fly, dry, cry s: -spółgłoski -oy, uy, ey, ay + s

6 ZAZWYCZAJ UŻYWAMY CZASU PRESENT SIMPLE Z TYMI CZASOWNIKAMI:
-like, love, hate (emocje) -need, want, think, know, understand, believe, remember, forget (stany umysłu) -see, hear, feel, taste, smell (zmysły) I like eating ice cream.

7 PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI I OKREŚLENIA CZASU;
always- zawsze usually- zwykle often- często sometimes- czasami rarely- rzadko hardly ever- rzadko kiedy never- nigdy from time to time- od czasu do czasu every…morning/ day etc.- każdego ranka/ codziennie itd. on Mondays- w poniedziałki

8 PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPUJĄ:
Przed czasownikiem głównym: np. I sometimes have a shower in the evening. /Ja czasami muszę brać prysznic wieczorem./ Po czasowniku ‘to be’: np. Lucy is always on time for work. /Lucy jest zawsze na czas w pracy./ Po czasownikach don’t/doesn’t/do/does: np. Do you often go out? /Czy ty często wychodzisz? (czy wychodzisz z domu, czy spotykasz się z innymi)/


Pobierz ppt "CZAS PRESENT SIMPLE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google