Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian szóstoklasisty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian szóstoklasisty"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian szóstoklasisty
1 kwietnia 2015

2 Jak się przygotować do sprawdzianu?
Strój galowy ( patrz Regulamin SP18) Obuwie zmienne Legitymacja szkolna O 8.40 ustawić się pod salą zgodnie z kolejnością na liście Jak się przygotować do sprawdzianu?

3 O której godzinie zaczynamy?
Zbiórka pod wyznaczonymi salami o godzinie 8.40 Sprawdzian zaczyna się o godzinie rozdaniem sprawdzianów Uczeń spóźniony może zostać wpuszczony do sali tylko za zgodą przewodniczącego komisji, jedynie w czasie czynności organizacyjnych przed rozpoczęciem pracy z testem O której godzinie zaczynamy?

4 Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie dozwolone przybory:
w przypadku części pierwszej pióro lub długopis z czarnym tuszem / atramentem, ołówek (może być wykorzystany tylko do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz w przypadku części drugiej pióro lub długopis z czarnym tuszem / atramentem Co ze sobą zabrać?

5 Czego nie wolno wnosić na salę?
Żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonu komórkowego) Słowników Kalkulatora Innych urządzeń wydających dźwięki ( np. zegarków) Piórników Maskotek Czego nie wolno wnosić na salę?

6 Zasady wchodzenia do sali
Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali Podają komisji wylosowany numer stolika Otrzymują od przewodniczącego komisji kopertę z naklejkami oraz pasek z imieniem i nazwiskiem oraz kodem i peselem Siadają przy wyznaczonych stolikach Zasady wchodzenia do sali

7 Co jeszcze przed rozpoczęciem pracy z testem?
Zapoznanie się z instrukcją na pierwszej stronie testu Sprawdzenie czy test ma zeszyt i kartę odpowiedzi Sprawdzenie czy strony są dobrze wydrukowane i ponumerowane, czy jest odpowiednia liczba zadań wymieniona w instrukcji Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisanie swojego trzyznakowego kodu, numer PESEL oraz umieszczenie naklejki przygotowanej przez OKE w wyznaczonych miejscach Co jeszcze przed rozpoczęciem pracy z testem?

8 Jak kodować test? Kodowanie testu

9 Jak kodować arkusz odpowiedzi?
Kodowanie arkusza odpowiedzi

10 Zasady obowiązujące podczas sprawdzianu
Nie zakłócanie spokoju podczas sprawdzianu Po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) Po zakończeniu pracy przed terminem zgłoszenie podniesieniem ręki i odłożenie zamkniętego testu na brzeg ławki Po uzyskaniu zgody komisji, bez zakłócania ciszy opuszczenie sali i udanie się do klasy C13.


Pobierz ppt "Sprawdzian szóstoklasisty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google