Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWTÓRZENIE MATERIAŁU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWTÓRZENIE MATERIAŁU"— Zapis prezentacji:

1 POWTÓRZENIE MATERIAŁU
POCZĄTKI CYWILIZACJI POWTÓRZENIE MATERIAŁU

2 HISTORIA Historia – jest to nauka o tym, co wydarzyło się w przeszłości, o dziejach ludzkości (od wynalezienia pisma).

3 źródła historyczne to wszelkie ślady przeszłości dostarczające nam wiedzy o niej. Źródła dzielimy na: pisane niepisane (materialne) kroniki, listy, pamiętniki, konstytucje, statuty, kodeksy, umowy, dekrety narzędzia, monety, ozdoby, broń, ruiny budowli, szczątki ludzkie

4 Jakie to źródła historyczne?

5 Jakie to źródła historyczne?

6 Chronologia – nauka o czasie:
- era – długi okres w dziejach ludzkości zapoczątkowany ważnym wydarzeniem (np. narodzenie Jezusa), od którego liczy się czas milenium = tysiąclecie =1000 lat, wiek = stulecie = 100 lat, dekada = dziesięciolecie = 10 lat epoka historyczna – dłuższy okres czasu, w którym ludzie żyli w podobnych warunkach, mieli zbliżone poglądy i w podobny sposób patrzyli na świat.

7 Podział dziejów na epoki:
Prahistoria (od pojawienia się człowieka na ziemi do wynalezienia pisma ok lat p.n.e.)

8 Podział dziejów na epoki:
Starożytność (od wynalezienia pisma do upadku Rzymu w 476 r. n.e.)

9 Podział dziejów na epoki:
Średniowiecze (od 476 r. do odkrycia Ameryki w 1492 r.)

10 Podział dziejów na epoki:
Nowożytność (od 1492 do początków XX w. – 1918 r.)

11 Podział dziejów na epoki:
Współczesność (od 1918 r. do dziś)

12 Czas w historii - wieki 1358 = 13 + 1 = XIV w.
To oznacza, że minęło już 13 całych wieków od narodzin Jezusa i 58 lat czternastego. 1700 = = XVII w. 97 = = I w. 7 = = I w.

13 Kiedy zaczyna się i kończy wiek?
w naszej erze: I w. (1 – 100) II w. (101 – 200) … XVIII w. (1701 – 1800) przed naszą erą: I w. p.n.e. (100 p.n.e. – 1 p.n.e.) II w. p.n.e. (200 p.n.e. – 101 p.n.e.) … XIV w. p.n.e. (1400 p.n.e. – 1301 p.n.e.)

14 I i II połowa wieku Każdy wiek dzieli się na połowy: w naszej erze:
(1 – 50) = I połowa I w. (51 – 100) = II połowa I w. przed naszą erą: (100 p.n.e.– 51 p.n.e.) = I połowa I w. p.n.e. (50 p.n.e.– 1 p.n.e.) = II połowa I w. p.n.e.

15 Zapisywanie liczb rzymskich:
V – 5 X – 10 L – 50 C – 100 D – 500 M Przykłady: 1984 – MCMLXXXIV 378 – CCCLXXVIII

16 Początki cywilizacji

17 Ewolucja człowieka Australopitek, Człowiek uzdolniony,
Człowiek wyprostowany, Neandertalczyk, Człowiek rozumny (homo sapiens).

18 KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA
PRAHISTORIA KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA polegał na ciągłym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności, ludzie polowali wówczas na zwierzęta i zajmowali się zbieractwem, zamieszkiwali jaskinie i prymitywne szałasy, nie znali uprawy roli oraz hodowli zwierząt

19 PRAHISTORIA OSIADŁY TRYB ŻYCIA
polegał na stałym zamieszkiwaniu w jednym miejscu, dzięki opanowaniu umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, człowiek miał wystarczającą ilość pożywienia, aby nie musiał się ciągle przenosić w jego poszukiwaniu - zaczął zakładać trwałe osady

20 Rewolucja neolityczna
to ważne dla ludzkości zmiany, które miały miejsce w neolicie polegające na opanowaniu przez człowieka umiejętności uprawy roli i hodowli zwierząt, dzięki temu człowiek zmienił tryb życia z koczowniczego na osiadły, zaczął budować trwalsze domostwa, pojawił się podział pracy: jedni zajmowali się rolnictwem, inni rzemiosłem

21 PRAHISTORIA – rysunki naskalne

22 PRAHISTORIA - MEGALITY

23 PRAHISTORIA - DOLMENY

24 PRAHISTORIA epoka kamienia:
paleolit (starsza) – epoka kamienia łupanego, mezolit (średnia), neolit (młodsza) – epoka kamienia gładzonego epoka brązu - (brąz = miedź + cyna) epoka żelaza

25 NAJSTARSZE CYWILIZACJE
cywilizacje – zorganizowane społeczeństwa, które potrafiły budować miasta, posługiwały się pismem i utworzyły państwa o skomplikowanej administracji NAJSTARSZE CYWILIZACJE POWSTAŁY NAD WIELKIMI RZEKAMI.

26 MEZOPOTAMIA Mezopotamia – Międzyrzecze, czyli kraina położona między dwiema rzekami Eufrat i Tygrys, tam dzięki urodzajnym glebom i sprzyjającym warunkom klimatu powstała pierwsza cywilizacja. Mezopotamia była częścią tzw. Żyznego Półksiężyca.

27 CYWILIZACJE MEZOPOTAMII
Sumerowie (miasta – państwa na południu) Babilonia (państwo ze stolicą w Babilonie) Asyria (państwo ze stolicą w Niniwie)

28 MEZOPOTAMIA - SUMEROWIE
Sumerowie – pierwsi mieszkańcy Mezopotamii, osiedlili się tam w IV tyś. p.n.e., utworzyli tam małe państewka, ich największym wynalazkiem było pismo

29 MEZOPOTAMIA KODEKS HAMMURABIEGO – pierwszy zachowany zbiór praw, spisany z polecenia króla Hammurabiego w XVIII w. p.n.e. na steli, charakteryzował się dużą surowością praw, zawierał zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

30 MEZOPOTAMIA – KODEKS HAMMURABIEGO

31 MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT

32 MEZOPOTAMIA - ZIKKURAT

33 EGIPT – państwo faraonów

34 EGIPT - faraon faraon – władca Egiptu, był władcą despotycznym, uważano go za syna najwyższego boga Re, najwyższy kapłan, dowódca wojskowy, właściciel całej ziemi egipskiej, samodzielnie decydował o wojnie i pokoju, ustalał prawa, ale im nie podlegał

35 EGIPT - SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo Egiptu było zhierarchizowane:
faraon najwyższy urzędnik kapłani urzędnicy rzemieślnicy żołnierze chłopi niewolnicy

36 EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE:
mumia – zabalsamowane ciało zmarłego Egipcjanina, owinięte w bandaże, znajdowało się w drewnianej trumnie w kształcie człowieka, którą umieszczano w sarkofagu

37 EGIPT - OBRZĘDY POGRZEBOWE:
mumifikacja – (inaczej balsamowanie) skomplikowany proces konserwacji ciała zmarłego w Egipcie polegający na wyjęciu wnętrzności i nasączeniu ciała substancjami konserwującymi, aby ciało nie uległo rozkładowi, wierzono bowiem, że dusza żyje dopóki jest zachowane ciało zmarłego

38 EGIPT – OBRZĘDY POGRZEBOWE
sarkofag – kamienna skrzynia do której wkładano drewnianą trumnę zawierającą mumię ze zwłokami Egipcjanina, najczęściej władcy - faraona

39 EGIPT – OBRZĘDY POGRZEBOWE

40 EGIPT – piramidy piramida – miejsce pochówku niektórych władców Egiptu (faraonów), najsłynniejsze piramidy znajdują się w Gizie, faraonowie budowali je przez wiele lat, a pracowały przy nich dziesiątki tysięcy ludzi, piramidy miały chronić ciało władcy po śmierci i zabezpieczać jego spokój. Faraonowie byli też chowani w grobowcach w Dolinie Królów.

41 EGIPT – piramidy

42 EGIPT – wnętrze piramidy

43 Egipt – wyobrażenia bogów
Egipcjanie wyobrażali sobie bogów pod postaciami zwierząt lub ludzi z głowami zwierząt.

44 Egipt – wyobrażenia bogów

45 Egipt – wyobrażenia bogów
Bogowie egipscy: Re, Ozyrys, Thot, Horus, Izyda, Set, Amon, Anubis,

46 Żydzi Żydzi – inaczej Judejczycy lub Hebrajczycy, Izraelici, mieszkańcy Palestyny (Kanaanu), jako jedyny naród w starożytności wierzyli w jednego Boga Jahwe, ich dzieje spisane są w Biblii (Starym Testamencie) Na zdj. menora i Gwiazda Dawida.

47 Judaizm judaizm – nazwa religii żydowskiej, wiara w jedynego Boga Jahwe, dzieje Jego kontaktów z „narodem wybranym”, czyli Żydami są spisane w Biblii (Starym Testamencie)

48 DEKALOG dekalog – zbiór 10 przykazań, które Mojżesz otrzymał od Boga Jahwe na Górze Synaj, w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Palestyny) ok. XIII w. p.n.e., Żydzi mieli ich przestrzegać, a przechowywano je w Arce Przymierza

49 Typy wierzeń: POLITEIZM – inaczej wielobóstwo, wiara w wielu bogów, którym przyporządkowano różne sprawy i dziedziny życia człowieka, wiara w wielu bogów charakteryzowała wszystkie ludy w starożytności z wyjątkiem Żydów MONOTEIZM – wiara w jednego Boga, w starożytności w jednego Boga wierzyli tylko Żydzi (Hebrajczycy), ich Bogiem był Jahwe (a ich religia to judaizm)

50 HISTORIA PISMA Pierwszym rodzajem pisma powstałym ok lat p.n.e. było pismo obrazkowe (piktograficzne). Rodzajem tego pisma było pismo sumeryjskie w Mezopotamii oraz egipskie hieroglify.

51 HIEROGLIFY

52 HISTORIA PISMA PISMO KLINOWE – stosowali je mieszkańcy Mezopotamii, pisano nim na glinianych tabliczkach zaostrzonym rylcem, składało się z wielu znaków. W Egipcie używano też pisma demotycznego (pisano nim na papirusie).

53 PISMO KLINOWE

54 HISTORIA PISMA ALFABET – prosty system pisma wynaleziony przez Fenicjan, składał się z 22 znaków, które odpowiadały poszczególnym dźwiękom mowy ludzkiej. Z tych znaków składa się wyrazy i zdania. Od Fenicjan alfabet przejęli Grecy i Rzymianie, a od nich następne ludy m.in. Polacy.


Pobierz ppt "POWTÓRZENIE MATERIAŁU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google