Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sobór Watykański II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sobór Watykański II."— Zapis prezentacji:

1 Sobór Watykański II

2 Sobór to: Uroczyste zgromadzenie Kolegium Biskupów i innych przedstawicieli Kościoła pod przewodnictwem biskupa Rzymu lub innego przedstawiciela – legata.

3 Obrady soboru dotyczą ważnych zagadnień Kościoła, a zwłaszcza jego jedności w sprawach dogmatycznych i organizacyjnych

4 Kodeks Prawa Kanonicznego mówi:
Tylko Biskup Rzymski może zwołać sobór powszechny, przewodniczyć mu, osobiście lub przez innych, a także przenieść sobór, zawiesić lub rozwiązać, jak również zatwierdzić jego dekrety. Biskup Rzymski określa sprawy, które mają być przedmiotem obrad soboru oraz ustala porządek obowiązujący w czasie soboru. Do tematów zaproponowanych przez Biskupa Rzymskiego, Ojcowie Soboru mogą dołączyć także inne. Wymagają one zatwierdzenia papieskiego.

5 Sobór Watykański II Obradował od 1962 do 1965 r.
Był to sobór pastoralny, przygotowujący Kościół do podjęcia wyzwań epoki i dialogu ze współczesnym światem. Sobór Watykański II zapoczątkował wielką odnowę Kościoła katolickiego. Otworzył też Kościół na dialog ekumeniczny z innymi wyznaniami oraz wprowadził reformę liturgii. Sobór uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa XX w.

6 Sobór otwarty został 11 października 1962 r. przez papieża
Jana XXIII. Zakończył się 8 grudnia 1965 r. za pontyfikatu Pawła VI.

7 W otwarciu soboru uczestniczyło 2850 ojców soborowych.
Nowością było uczestnictwo w obradach obserwatorów niekatolickich reprezentujących 28 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

8 Owocem ich prac było 16 dokumentów soborowych:
CZTERY KONSTYTUCJE: Konstytucja o liturgii świętej; Konstytucja dogmatyczna o Kościele; Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym; Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym;

9 DZIEWIĘĆ DEKRETÓW Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli; Dekret o kościołach wschodnich katolickich; Dekret o ekumenizmie; Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele; Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego; Dekret o formacji kapłańskiej; Dekret o apostolstwie świeckich; Dekret o działalności misyjnej Kościoła; Dekret o posłudze i życiu kapłanów;

10 Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim;
TRZY DEKLARACJE Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim; Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich; Deklaracja o wolności religijnej;

11

12 Wspólnota w Kościele II Sobór Watykański, który dał nam nowy obraz Kościoła, nazwał Kościół wspólnotą i nazwał Kościół sakramentem wspólnoty. Wiele razy powtarzają dokumenty soborowe, że Kościół jest wspólnotą. (...) Słowo communio jest najczęściej spotykanym w dokumentach soborowych określeniem Kościoła. Ze słowem wspólnota, communio musimy jeszcze powiązać drugie określenie Kościoła znajdujące się w dokumentach soborowych. Kościół, mówi konstytucja o Kościele - jest w Chrystusie niejako sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i zjednoczenia całego rodzaju ludzkiego.

13 Sobór Watykański II zreformował liturgię Mszy Świętej.
Wprowadzając języki ojczyste zamiast łaciny i "odwracając" kapłana sprawującego Eucharystię "twarzą do ludu".

14 MSZA ŚWIĘTA PRZED SOBOREM PO SOBORZE

15 Kilka uwag o architekturze wnętrz

16 Taki widok trudno już dziś zobaczyć. Niektórzy może jeszcze pamiętają
Taki widok trudno już dziś zobaczyć. Niektórzy może jeszcze pamiętają. Wielu może nigdy nie widziało kościoła gdzie w centrum nie stoi stół posoborowy. Mamy tu ołtarz, którego centrum stanowi tabernakulum, w którym znajduje się Ciało Chrystusa.

17 Widzimy więc nie tylko tradycyjny ołtarz
Po Soborze zapanował w Kościele nowy prąd polegający na zwróceniu się do ludu nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Widzimy więc nie tylko tradycyjny ołtarz z tabernakulum, kwiatami i świecami, ale i posoborowy stół. Tak więc można tu sprawować Eucharystię na dwa sposoby patrząc na krucyfiks, lub patrząc na Lud Boży.

18 ARCHITEKTURA KOŚCIOŁÓW
PRZED SOBOREM

19 KONIEC Źródła: Internet
file:///C:/Users/Anna/Desktop/Dlaczego%20wsp%C3%B3lnota.htm file:///C:/Users/Anna/Desktop/II%20Sob%C3%B3r%20Watyka%C5%84ski.htm Ilustracje: internet- google https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1427&bih=756&q=sob%C3%B3r+watyka%C5%84ski+ii&oq=so b%C3%B3r+wa&gs_l=img.1.0.0l5j0i24l j1j ac.1.32.img SP6C- uz8voM#facrc=_&imgdii=_&imgrc=l4PRTSYPfJUdVM%253A%3BHYwE7ZtQGl- ZbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pch24.pl%252Fimages%252Fmin_mid_big%252Fmid_2005.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pch24. pl%252Fsobor-watykanski-ii-z-perspektywy-50-lat%252C2005%252Ci.html%3B400%3B230 KPK. PALLOTINUM 1999 Opracowała: Anna Domurat


Pobierz ppt "Sobór Watykański II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google