Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW CMENTARZY PORADNIK Warszawa, listopad 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW CMENTARZY PORADNIK Warszawa, listopad 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW CMENTARZY PORADNIK Warszawa, listopad 2014 r.

2 Schemat zarządców cmentarzy: CMENTARZE GMINA JEST ZARZĄDCĄ KOMUNALNE PARAFIA JEST ZARZĄDCĄ WYZNANIOWE

3 Decyzje Urzędu mogą dotyczyć gmin lub ich zakładów komunalnych, a także parafii. Zgodnie z prawem podmioty te mają status przedsiębiorcy, ponieważ posiadają osobowość prawną i świadczą usługi użyteczności publicznej (zarządzając cmentarzami). UOKiK może interweniować w przypadku naruszenia przepisów zarówno na cmentarzach komunalnych, jak i wyznaniowych. Warto wiedzieć:

4 USŁUGI ZWIĄZANE Z CHOWANIEM ZMARŁYCH ORGANIZOWANIE USŁUG CMENTARNYCH POGRZEBOWE CMENTARNE

5  czynności porządkowe (pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości, konserwacja urządzeń cmentarnych)  czynności związane z rozbudową infrastruktury cmentarza  czynności administracyjne (nadzór architektoniczno- urbanistyczny, sanitarny czy porządkowy, prowadzenie ksiąg, udostępnianie infrastruktury cmentarza) Rynek ten nie jest otwarty dla konkurencji. Usługi cmentarne związane są z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza, to m.in.:

6  przygotowanie zwłok  miejsca na cmentarzu/spoczynku ciała  wykonywanie (kopanie) grobu  transport i pochówek z asystą pogrzebową  ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich  spopielenie  murowanie komór grobowych Rynek ten jest otwarty dla konkurencji. Usługi pogrzebowe związane są z chowaniem zmarłych, to m.in.:

7 DZIAŁANIA UOKiK wyłącznie rynku usług pogrzebowych, czyli takich czynności jak np. kopanie grobów, transport i pochówek, wykonywanie pomników, itp. Rynek ten jest otwarty dla konkurencji. DOTYCZĄ rynku usług cmentarnych, związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzem. Prace porządkowe, rozbudowa infrastruktury, itp. - te czynności mogą być wykonywane samodzielnie przez zarządcę cmentarza lub przekazane innemu przedsiębiorcy. Rynek ten nie jest otwarty dla konkurencji. NIE DOTYCZĄ

8 1.Zarządco cmentarza w żaden sposób nie możesz ograniczać lub faworyzować przedsiębiorstw zajmujących się wykonywaniem usług pogrzebowych na cmentarzu, którym zarządzasz. 2.Nawet, jeśli wykonujesz jedną z usług pogrzebowych – np. kopanie grobu – nie możesz ograniczać wykonywania takiej usługi innym przedsiębiorcom gdyż łamiesz wówczas prawo. 3.Jeśli wykonywanie usług cmentarnych przekazujesz innemu podmiotowi, pamiętaj on również nie może ograniczać dostępu do wykonywania usług pogrzebowych. 4.Brak świadomości co do bezprawności podejmowanych działań, w tym brak zamiaru naruszenia konkurencji nie zwalnia z odpowiedzialności za złamanie przepisów. 5.Za złamanie prawa antymonopolowego grozi kara do 10% przychodu. Co robić by nie łamać prawa?

9 Administrator Cmentarza Komunalnego w Chojnowie nie wyrażał zgody na samodzielne wykonywanie usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym przez inne zakłady pogrzebowe. Uniemożliwiał kopania i murowania grobów, przeprowadzania ceremonii pogrzebowej, wybieranie i wykupywanie miejsca pod grób czy załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem. Urząd uznał, że jest to działanie niedozwolone i nakazał zmianę. Przykład działań zakwestionowanych przez UOKiK:

10 Kościół Rektoralny w Lublinie zakazywał przedsiębiorcom pogrzebowym możliwości świadczenia usług polegających na kopaniu, budowie i przebudowie grobów na kilku cmentarzach rzymskokatolickich. Urząd uznał, że jest to działanie niedozwolone i nakazał zmianę. Decyzję potwierdziły następnie sądy wszystkich instancji. Przykład działań zakwestionowanych przez UOKiK:

11 1.Działania Urzędu na rynku usług pogrzebowych mają na celu przywrócenie konkurencji, z korzyścią dla rynku, w tym konsumentów. 2.Zarządca cmentarza może już po wszczęciu postępowania przez Urząd dobrowolnie zobowiązać się do zmiany praktyk. Przykładowo umożliwić świadczenie usług innym podmiotom w sposób niedyskryminacyjny i na takich samych warunkach. 3.Jeśli zarządca cmentarza dobrowolnie zmieni niezgodną z prawem praktykę możliwe jest wydanie tzw. decyzji zobowiązaniowej, która pozwala uniknąć kary finansowej i jednocześnie szybko wyeliminować z rynku niedozwoloną praktykę. Zarządco cmentarza, jeśli łamiesz prawo pamiętaj:

12 www.uokik.gov.pl Jak powinni działać zarządcy cmentarzy, aby nie naruszać przepisów antymonopolowych? Przeczytaj-link.

13 Pomoc:

14  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;  Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych;  Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;  Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską;  Kodeks cywilny;  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków;  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów;  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Przepisy dotyczące zarządców cmentarza:


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI ZARZĄDCÓW CMENTARZY PORADNIK Warszawa, listopad 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google