Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP
1 1

2 ePuap - PUE – wniosek o udostępnienie danych (W-DANE)
Wykonywanie obowiązku udostępniania danych uprawnionym podmiotom zewnętrznym przez ZUS. Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostepnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych uprawnionych do pozyskiwania danych (m.in. dla Organów Samorządu Terytorialnego, Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta). Dostępność wniosku w formie elektronicznej na PUE - możliwość wypełnienia wniosku, elektronicznej wysyłki i odbioru wniosku. Umożliwienie elektronicznej wysyłki wniosków z ePUAP oraz odbioru odpowiedzi na skrzynce ePUAP danej instytucji. Zakres wniosku: a) dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy, lista podmiotów uprawnionych, b) podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych (lista podstaw), c) wskazanie przeznaczenia dla udostępnienia danych, d) zakres danych możliwych do udostępnienia (uzależniony od podmiotu składającego wniosek), e) przedział czasowy żądanych danych, f) sposób odbioru odpowiedzi (pocztą, elektronicznie). 2

3 ePuap - PUE – wniosek o udostępnienie danych (W-DANE)
Po wybraniu podmiotu uprawnionego / składającego wniosek automatycznie wyświetlać się będzie lista podstaw prawnych , na podstawie których można żądać pozyskania danych. W zależności od podmiotu wnioskującego oraz wskazanej podstawy prawnej wyświetlany będzie właściwy zakres danych możliwych do udostępnienia. Katalog zakresu danych ustalony został na podstawie najczęściej zadawanych pytań. W razie konieczności pozyskania danych nie zdefiniowanych na wniosku istnieje możliwość dopisania danych. Wójt, Burmistrz i Prezydent Miasta występuje do ZUS najczęściej jako inny organ egzekucyjny. Wypełniając wniosek elektroniczny: w sekcji „RODZAJ WNIOSKODAWCY” pozycji: „Organy egzekucyjne inne niż komornicy sądowi” – w sekcji „PODSTAWA PRAWNA …” automatycznie aktywuje się właściwa podstawa prawna, czyli: „art. 36 § 1 w związku z art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.)”, w sekcji „WSKAZANIE PRZEZNACZENIA DLA UDOSTĘPNIENIA DANYCH” – domyślnie wyświetli się: „Udostępnione dane niezbędne są do prowadzenia postępowania egzekucyjnego”, w sekcji „ ZAKRES ŻĄDANYCH DANYCH” - aktywuje się zakres danych możliwych do udostępnienia organom egzekucyjnym. 3

4 Wzór wniosku o udostępnienie danych (W-DANE)
4

5 Wzór wniosku o udostępnienie danych (W-DANE)
5

6 Integracja z ePUAP – stan obecny
Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny Wybór na stronie PUE sposobu logowania przez ePUAP Logowanie na stronie ePUAP 6

7 Integracja z ePUAP – stan obecny
Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 3. Wybór kontekstu 7

8 Integracja z ePUAP – stan obecny
Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 4. Wybór profilu zaufanego 8

9 Integracja z ePUAP – stan obecny
Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 5. Podpis profilem 9

10 Integracja z ePUAP – stan obecny
Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – stan obecny 6. Powrót do PUE jako zalogowany 7. Wypełnienie wniosku i odbiór dokumentów w PUE 10

11 Integracja z ePUAP – wizualizacja stanu aktualnego
Portal PUE – integracja z ePUAP Integracja z ePUAP – wizualizacja stanu aktualnego 11

12 Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On)
Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) Modyfikacja logowania z wykorzystaniem ePUAP – wykorzystanie usługi uwierzytelniającej ePUAP. Użytkownik loguje się do ePUAP Użytkownik wybiera usługę zapytania o dane w ZUS (W-DANE) Po przekierowaniu z ePUAP do PUE, użytkownik będzie automatycznie zalogowany w PUE Użytkownik nie musi podpisywać Profilem Zaufanym żądania zalogowania do PUE – tę weryfikację realizuje usługa SSO. 12

13 Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) c.d.
Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) c.d. Wykorzystanie informacji aktualnie zwracanych przez ePUAP do weryfikacji, czy dana osoba jest uprawniona do dostępu do formularza o udostępnienie danych (W- DANE) W przypadku braku wystarczających informacji, wykorzystanie dodatkowych usług ePUAP – dajPodmiotTGSID() w celu uzyskania informacji o kontekście zalogowanej osoby. PUE pobiera z ePUAP domyślny adres skrzynki podawczej podmiotu wnioskującego Wypełnienie formularza wniosku W-DANE i podpisanie go Profilem Zaufanym PUE przekazuje podpisany wniosek do systemu workflow ZUS (EPWD) ZUS przygotowuje odpowiedź i wysyła ją do PUE 13

14 Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) c.d.
Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji - ePUAP SSO (Single Sign-On) c.d. PUE przesyła odpowiedź na wniosek W-DANE: W przypadku gdy użytkownik zalogował się z wykorzystaniem usługi SSO ePUAP: PUE wysyła odpowiedź do domyślnej skrzynki podawczej podmiotu wnioskującego w ePUAP PUE pobiera z ePUAP UPP dla przekazanej odpowiedzi W przypadku gdy użytkownik zalogował się bezpośrednio na PUE PUE zapisuje odpowiedź w profilu użytkownika Użytkownik podpisuje UPD dla zapisanej odpowiedzi PUE udostępnia odpowiedź użytkownikowi PUE przekazuje UPP lub UPD do systemu workflow ZUS (EPWD) Wypełniony wniosek, UPP wystawione przez PUE, Odpowiedź KSI, UPP wystawione przez ESP adresata odpowiedzi (lub UPD podpisane przez użytkownika PUE), są dostępne w profilu PUE 14

15 Propozycja modyfikacji – wizualizacja
PUE ePUAP ZUS ORGAN Portal PUE – integracja z ePUAP Propozycja modyfikacji – wizualizacja 15

16 Samoobsługowe urządzenia informacyjne tzw. Urzędomaty
– Serwisy Platforma Usług Elektronicznych ZUS – plany na rozwój Kompleksowy System Informatyczny ZUS DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 16 16 16 16 16


Pobierz ppt "Rozwój portalu PUE – integracja z ePUAP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google