Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
Wszyscy pracownicy dbają o tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. Nauczyciele to dobrze wykształcona kadra pedagogiczna, która dostosowuje ofertę edukacyjną do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów. Nauczyciele wychowania fizycznego stymulują wychowanków oraz ich rodziców, do różnorodnych form aktywności fizycznej - indywidualnej i zespołowej (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, gry zabawy rekreacyjno-ruchowe, uni-hokej, badminton), bo dostrzegają szansę na promowanie zdrowego stylu życia i samorealizację.

2 RODZICE Rodzice to partnerzy naszej szkoły mający wpływ na:
Program wychowawczy i Program profilaktyki; Koncepcję pracy szkoły, Wizję, Misję i Model Absolwenta; Wybór ubezpieczyciela i ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej; Wybór oferty wycieczek, rajdów, wybór miejsca i organizatora „zielonej szkoły”; Opiniowanie dokumentów, wydatkowanie funduszy Rady Rodziców; Opiniowanie organizacji pracy szkoły; Organizację uroczystości szkolnych i klasowych; Realizacje programu szkoły promującej zdrowie; Organizację Festynu Rodzinnego „Mama, Tata, Ja”; Cykliczne zajęcia profilaktyczne w ramach współpracy ze specjalistami; Współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę; Opiniowanie oceny stażu nauczycieli realizujących awans zawodowy.

3 UCZNIOWIE Podejmują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez dobrze pracujący Samorząd Uczniowski. Rozwijają swoje zainteresowania i pasje, poprzez ofertę kół zainteresowań, udział w zajęciach warsztatowych. Reprezentują szkołę podczas konkurów i zawodów na szczeblu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim. Uczestniczą w planowaniu procesów edukacyjnych zgłaszając swoje propozycje dotyczące życia szkoły. Uczestniczą w wielu akcjach promujących pożądane postawy społeczne, co przynosi pozytywne rezultaty wychowawcze.

4 WSPIERAMY SIĘ UCZEŃ RODZIC NAUCZYCIEL PEDAGOG NAUCZYCIEL DYREKTOR
WYCHOWAWCA

5 DOSKONALIMY SIĘ REALIZUJEMY PROGRAMY I PROJEKTY:
Projekt GWO „Lepsza Szkoła” „Zbieramy kartridże – Ratujemy konie” Programy profilaktyczne realizowane przez Centrum Edukacji Epsilon z Bielska Białej –”Rodzic na szóstkę” Program profilaktyczno – komunikacyjny „Dwa cztery kółka” oraz „Bezpieczny Przejazd” realizowany przez Komendę Policji w Sosnowcu Program edukacyjny „Trzymaj formę” Program edukacyjny „Radosny uśmiech” Program edukacyjny „Aktywnie po zdrowie” Program edukacyjny „Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” Program edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti”

6 DOSKONALIMY SIĘ Program edukacyjny „Między nami kobietkami”- dla uczennic klas VI Program „Czytające szkoły” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” Dzień Bezpiecznego Internetu „Kiszone ogórki” - program profilaktyczny nt. nikotynizmu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i  Promocji Zdrowego Stylu Życia PRO-VITA z Gliwic Projekt „Klub czterech Żywiołów” „Ekologia w mieście” – wspieranie uzdolnień naukowych młodzieży


Pobierz ppt "NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google