Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Internetowa Rekrutacja Kandydatów – krok po kroku studia niestacjonarne

2 Rejestracja w systemie IRK
Zarejestruj się w systemie IRK ( Aby założyć konto, wybierz opcję „załóż nowe konto”. Następnie, pojawi się ekran z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych. W przypadku niewyrażenia zgody – rejestracja jest niemożliwa

3 Dane osobowe, adresowe Uzupełnij dane:
PESEL (jeśli go nie posiadasz, system wygeneruje dla Ciebie specjalny numer) Dane osobowe Hasło Informacje potrzebne do odzyskania hasła Dane kontaktowe Po założeniu konta, wejdź do systemu logując się za pomocą PESELU (specjalnego numeru) i Twojego hasła

4 Ekran podstawowy IRK Uzupełnij brakujące: dane osobowe

5 Uzupełnij dane osobowe
Uzupełnij po kolei wszystkie dane na każdej zakładce Podstawowe dane Dane kontaktowe Adres Wykształcenie Inne Po wpisaniu danych na każdej zakładce – kliknij przycisk „zapisz”

6 Rejestracja krok po kroku
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, podświetlenia kolejnych kroków zmieniają barwę na zieloną Przejdź do uzupełniania kolejnego, czerwonego kroku

7 Przedmioty maturalne Podaj przedmioty zdawane na maturze (kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią ocen z przebiegu studiów, bez konieczności podawania ocen z matury, a osoby ze starą maturą wpisują oceny) Po zakończeniu wprowadzania egzaminów, przejdź do kolejnego kroku rekrutacji

8 Wybierz kierunek studiów
Wybierz interesujący kierunek studiów – np. studia I stopnia, Politologia. Po wejściu w opis kierunku będziesz mógł się zapisać na studia poprzez przycisk „Zapisz”

9 Rodzaj dokumentu Wybierz rodzaj dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia (np. świadectwo dojrzałości)

10 Wybrany kierunek studiów
Zapisz się na wybrany kierunek/kierunki studiów Aby przejść do wykazu kierunków studiów, wybierz z górnej belki: Katalog  Kierunki

11 Wybór egzaminów Potwierdź wybór egzaminów (przedmiotów maturalnych) potrzebnych do obliczenia wyniku rekrutacyjnego

12 Opłata rekrutacyjna Dokonaj przelewu opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK (widoczny na panelu kandydata w IRK) w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji podany na stronie

13 Wyniki egzaminów maturalnych
Uzupełnij wyniki egzaminów maturalnych

14 Lista zakwalifikowanych
Jeżeli jesteś na liście zakwalifikowanych, bądź na Twoim koncie podany jest wyraźny komunikat: „mimo, że znajdujesz się na liście rezerwowych, jesteś proszony o złożenie dokumentów”, wydrukuj podanie o przyjęcie na studia (opcja „wydruk podań”) (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej) ze swojego konta w IRK i skompletuj wymagane dokumenty (znajdziesz je na w zakładce „Teczka kandydata”)

15 Złożenie dokumentów Kandydat na studia niestacjonarne (wg dawnego nazewnictwa - zaoczne) po założeniu konta w systemie IRK, wypełnieniu wszystkich danych, wpisaniu ocen z matury (opcjonalnie średniej ocen ze studiów w przypadku studiów II stopnia), zapisaniu się na kierunek, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i wgraniu zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej, w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji może złożyć komplet dokumentów wraz dowodem opłaty rekrutacyjnej.  Na studiach niestacjonarnych liczy się kolejność złożonych dokumentów (kandydaci nie oczekują, tak jak na studiach stacjonarnych na komunikat od komisji rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu). Przyjęcie następuje do wyczerpania limitu miejsc.

16 Opłata za ELS Przed złożeniem dokumentów należy uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką (dowód uiszczenia tej opłaty należy mieć ze sobą w momencie składania dokumentów)  opłatę wnosi się na numer konta widoczny na ostatniej  (tj. czwartej) stronie podania kandydata z IRK (uwaga: numer ten służy tylko do opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką).

17 Podpisanie umowy W momencie składania dokumentów kandydat otrzyma umowę o odpłatności za studia wraz z numerem konta, na które należy wnosić czesne oraz inne opłaty na rzecz Uczelni (konto związane z tokiem studiów).  Numer konta jest indywidualny dla każdej osoby więc nie należy wymieniać się nim. Z tego numeru studenci korzystają przez wszystkie lata swoich studiów na UKSW. Na powyższy numer osoba przyjęta, czyli ta, która złożyła dokumenty i podpisała umowę wnosi: a) czesne (w systemie ratalnym, bądź jednorazowo) b) wszelkie inne opłaty związane z tokiem studiów (m.in. opłata za indeks w wysokości 4 zł)

18 Kontakt: rekrutacja@uksw. edu. pl irk@uksw. edu. pl www. rekrutacja
Kontakt: Rejestracja kandydatów:


Pobierz ppt "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google