Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŁĄCZENIA Grafika inżynierska I dr inż. Jacek Zapłata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŁĄCZENIA Grafika inżynierska I dr inż. Jacek Zapłata"— Zapis prezentacji:

1 POŁĄCZENIA Grafika inżynierska I dr inż. Jacek Zapłata
WYKŁAD 9 POŁĄCZENIA Czas: 2 x 45 minut dr inż. Jacek Zapłata Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

2 Klasyfikacja połączeń
Główny podział połączeń Połączenia nierozłączne Połączenia rozłączne

3 Uproszczenia rysunkowe
W zasadzie części maszyn na rysunkach powinno się rysować dokładnie, ze wszystkimi szczegółami ich budowy i zachowanymi proporcjami. Jednak stosowanie tej zasady często by powodowało zwiększenie pracochłonności i zmniejszałoby znacznie ich czytelność.

4 Uproszczenia rysunkowe
Dlatego normy przewidują stosowanie uproszeń rysunkowych Uproszczenia I stopnia: (nazywane w normach przedstawieniem uproszczonym) Uproszczenia II stopnia: (nazywane w normach przedstawieniem umownym) Uproszczenia III stopnia: (nazywane w normach przedstawieniem schematycznym)

5 Połączenia nierozłączne
Połączenia spawane i zgrzewane

6 Połączenia spawane Widok spoiny

7 Rodzaje spoin Spoiny czołowe

8 Rodzaje spoin

9 Połączenia spawane Uproszczone przedstawienie spoin czołowych: a, b- w przekroju; c, d, e – w widoku od strony lica, z przodu i od strony grani spoiny.

10 Uproszczone i umowne przedstawienie spoin pachwinowych
Połączenia spawane Uproszczone i umowne przedstawienie spoin pachwinowych

11 Przykład konstrukcji spawanej
Połączenia spawane Przykład konstrukcji spawanej

12 Uproszczona budowa oznaczenia połączenia spawanego:
1 - umowny znak spoiny; 2 - charakterystyczne wymiary przekroju poprzecznego; 3 - charakterystyczne wymiary przekroju wzdłużnego.

13 Połączenia spawane L.p. Opis Widok spoiny Przedstawienie graficzne 1
Jeżeli spoinę oznacza się po stronie lica, to znak umowny spoiny pisze się na linii odniesienia i stawia się go w położeniu normalnym 2 Jeżeli spoinę oznacza się po stronie lica, to znak umowny spoiny pisze się na linii odniesienia i stawia się go w położeniu odwróconym 3 Jeżeli spoinę oznacza się po stronie grani, to znak umowny spoiny pisze się na linii identyfikacyjnej i stawia się go w położeniu normalnym 4 Jeżeli spoinę oznacza się po stronie grani, to znak umowny spoiny pisze się na linii identyfikacyjnej i stawia się go w położeniu odwróconym ZALECANE PRZEZ NORMĘ

14 Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych
Połączenia spawane Spoina czołowa Grubość nominalna spoiny s jest równa grubości brzegów złącza lub grubości cieńszego brzegu złącza; Długość nominalna l spoiny jest równa długości złącza Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

15 Spoina pachwinowa: lico płaskie, wklęsłe lub wypukłe
Połączenia spawane Spoina pachwinowa: lico płaskie, wklęsłe lub wypukłe Wymiar poprzeczny spoiny pachwinowej poprzedzony literą a jest wysokością a względem przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego równoramiennego, który wpisuje się w przekrój spoiny; Długość nominalna l spoiny jest równa długości złącza Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

16 Spoina pachwinowa: lico płaskie, wklęsłe lub wypukłe
Połączenia spawane Spoina pachwinowa: lico płaskie, wklęsłe lub wypukłe Wymiar poprzeczny spoiny pachwinowej poprzedzony literą z jest przyprostokątną trójkąta prostokątnego równoramiennego, wpisanego w przekrój spoiny; Długość nominalna l spoiny jest równa długości złącza Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

17 Spoina brzeżna z brzegami podwiniętymi przetopionymi całkowicie
Połączenia spawane Spoina brzeżna z brzegami podwiniętymi przetopionymi całkowicie Grubość nominalna spoiny s jest równa grubości brzegów złącza lub grubości cieńszego brzegu złącza. Długość l spoiny jest równa długości złącza spawanego. Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

18 Spoina brzeżna z brzegami przetopionymi częściowo lub spina grzbietowa
Połączenia spawane Spoina brzeżna z brzegami przetopionymi częściowo lub spina grzbietowa Grubość spoiny s jest równa odległości od zewnętrznej powierzchni spoiny do granicy wtopienia. Długość l spoiny jest równa długości złącza spawanego. Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

19 Spoina typu „I” niepełna
Połączenia spawane Spoina typu „I” niepełna Grubość spoiny s jest równa odległości od brzegów złącza spawanego do granicy wtopienia. Długość l spoiny jest równa długości złącza spawanego. Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

20 Szew spawany pachwinowy; spoina pachwinowa przerywana
Połączenia spawane Szew spawany pachwinowy; spoina pachwinowa przerywana n – liczba odcinków szwu; l – długość odcinków spoin; e – odległość między odcinkami spoin. Przykładowe sposoby podawania wymiarów połączeń spawanych

21 Połączenia spawane Szew spawany pachwinowy łańcuchowy; spoina pachwinowa przerywana symetryczna n – liczba odcinków szwu; l – długość odcinków spoin; e – odległość między odcinkami spoin.

22 Połączenia spawane Szew spawany pachwinowy przestawny; spoina pachwinowa przerywana przestawna Z – znak przeciwstawności odcinków spoin; l – długość odcinków spoin; e – odległość między odcinkami spoin.

23 Połączenia spawane Budowa pełnego oznaczenia połączenia spawanego:
Znaki dodatkowe: spoina z licem płaskim, z licem wypukłym, z licem wklęsłym, obróbka skrawaniem przejścia, usunięcie metodą obróbki skrawaniem nadlewu lica; Znaki dodatkowe: spoina wykonana po zamkniętym obwodzie, wykonana w montażu; Znaki dodatkowe: spoina z podpawaną granią, spawana z podkładką spawalniczą; Wymiary brzegów spoiny (kąt pochylenia, odstęp między prefabrykatami itp.); Symbole przedstawiające: nr spoiny, metoda spawania, jakość spoiny, metoda kontroli, nr instrukcji spawania itp.

24 Przykładowe zastosowanie
Połączenia spawane Nazwa znaku Znak Znaczenie znaku Przykładowe zastosowanie Kreska Płaskie lico spoiny Łuk wklęsły Wklęsłe lico spoiny Łuk wypukły Wypukłe lico spoiny Znaki dodatkowe, stawiane nad umownym znakiem spoiny (w miejscu oznaczonego numerem 4)

25 Przykładowe zastosowanie
Połączenia spawane Nazwa znaku Znak Znaczenie znaku Przykładowe zastosowanie Okrąg z kreską Usunięcie nadlewu spoiny równo z powierzchnią brzegów Kotwica Usunięcie podtopień i karbów z łagodnym przejściem do materiału rodzimego Znaki dodatkowe, stawiane nad umownym znakiem spoiny (w miejscu pola oznaczonego numerem 4) lub przy znaku lica

26 Przykładowe zastosowanie
Połączenia spawane Nazwa znaku Znak Znaczenie znaku Przykładowe zastosowanie Chorągiewka Wykonanie spoiny w montażu lub planowanej eksploatacji konstrukcji Okrąg Ciągłość spoiny na całym obwodzie Znaki dodatkowe, stawiane nad umownym znakiem spoiny (w miejscu pola oznaczonego numerem 5)

27 Przykładowe zastosowanie
Połączenia spawane Nazwa znaku Znak Znaczenie znaku Przykładowe zastosowanie Odcinek koła Pełny przetop spoiny w obszarze rowka Prostokąt Spawanie na podkładce spawalniczej: MR – usuwanej M - stałej Znaki dodatkowe, stawiane po przeciwnej stronie znaku umownego (w miejscu pola oznaczonego numerem 6)

28 Połączenia spawane Oznaczenie numeryczne Nazwa metody spawania 11 Spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazów 15 Spawanie plazmowe 111 Spawanie łukowe elektrodą otuloną 31 Spawanie gazowo-tlenowe 115 Spawanie łukowe elektrodą oplataną 311 Spawanie acetylenowo-tlenowe 12 Spawanie łukiem krytym 312 Spawanie propanowo-tlenowe 13 Spawanie łukowe w osłonie gazów ochronnych 32 Spawanie gazowo-powietrzne 14 Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu ochronnego 75 Spawanie wiązką promieni świetlnych 149 Spawanie łukowo-wodorowe 751 Spawanie laserowe Symbole numeryczne przedstawiające metodę spawania (w miejscu pola oznaczonego numerem 8)

29 Przykład oznaczenia szwu spawanego (przedstawienie umowne):
Połączenia spawane Przykład oznaczenia szwu spawanego (przedstawienie umowne): a5 - grubość spoiny; 25x50 - liczba powtórzeń odcinków spoin o długości 50 mm; (40) - odstępy między spoinami; 131 - spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu

30 Przykład elementu spawanego
Połączenia spawane Przykład elementu spawanego

31 Połączenia zgrzewane Zgrzewanie punktowe

32 Połączenia zgrzewane Zgrzewanie liniowe

33 Połączenia zgrzewane F n n F Zgrzewanie tarciowe

34 Połączenia zgrzewane Zgrzewanie garbowe

35 Połączenia zgrzewane Punktowa, garbowa typu punktowego; Liniowa, garbowa typu liniowego; Doczołowa, liniowo-doczołowa. Znaki umowne zgrzein

36 Rysowanie połączeń zgrzewanych
Połączenia zgrzewane Rysowanie połączeń zgrzewanych

37 Rysowanie połączeń zgrzewanych
Połączenia zgrzewane Rysowanie połączeń zgrzewanych

38 Przykłady połączeń zgrzewanych
Połączenia zgrzewane Przykłady połączeń zgrzewanych

39 Połączenia nierozłączne
Połączenia lutowane i klejone

40 Rodzaje połączeń lutowanych

41 Rysowanie połączeń lutowanych - widoki
Połączenia lutowane Rysowanie połączeń lutowanych - widoki

42 Rysowanie połączeń lutowanych - przekroje
Połączenia lutowane Rysowanie połączeń lutowanych - przekroje

43 Przykłady - lutowanie twarde i spawanie
Połączenia lutowane Przykłady - lutowanie twarde i spawanie

44 Rysowanie połączeń klejonych
Połączenia klejone Rysowanie połączeń klejonych

45 Przykłady połączeń klejonych elementów metalowych
Połączenia klejone Przykłady połączeń klejonych elementów metalowych

46 Połączenia nierozłączne
Połączenia nitowe

47 Nity nit kulisty zwykły; nit płaski.

48 Połączenia nitowe rysunki dokładne; rysunki uproszczone.

49 Połączenia nitowe a) Uproszczone rysowanie szeregu jednakowych nitów; b), c) Oznaczania graficzne niejednakowych nitów.

50 Połączenia nitowe Fragment połączenia nitowego zbiornika

51 Fragment blachownicy nitowanej
Połączenia nitowe Fragment blachownicy nitowanej

52 Połączenia wpustowe, klinowe
Połączenia rozłączne Połączenia wpustowe, klinowe i wielowypustowe

53 Połączenia wpustowe Połączenia wpustowe są stosowanie do przenoszenia momentu obrotowego z elementu czynnego (napędzającego) na bierny (napędzany) np. z koła zębatego na wał lub odwrotnie.

54 Połączenia wpustowe Połączenia wpustowe.

55 Wpust pryzmatyczny ścięty otworowy
Połączenia wpustowe Wpust pryzmatyczny ścięty otworowy

56 Wpust pryzmatyczny zaokrąglony wyciskowy
Połączenia wpustowe Wpust pryzmatyczny zaokrąglony wyciskowy

57 Wpusty czółenkowe w połączeniu walcowym i stożkowym
Połączenia wpustowe Wpusty czółenkowe w połączeniu walcowym i stożkowym

58 Połączenia wielowypustowe
Połączenie wielowypustowe

59 Połączenia wielowypustowe
Przykłady rysowania wałków wielowypustowych lub karbowych

60 Połączenia wielowypustowe
Przykłady rysowania złączy wielowypustowych lub karbowych

61 Połączenia wielowypustowe
Przykłady rysowania złączy wielowypustowych lub karbowych

62 Połączenia wielowypustowe
Przykłady rysowania i wymiarowania złącza wielowypustowego lub karbowego

63 Rodzaje połączeń klinowych
Połączenia klinowe Rodzaje połączeń klinowych

64 Przykład połączenia klinowego – klin nastawczy

65 Przykład połączenia klinowego – klin poprzeczny

66 Połączenia sprężyste Połączenia sprężyste

67 Przykłady połączeń sprężystych
Połączenia sprężyste Przykłady połączeń sprężystych (wtłaczanych, skurczowych, rozkurczowych)

68 Połączenia kołkowe i sworzniowe
Połączenia rozłączne Połączenia kołkowe i sworzniowe

69 Połączenia kołkowe Połączenie kołkowe

70 Połączenia kołkowe Kształty kołków

71 Połączenia kołkowe Kształty kołków

72 Połączenia sworzniowe
Połączenie sworzniowe

73 Połączenia sworzniowe
Przegub sworzniowy w łańcuchu

74 POŁĄCZENIA Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POŁĄCZENIA Grafika inżynierska I dr inż. Jacek Zapłata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google