Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procesy demograficzne zachodzące w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procesy demograficzne zachodzące w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Procesy demograficzne zachodzące w Polsce.
Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 19 kwietnia 2012 r. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na podstawie dostępnych danych statystycznych. Procesy demograficzne zachodzące w Polsce. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

2 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w 15 lat i więcej w latach Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Współczynnik aktywności zawodowej 15,0 15,1 15,6 15,7 17,0 17,2 Wskaźnik zatrudnienia 12,6 13,2 13,7 13,8 14,5 14,6 Stopa bezrobocia 15,8 12,9 12,3 12,1 14,4 14,8 Źródło: BAEL, średnie roczne

3 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64)
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym w latach Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Współczynnik aktywności zawodowej 22,1 22,6 23,9 24,6 25,8 26,4 Wskaźnik zatrudnienia 18,2 19,4 20,8 21,4 21,7 22,3 Stopa bezrobocia 17,3 14,1 13,1 12,8 15,5 Źródło: BAEL, średnie roczne

4

5 Osoby sprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64)
Aktywność zawodowa osób sprawnych w wieku produkcyjnym w latach Osoby sprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Współczynnik aktywności zawodowej 74,2 74,0 74,7 75,3 76,2 76,7 Wskaźnik zatrudnienia 63,3 66,8 69,4 69,1 68,9 69,2 Stopa bezrobocia 14,6 9,6 7,0 8,2 9,7 Źródło: BAEL, średnie roczne

6 Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wg statusu na rynku pracy
Wyszczególnienie Pracujące osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym Ogółem Z tego: Pracownicy najemni Pracujący na własny rachunek i pracodawcy Pomagający członkowie rodzin razem w tym pracodawcy w tys. 2006 416 238 130 17 48 2007 439 277 116 11 46 2008 460 317 100 10 44 2009 443 311 92 40 2010 449 326 94 12 30 2011 452 331 95 26

7 Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych grudzień styczeń luty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 w tys. ogółem 200,7 206,8 212,1 221,0 203,0 247,2 267,2 245,2 237,8 237,1 w ZPCH 172,6 173,9 174,1 178,8 163,8 188,7 198,2 166,7 167,0 na OR 28,1 32,9 38,0 42,2 39,2 58,4 68,7 71,3 70,8 69,9 ZPCH – zakłady pracy chronionej , OR – otwarty rynek pracy Źródło: dane PFRON wg stanu na koniec marca 2012 r.

8 Liczba pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych grudzień styczeń luty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem 6 585 7 290 7 949 9 135 9 281 13 596 16 086 17 445 17 157 16 778 prowa-dzący ZPCH 2 463 2 356 2 251 2 185 2 146 2 087 2 003 1 846 1 752 1 745 OR 4 122 4 934 5 698 6 950 7 134 11 507 14 075 15 595 15 399 15 030

9

10

11 Pracownicy niepełnosprawni ogółem
Struktura zatrudnienia według typu pracodawcy, stopnia niepełnosprawności i występowania schorzeń specjalnych (wg danych SODiR PFRON) Wyszczególnienie luty 2012 ogółem zpch Otwarty rynek Pracownicy niepełnosprawni ogółem 100,0 w tym: Ze schorzeniami specjalnymi 18,4 20,4 14,0 Ze znacznym stopniem niepełnosprawności 6,0 5,6 7,2 Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 53,4 55,7 49,3 Z lekkim stopniem niepełnosprawności 40,6 38,8 46,2

12 Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku
Osoby niepełnosprawne w Polsce według kryterium NSP na podstawie Europejskiego badania zdrowia w 2009 roku Ludność ogółem niepełnosprawni sprawni razem prawnie i biologicznie tylko prawnie tylko biolo-gicznie w tysiącach ogółem 37 744,6 5 258,3 1 555,2 2 600,1 1 102,9 32 486,4

13 Osoby niepełnosprawne według kryterium NSP w 2009 roku
Ludność Polski według niepełnosprawności biologicznej wg kryteriów UE na podstawie Europejskiego badania zdrowia w 2009 roku ogółem niepełnosprawni biologicznie wg UE nie mają ograni-czeń brak danych razem poważnie ograni-czeni ograniczeni, ale niezbyt poważnie w tysiącach 37 744,6 8 107,5 2 658,1 5 449,4 29 527,4 109,7

14 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym
Szacunkowe dane dot. poziomu aktywności osób niepełnosprawnych (biologicznie) w wieku produkcyjnym w Polsce na podstawie badania stanu zdrowia 2009 i BAEL  Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym Współczynnik aktywności zawodowej 46,3 wskaźnik zatrudnienia 38,9 stopa bezrobocia 16,1

15 LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH 2010-2035 (W TYS.) – PROGNOZA GUS
Ludność ogółem Ludność w wieku: 0-17 lat 18-59/64 18-44 45-59/64 60+/65+ 2010 38 092 7 107 24 571 15 294 9 277 6 414 2015 38 016 6 918 23 718 15 005 8 713 7 380 2020 37 830 6 959 22 503 14 072 8 431 8 368 2025 37 438 6 816 21 625 12 823 8 802 8 997 2030 36 796 6 253 21 254 11 624 9 630 9 289 2035 35 993 5 632 20 739 10 834 9 905 9 622

16 TABLICA . ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI POLSKI W LATACH 2009-2035 (OD 2010 W STOSUNKU DO 2009) W TYS.
GRUPY WIEKU Ogółem -8,7 -75, , , , ,0 0-14 lat -31,2 49,1 124, , , ,5 15-59 lat -191, , , , , ,2 60 i więcej 213, ,3 983,3 430,4 263,1 510,8 15-64 lata 13, , , , , ,6 65 lat i więcej 9,1 776, ,1 890,5 351,3 162,2 75 lat i więcej 48,6 147,7 -35,8 580,0 766,0 586,8 85 lat i więcej 38,1 148,8 83,1 41,9 -10,3 321,4 0-17 lat -98, ,5 41, , , ,5 18-44 lata -4, , , , , ,9 45-59/64 lata -25, , ,1 371,9 827,8 274,9 18-59/64 lata -29, , , , , ,0 Źródło: Sytuacja demograficzna Polski. Raport , Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2010, tab.89, s.246

17 OBCIĄŻENIE DEMOGRAFICZNE LUDNOŚCI POLSKI W WIEKU PRODUKCYJNYM LUDNOŚCIĄ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM W LATACH 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 55 60 68 73 Ludność w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 29 31 27 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 26 37 42 44 46

18 Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie oraz osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej
Tab. Struktura wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej Wyszczególnienie Ogółem Według poziomu wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólno-kształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształcenia w % 2009 rok Osoby w wieku 15 lat i więcej 100,0 16,6 23,0 10,6 25,5 24,3 Osoby niepełnosprawne prawnie 5,9 18,8 7,4 30,4 37,5 Osoby sprawne 18,0 23,5 11,0 24,8 22,7 2010 rok 18,1 23,2 24,7 23,4 6,6 19,8 7,3 30,3 36,0 19,5 23,6 24,0 21,9 2011 rok 19,0 23,1 10,5 22,6 7,1 20,1 7,2 31,0 34,6 20,4 10,8 24,1 21,2 Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS.


Pobierz ppt "Procesy demograficzne zachodzące w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google