Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008

2 2 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszt jednostkowy Przepływy środków pieniężnych Dane finansowe za rok 2007 ustalone zostały wg zasad MSR/MSSF, przyjętych do stosowania począwszy od 1-go stycznia 2007 r. – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku (uchwała nr 26/2006). Informacje finansowe za rok 2006 zaprezentowano w warunkach porównywalnych. Prezentowane dane finansowe - przed badaniem Audytora.

3 3 Warunki makroekonomiczne Notowania miedzi USD/t Notowania srebra USD/troz Kurs walutowy zł/USD

4 4 Wyniki produkcyjne Wydobycie urobku (mln t w.s.) Produkcja miedzi w koncentracie (tys. t) Produkcja miedzi elektrolitycznej (tys. t) Produkcja srebra metalicznego (t) Zmniejszenie zawartości miedzi w urobku z 1,79% do 1,67% w tym z zakupionych materiałów miedzionośnych

5 5 Wyniki finansowe (mln zł) IVQ06IVQ07 2006* 20062007 Budżet 2007 Przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia skutków transakcji zabezpieczających) 3 3552 797 14 001 12 61912 409 Korekta przychodów o skutki transakcji zabezpieczających -627115 -2 331 -436-555 Przychody ze sprzedaży (z uwzględnieniem skutków transakcji zabezpieczających) 2 7282 912 11 670 12 18311 854 Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 9581 879 7 410 7 5317 3037 241 Zysk netto ze sprzedaży 7711 033 4 260 4 1394 8804 613 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -321-47 -58 164-198-48 Zysk przed opodatkowaniem 445980 4 053 4 2804 6564 524 Podatek dochodowy 119189 936 775857842 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności xx 278 xxx Zysk netto 327792 3 395 3 5053 7993 682 EBITDA5521 0954 5464 6835 1014 985 * Według raportu SA-R 2006 (zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości) ustalone według zasad MSR/MSSF

6 6 Wyniki finansowe (mln zł) Zysk netto wyższy o 294 mln zł, tj. o 8% od wyniku 2006 roku * Wpływ na przychody ze sprzedaży (-2 331 mln zł w 2006 -436 mln zł w 2007) ustalone według zasad MSR/MSSF

7 7 Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej... z zakupionych materiałów miedzionośnych... ze wsadów własnych Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej (zł/t) 3 686 USD/t 4 031 USD/t 3 381 USD/t 3 966 USD/t 4 723 USD/t

8 8 Przepływy środków pieniężnych (mln zł) Wartość środków pieniężnych w 2007 roku wzrosła o 442 mln zł, tj. o 21% w tym 3 394 mln zł dywidendy wypłaconej akcjonariuszom w tym: -nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNP (-846) -dywidendy otrzymane (+270) w tym 3 799 mln zł zysku netto

9 9 Dziękuję


Pobierz ppt "Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google