Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej
E-Learning Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej

2 Terminologia (1) e-learning
technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej może także odnosić się do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe, czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci pojęcie również używane w biznesie w odniesieniu do opłacalnych szkoleń online

3 Terminologia (2) d-learning lub dLearning (ang. distance learning)
uczenie się na odległość odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna zapewnienie komunikacji w obie strony, tak aby możliwy był dialog między słuchaczem a nauczycielem, jednakże nie jest tu wymagana jednoczesność miejsca i czasu np.: szkoły korespondencyjne (ESKK) edukacyjne programy i audycje realizowane za pośrednictwem środków masowego przekazu, w szczególności edutainment

4

5 Terminologia (3) edutainment (ang.) – edurozrywka
neologizm w języku angielskim, powstały z połączenia słów „education” i „entertainment”, w języku polskim używa się określenia edukacja rozrywkowa działania, których celem jest przede wszystkim edukacja, zaś forma rozrywki jest wyłącznie sposobem uatrakcyjnienia lub ukrycia przekazu o charakterze edukacyjnym programy wykorzystujące edutainment edukują z użyciem metod rozrywkowych (są narzędziem „rozrywkowej” edukacji)

6

7

8

9

10

11

12 Mechanizacja rolnictwa
Uprawa roślin Hodowla zwierząt Matematyka Biologia Chemia Fizyka Historia Język polski

13 Terminologia (4) m-learning (mobile learning)
uczenie się na odległość wymagające bezprzewodowej technologii, nowocześniejsza forma d-learningu mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, a także nowoczesne telefony komórkowe (smartfony) ze stałym, bezprzewodowym dostępem do Internetu w każdym możliwym miejscu

14 Historia E-Learningu Organizacje wykorzystujące e-learning w latach 80.: Zachodni Instytut Psychologii Behawioralnej (z ang. Western Behavioral Sciences Institute) Instytut Technologii w Nowym Jorku ( z ang. New York Institute of Technology) Elektroniczny System Wymiany Informacji (z ang. Electronic Information Exchange System – EIES) Instytut Technologii w New Jersey (z ang. New Jersey Institute of Technology) Zintegrowana Edukacja (z ang. Connected Education) Niezależne Media Studenckie (z ang. Independent Student Media) – roboczy program nauczania dla studentów realizowany za pomocą interaktywnego podręcznika online (z ang. Interactive Online Textbook)

15 Rozwój E-Learningu Wg raportu opracowanego przez Konsorcjum Sloan (z ang. Sloan Consortium), wiarygodne źródło informacji na temat szkolnictwa wyższego: do 2003 roku liczba studentów korzystających z platform e-learningowych w USA wyniosła ponad 1,9 mln obecnie, praktycznie wszystkie państwowe instytucje szkolnictwa wyższego jak i przeważająca większość odpłatnych szkół wyższych oferuje zajęcia online do pracy online ze studentami należy zatrudnić odpowiednio wyszkoloną kadrę, której członkowie muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę merytoryczną, ale też wysokie kwalifikacje w obsłudze komputera i internetu

16 Wady i Zalety (1) Wady brak osobistego kontaktu z nauczycielem
wrażenie odosobnienia opracowanie materiałów kompatybilnych z e-learningiem jest bardziej czasochłonne niż opracowanie tych zwykłych!!!

17 Wady i Zalety (2) Zalety oszczędność pieniędzy oszczędność czasu
ruchomy czas pracy uczenia się we własnym tempie brak dezorganizacji pracy monitoring wyników nauczania dowolna liczba osób szkolonych stałe doskonalenie programu szkoleniowego nowoczesny sposób nauczania większe urozmaicenie nauki

18 Elementy Skutecznego Kursu Online (1)
znajomość uczestników kursu tworzenie kursu na postawie jasno sprecyzowanych celów i zaznajomienie z nimi studentów zwrócenie szczególnej uwagi na opracowanie graficzne kursu (wygląd nie jest najważniejszy, ale układ graficzny kursu powinien ułatwiać nawigację i naukę oraz uwzględniać ograniczenia sprzętowe) zapewnienie ducha współpracy poprzez obowiązkowy podział zadań między studentów i nauczycieli, umożliwienie konstruktywnej krytyki, odpowiednią motywację i dostarczenie narzędzi, które pozwolą na dokonanie oceny w odpowiednim czasie

19 Elementy Skutecznego Kursu Online (2)
elastyczne środowisko nauki – dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów, ich zainteresowań oraz priorytetów dostępność serwisu technicznego, aby szkolić i zapewniać stałe wsparcie techniczne dla uczniów i nauczycieli zamieszczenie linków i listy zasobów, umożliwiających poszerzanie podstawowego zakresu wiadomości stałe aktualizowanie informacji na stronach poświęconych szkoleniom online

20 Modele Współczesnej Edukacj
Korespondencyjny materiały drukowane, skrypty, podręczniki lekcje nadawane przez radio lub telewizję Multimedialny materiały drukowane lekcje na nośnikach audio lekcje na nośnikach wideo dydaktyczne programy komputerowe Teleedukacyjny synchroniczny audiotelekonferencje wideotelekonferencje lekcje przez radio lub telewizję i audiotelekonferencje Teleedukacyjny asynchroniczny (wirtualny) interaktywne multimedia materiały prezentowane w sieciach INTERNET teleleedukacja z komputerem i Internetem

21 Standardy E-Learningowe (1)
SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) otwarty standard reprezentacji zawartości dydaktycznej zapewnia przenaszalność zawartości dydaktycznej pomiędzy systemami różnych producentów oraz umożliwia wielokrotne użycie poszczególnych fragmentów kursu SCO (ang. Sharable Content Object) najniższy poziom złożoności źródeł uczących, które są wykorzystywane przez LMS szczególna implementacją Obiektu Uczącego LO (Learning Object), który wynika ze standardu SCORM

22 Standardy E-Learningowe (2)
LMS (ang. Learning Management System) pomoc w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy zarządza dostępem do kursów online, na które użytkownik został zarejestrowany ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji

23 Standardy E-Learningowe (3)
LCMS (ang. Learning Content Management System) pomaga tworzyć, wykorzystywać, lokalizować, dostarczać, zarząd zawartość jest zwykle zarządzana w scentralizowanym archiwum w formie niewielkich, samo opisujących, identyfikowalnych elementów lub jako jednostki szkoleniowe, z których każda satysfakcjonuje jeden lub więcej dobrze zdefiniowanych obiektów szkoleniowych potrafi zlokalizować i dostarczyć do użytkownika końcowego indywidualną jednostkę szkoleniową, aby zaspokoić pojedyncze zadanie lub dostarczać elementy większego kursu, zdefiniowanego w systemie LMS główne zadanie to tworzenie, przetwarzanie, lokalizowanie, dostarczanie, zarządzanie i ulepszanie treści

24 Narzędzia (1) Virtual Learning Environment (VLE)
środowisko e-learningowe z menu nawigacyjnym i ikonami, zapewniające dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych Managed Learning Environment system kontroli środowiska e-learningowego połączenie środowisk VLE z systemem kontroli informacji (Managed Informaton System) wszelkie informacje związane z kursem przekazywane są poprzez interfejs użytkownika zgodny ze standardami obowiązującymi na uczelni

25 Narzędzia (2) Przydatne narzędzia w E-Learningu

26 Narzędzia (3) Inne Ciekawostki
Ciekawostki

27 Narzędzia (4) Przykłady platformy E-Learningowych

28 Ciekawostki O E-Learningu (1)

29 Ciekawostki O E-Learningu (2)

30 Dziękuję Za Uwagę!!! Ucząc (innych), uczymy się sami  Seneka


Pobierz ppt "Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google