Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Dodatkowy Dyplom”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Dodatkowy Dyplom”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Dodatkowy Dyplom”
Projekt „Dodatkowy Dyplom” Biuro Współpracy Z Zagranicą

2 Biuro Współpracy z Zagranicą
Małgorzata Terpiłowska Marta Kłosowska       tel.               071 333 11 15        tel./fax        071 333 11 02        Pokój D2   Biuro Współpracy Z Zagranicą

3 Pochodzenie Projektu:
Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Handlową a Berufsakademie Riesa zawarte w roku 1998 Owoce współpracy Wymiana studentów (Program Erasmus) Wymiana wykładowców Wspólne konferencje Wspólne publikacje Wspólne warsztaty i gry menedżerskie Opieka nad praktykantami WSH Projekt Dodatkowy Dyplom

4 Projekt Dodatkowy dyplom: CEL
Tylko mobilni są w stanie poruszyć Europę Projekt Dodatkowy dyplom: CEL Umiędzynarodowienie studiów Zwiększenie szans na rynku pracy Uzyskanie pracy bezpośrednio po studiach w na stanowisku średniego szczebla kierowniczego w przedsiębiorstwie handlowym o zasięgu międzynarodowym

5 Dodatkowy Dyplom: Zalety
Obustronne uznanie wyników w nauce Wykwalifikowany pracownik wyposażony w bardzo krótkim czasie w firmowy Know-How Bardzo dobre perspektywy na rynku pracy Uzyskanie 2 dyplomów ukończenia studiów wyższych – licencjat w Wyższej Szkole Handlowej oraz Betriebswirt w Berufsakademie Riesa

6 Berufsakademie Riesa Przedsiębiorstwo
3 Semestry Kształcenie praktyczne Praktyka Przedsiębiorstwo 2 Semestry Studia Teoria Berufsakademie Riesa

7 4 5 6 Zakład pracy Semestr Rachunkowość/EPD Gospodarka sprzedażowa
Nauki ekonomiczne Prawo / Praca projektowa / KKT Gospodarka sprzedażowa Gospodarka towarowa/ Logistyka HR Rachunkowość/EPD Nauki ekonomiczne / Prawo Praca projektowa/ KKT Praca dyplomowa Wybór specjalizacji 4 Zakład pracy Semestr 5 6

8 Uznanie osiągniętych wyników w nauce
Przebieg kształcenia 3 lata Uznanie osiągniętych wyników w nauce Zarządzanie i Marketing (Licencjat) Wrocław 16 Miesięcy Dodatkowy Dyplom Studia uzupełniające Kierunek: HANDEL Praca Dyplomowa Dyplom: Betriebswirt Riesa

9 Twój bilet wstępu do międzynarodowej kariery
Osobowość Kompetencje zawodowe Powiązanie z praktyką Umiędzynarodowienie WIEDZA OGÓLNA

10 Fkompetencje zawodowe
Wiedza teoretyczna Ekonomia Zagadnienia kluczowe: Zarządzanie i marketing Zarządzanie finansowe Zarządzanie personelem E - Commerce Wiedza ogólna Fkompetencje zawodowe Powiązanie z praktyką Umiędzynarodowienie Osobowość

11 Fkompetencje zawodowe
Praca nad sobą Rozwój osobowości Rozwój kwalifikacji kluczowych jak praca w zespole, radzenie dobie w sytuacjach konfliktowych, techniki prezentacji Seminarium kreatywności Trening osobowości Praca projektowa Osobowość Fkompetencje zawodowe Powiązanie z praktyką Umiędzynarodowienie Wiedza ogólna

12 Powiązanie z praktyką i umiędzynarodowienie
3 fazy praktyk zintegrowane z procesem nauczania Wykładowcy to praktycy Prace projektowe 3 języki: angielski, niemiecki, polski 5 semestrów studiów za granicą Studenci zagraniczni studiujący w Berufsakademie Riesa

13 Przedsiębiorstwo der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH & Co.KG Centrala Dystrybucja

14 Praktyka w firmie Gospodarka dystrybucji 20 tygodni
Gospodarka towarowa/Logistyka tygodnie Rachunkowość/Kadry/EPD tygodnie Zatrudnienie w danym dziale (specjalizacja) tygodni Egzamin (Praca dyplomowa) tygodnie

15 Cash & Carry Markety branżowe Galerie
Artykuły spożywcze Handel detaliczny Markety branżowe Galerie

16 http://www.riesa.de http://www.erdgasarena.de/ http://www.ba-riesa.de
Miasto RIESA

17 Proces rekrutacji do projektu
Złożenie aplikacji: Koniec października Selekcja wstępna (WSH): Koniec listopada Tydzień przygotowawczy (BA Riesa): Grudzień Wybór studenta (METRO): Styczeń Zakończenie postępowania: Koniec lutego Rozpoczęcie studiów: czerwiec Zakończenie studiów: wrzesień w roku następnym

18 Wybrane zajęcia prowadzone w językach obcych w Wyższej Szkole Handlowej

19 GRA MENEDŻERSKA „TOPSIM”
I Seminarium Przedsiębiorczości

20 Gry TOPSIM to: gry strategiczne z udziałem studentów, którzy w warunkach stworzonego w programie komputerowym rynku, zarządzają wirtualnym przedsiębiorstwem. rozbudowane gry decyzyjne, dość wiernie oddające uwarunkowania działania rzeczywistego przedsiębiorstwa na rynkach Unii Europejskiej

21 TOPSIM Podstawowe założenia gry to:
ograniczona liczba konkurentów na rynku (maksymalnie pięciu), co powoduje znaczny wpływ decyzji jednego z nich na sytuację innych, wysokie wymagania rynku, co do jakości produktu i jego dystrybucji, wysokie koszty pracy oraz koszty zatrudnienia i zwalniania pracowników, duża absencja pracowników, niestabilne otoczenie makroekonomiczne z dość wysokimi stopami procentowymi i wysoką stopą podatkową, wysoka kapitałochłonność produkcji, przyspieszona amortyzacja

22 TOPSIM Pierwszoplanowymi postaciami Warsztatów są prowadzący - prof. Hans Leger, etatowy wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej oraz uczelni Berufsakademie Sachsen, Staatlische Studentenakademie Riesa oraz Fachhochschule Berlin, a także prof. Frank Eckelt z Berufsakademie Riesa. Obaj są autorytetami z dziedziny zarządzania.

23 TOPSIM Poza edycjami gier prowadzonych wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej organizowane są cyklicznie edycje gier międzynarodowych. W roku akademickim 2007/2008 Wrocław odwiedzili studenci i wykładowcy z uczelni partnerskich WSH: Berufsakademie Riesa – Niemcy, INHOLLAND University Alkmaar – Holandia oraz Provinciale Hogeschool Limburg - Belgia

24 Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej, trendy w branży turystycznej, wpływ polityki komunikacyjnej UE na turystykę W plan studiów kierunku Turystyka i Rekreacja wpisany jest cykl wykładów prowadzonych przez prof. dr Armina Godau. Prof. A. Godau jest autorytetem zarządzania w branży turystycznej, sprawuje funkcję profesora Wyższej Szkoły Handlowej i Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie i prezesa Instytutu Wspierania Integracji Turystycznej w Europie (ITE). Jest także członkiem AIEST (Association Internationale d`Experts Scientifiques du Tourisme) i zdobywcą licznych prestiżowych nagród w dziedzinie turystyki m.in. „International Award of Tourism - Golden Helm“

25 Seminarium Przedsiębiorczości
Interdyscyplinarne Międzynarodowe Seminarium Przedsiębiorczości organizowane jest cyklicznie przez Wyższą Szkołę Handlową przy współpracy z Fachhochschule Schmalkalden (Niemcy). Odbiorcami seminarium są studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Językami wykładowymi są niemiecki i angielski.

26 Seminarium Przedsiębiorczości
Seminarium prowadzą prorektor ds. badań naukowych FHS Prof. Dr Kugler oraz Prof. Armin Godau reprezentujący Wyższą Szkołę Handlową oraz Europejski Instytut Komunikacji i Turystyki Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie

27 Seminarium Przedsiębiorczości
Zajęcia obejmują utworzenie 3-4-osobowych grup, których zadaniem jest przygotowanie projektu Konkurencyjnego Przedsiębiorstwa, zaczynając od konkursu pomysłów na własny biznes, poprzez wyszukanie rynku docelowego, a następnie sporządzenie biznesplanu i planu finansowego dla nowej, konkurencyjnej oferty rynkowej.

28 Seminarium Przedsiębiorczości
Interdyscyplinarny konkurs pomysłów służy poznawaniu i tworzeniu innowacyjnych idei. Uczestnicy otrzymują narzędzia, które wspomogą poszukiwanie nowych możliwości. Konkurs pomysłów ma na celu zachęcić do przemyślenia nowych sposobów szukania rozwiązań i wdrożenia ich w praktykę podczas seminarium przedsiębiorczości. Po tygodniu tworzenia własnej firmy przychodzi czas na jej prezentację i obronienie swojego pomysłu przed pozostałymi uczestnikami seminarium.

29 Projekt „Dodatkowy Dyplom”
Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt „Dodatkowy Dyplom”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google