Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standaryzacja zarządzania organizacją szanse i ograniczenia Beata Żabka Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standaryzacja zarządzania organizacją szanse i ograniczenia Beata Żabka Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Standaryzacja zarządzania organizacją szanse i ograniczenia Beata Żabka
Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dlaczego standaryzacja organizacji pozarządowych?
Hans Jurgen-Wanke - ekspert z Paritatischer Wohlfahrtsverband Berlin Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rola organizacji parasolowych w procesie standaryzacji na przykładzie federacji Missing Children Europe. Znaczenie standardów w pracy na rzecz zaginionych dzieci na terenie Europy. Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Zuzanna Ziajko Dyrektor Zespółu Poszukiwań i Identyfikacji 9 listopada 2012

4 Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
od 1999 r. poszukuje zaginionych osób i identyfikuje NN osoby w kraju i za granicą, udziela jako jedyna organizacja w Polsce kompleksowego, bezpłatnego wsparcia rodzinom zaginionych osób 24 h na dobę przez cały rok, prowadzi serwis lobbuje za ulepszeniem i zmianami aktualnej sytuacji prawnej zaginionych i ich rodzin.

5 Missing Children Europe
europejska Federacja zrzeszająca 28 organizacji członkowskich z 20 państw europejskich, zbiera i analizuje europejskie podejście do zjawiska zaginięć dzieci i wykorzystywania seksualnego nieletnich, organizacja odpowiedzialna za wdrożenie, finansowanie i działanie numeru w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka.

6 ITAKA, a MCE ITAKA – członek MCE od początku istnienia (2001 r.),
ITAKA - w zarządzie MCE (od marca 2012), ITAKA - aktywny uczestnik i partner projektów, ITAKA - na co dzień korzysta ze standardów wypracowanych przez federację.

7 Rola MCE lobbing na forum europejskim na rzecz numeru 116 000,
pozyskiwanie środków na realizację projektów wspierających działania numeru , finansowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania i ewaluowania grantów unijnych, dbanie o jakość usługi i wspieranie powstających numerów na terenie Europy (bieżący monitoring, zbieranie i wymiana informacji), wypracowanie standardów działania linii dla zaginionych dzieci na terenie UE.

8 Wypracowane standardy
Practical Guide for Hotline Operators – podręcznik obsługi linii , Contact Booklet – książka adresowa i standardy współpracy międzynarodowej, w najbliższej przyszłości – jednakowa baza danych dla wszystkich 116-ek.

9 Practical Guide for Hotline Operators
charakterystyka linii i jej odbiorców, opis roli i podstawowych zadań, Standardy obsługi linii : Jak ma być obsługiwana aby spełniała swoją rolę. Jak mają być szkoleni pracownicy/wolontariusze. Jak postępować z określonym odbiorcą. Współpraca międzynarodowa.

10 Dokument jest cyklicznie aktualizowany!
Contact booklet krótka charakterystyka linii w każdym kraju UE (jaki rodzaj i zakres pomocy oferuje), dane organizacji obsługującej linię oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za współpracę międzynarodową, formularze współpracy międzynarodowej i jej zasady. Dokument jest cyklicznie aktualizowany!

11 Baza danych numeru Cel: standaryzacja sposobu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych linii na terenie Europy. 1. Takie same dane. 2. Zbierane w taki sam sposób. 3. Możliwe wyciąganie wniosków i przetwarzanie. 4. Doskonalenie standardów obsługi linii przy większej i lepszej znajomości odbiorcy. 5. Łatwiejszy lobbing

12 Dlaczego standardy? wiemy do czego dążymy,
ułatwienie w szkoleniu i wdrażaniu nowych pracowników/wolontariuszy, jasna i uregulowana współpraca międzynarodowa (zwiększa efektywność działań), możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia partnerów (szkoleniowe wizyty studyjne).

13 Dziękuję za uwagę. Kontakt Zuzanna Ziajko zuzanna. ziajko@zaginieni
Dziękuję za uwagę! Kontakt Zuzanna Ziajko tel

14 Grzegorz Idziak - ekspert ds. zarządzania organizacją
Standardy jako gwarancja wewnętrznej spójności organizacji pozarządowej Grzegorz Idziak - ekspert ds. zarządzania organizacją Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Świadomość potrzeb, wartości i celów

16 Struktura organizacji

17 Angażowanie ludzi

18 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

19 W jakich obszarach warto mówić o standardach?
Teresa Zagrodzka - ekspertka ds. zarządzania finansami w NGO Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Obszary standaryzacji
Odpowiedzialność prawna i statutowa zarządu Współpraca zarządu z księgowością, Planowanie, kontrolowanie, monitoring finansów Obowiązki sprawozdawczo – finansowe

21 Korzyści płynące z przyjęcia / osiągnięcia standardu
Wzmocnienie wiarygodności organizacji – wewnętrznej i zewnętrznej; Korzystanie z gotowych wzorców – nie tracimy energii na „wyważanie otwartych drzwi”; Wspomaganie zapewnienia bezpieczeństwa finansowego organizacji; Wzmocnienie kompetencji zarządu organizacji.

22 ul. Żytnia 16/31 tel.: (22) 652 22 66 mazowia@mazowia.org.pl
Warszawa fax: (22) Dziękujemy za uwagę! Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Standaryzacja zarządzania organizacją szanse i ograniczenia Beata Żabka Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google