Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!"— Zapis prezentacji:

1 Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!
II edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej 2004/2005

2 Agenda Organizatorzy kampanii Podsumowanie I edycji kampanii
Główne założenia II edycji Badania przed II edycją Cele kampanii Odbiorcy i przekaz kampanii Patroni medialni Przebieg kampanii – etap I i etap II Współpraca z Partnerami Koncepcja kreatywna kampanii

3 Organizatorzy kampanii
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie. Zarejestrowany w lutym 1999 roku Zrzesza czołowych producentów sektora piwowarskiego, ok. 90% rynku piwa w Polsce Wśród statutowych celów i zadań Związku są: prowadzenie działalności ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu; propagowanie kultury picia alkoholu; wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu małoletnich do wyrobów alkoholowych.

4 Organizatorzy kampanii
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA): Specjalistyczna agenda rządowa utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 r. Od 29 grudnia 1996 r. działa na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Cele i zadania PARPA: inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce; współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.

5 Podsumowanie I edycji kampanii
Zainicjowana w czerwcu 2003 kampania edukacyjna była pionierską inicjatywą przemysłu piwowarskiego i agendy rządowej – PARPA. Silnego poparcia dla kampanii udzielili: Media (TVP, telewizje kablowe, kanały tematyczne, Radio Zet, sieć Multikino) Instytucje rządowe i pozarządowe: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Rzecznik Praw Dziecka Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług Policja Samorządy lokalne – 280 inicjatyw samorządów lokalnych w całej Polsce

6 Podsumowanie I edycji kampanii – cd. Ocena efektywności kampanii*
70% respondentów odczytało właściwie cele kampanii. 80% spośród osób, które zetknęły się z kampanią stwierdziło, że może ona wpłynąć na ograniczenie sprzedaży alkoholu nieletnim Nastąpił 6% wzrost świadomości społecznej problemu łatwego dostępu nieletnich do alkoholu: ocena łatwości dostępu do piwa wzrosła z 64% do 70%, do wina z 53% do 66%, do wódki z 45% do 51%. Społeczne potępienie dla sprzedaży alkoholu nieletnim wzrosło po kampanii o 5%. * Ogólnopolskie badanie „Postawy i zachowania Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim”, PBS Sopot, październik 2003.

7 Główne założenia II edycji
Kampania jest kontynuacją ubiegłorocznej akcji edukacyjnej zainicjowanej w czerwcu 2003. Partnerem Browarów w kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podobnie jak w roku ubiegłym, podstawowym celem podejmowanych działań jest zmniejszenie sprzedaży alkoholu nieletnim. Kampania rozpoczyna się pod koniec listopada i potrwa do końca marca 2005.

8 Badania przed II edycją
W listopadzie br. zostały przeprowadzone ogólnopolskie badania skali zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim*: przebadanych 818 sklepów badanie zrealizowane metodą „Tajemniczego klienta” – 2 audytorów: jeden wyglądający na nieletniego, który chce kupić alkohol, drugi – świadek/obserwator. Najważniejsze wyniki badania: 77% sprzedawców sprzedało alkohol osobie nieletniej „nieletni” audytor został poproszony o okazanie dowodu tylko w 23% sklepów. Tylko 4% przypadkowych świadków sprzedaży zareagowało i zwróciło uwagę sprzedawcy (38 z 1053 osób). W wyniku interwencji podjętej przez świadka – audytora pierwotny wskaźnik 77% udanych prób sprzedaży alkoholu spadł do poziomu 48%. * Badanie zrealizowane przez PBS Sopot na zlecenie ZPPP Browary Polskie i PARPA.

9 Cele kampanii Stworzenie szerokiej świadomości społecznej problemu związanego z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Uwrażliwienie dorosłych Polaków na ten problem i apelowanie o bardziej odpowiedzialne działania w trosce o młodzież: apelowanie do potencjalnych świadków sprzedaży, aby nie pozostawali bierni i reagowali, kiedy nieletnim sprzedawany jest alkohol apelowanie do sprzedawców, aby przestrzegali zakazu sprzedaży nieletnim Zmniejszenie sprzedaży alkoholu nieletnim i tym samym ograniczenie nieletnim dostępu do alkoholu

10 Odbiorcy kampanii Kampania skierowana jest do trzech grup odbiorców:
Dorosłych Polaków, którzy mogą być świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim Wszystkich sprzedających alkohol w sklepach i punktach gastronomicznych Grup opiniotwórczych dla wsparcia działań kampanijnych

11 Przekaz kampanii Nie wyrażaj przyzwolenia na sprzedaż alkoholu
nieletnim: - Nie bądź obojętny - Reaguj, jeśli w Twojej obecności sprzedaje się alkohol nieletniemu - Nie sprzedawaj

12 Patroni medialni kampanii

13 Kampania – przebieg i działania
Kampania będzie realizowana w 2 etapach: Etap 1 – koniec listopada grudnia 2004 r. Etap 2 – połowa stycznia – marzec r.

14 Etap I Media Kampania w mediach skierowana jest głównie do świadków sprzedaży alkoholu nieletnim. Kampania w mediach obejmuje: emisję spotu 30” w telewizji TVP od 20 grudnia Kanały tematyczne od 29 listopada emisję spotu 60” w kinach Od 3 do 30 grudnia, 125 kin w całej Polsce emisję spotu 30” w Polskim Radiu Pr 1 ogłoszenia prasowe od 24.XI do 20.XII. Polityka, Gazeta Wyborcza grzbiet główny i Duży Format Internet – portal (6 – 21 grudnia) oraz strona informacyjna o kampanii

15 Etap I Punkty sprzedaży
Działania w punktach sprzedaży alkoholu: Prowadzone przez Przedstawicieli Handlowych Browarów wspieranych przez pracowników władz samorządowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych gminach. Do sklepów w całej Polsce zostaną rozdystrybuowane materiały edukacyjne i informacyjne dla sprzedawców, m.in. plakaty, naklejki kieszonkowe poradniki dla sprzedawców znaczki tabliczki „Sprzedawca ma prawo wylegitymować osobę kupującą alkohol”

16 Etap I Infolinia Od 23 listopada zostaje uruchomiona Linia Nieobojętnych , która będzie dostępna przez cały czas trwania kampanii. Jej celem jest przyjmowanie zgłoszeń o zaobserwowanych przypadkach sprzedaży alkoholu nieletnim. Zgłoszone przypadki zostaną zweryfikowane przez zespoły kontrolne powołane przez Ambasadorów PARPA w poszczególnych gminach ok. 600 samorządów gminnych, które zgłosiły się do prowadzenia działań kontrolnych (liczba gmin rośnie stopniowo)

17 Etap I Działania kontrolne
Kontrole punktów sprzedaży polegać będą na próbach tzw. zakupów kontrolowanych alkoholu: W przypadku udanej próby zakupu – sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej na nieletnią, sklep otrzyma Żółtą Kartkę Ostrzegawczą Jeżeli próba będzie nieudana (co najmniej dwukrotnie) – sprzedawca odmówi sprzedaży alkoholu bądź zażąda dowodu tożsamości od osoby wyglądającej na nieletnią, sklep otrzyma Certyfikat Rzetelnego Sprzedawcy W skład zespołów kontrolnych będą wchodzić: pracownicy wydział społecznych lokalnych samorządów przeszkoleni dorośli harcerze (ZHP udzieliło oficjalnego poparcia dla kampanii) przeszkoleni wolontariusze z różnych stowarzyszeń abstynenckich z całej Polski.

18 Etap II II etap kampanii będzie dedykowany partnerom, którzy przyłączą się do kampanii, jest planowany na I kwartał 2005 roku. Pozyskanie partnerów zwiększy zasięg i skuteczność działań. Celem organizatorów jest nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi oraz stacjami benzynowymi, jak również pozyskanie wsparcia ze strony stowarzyszeń reprezentujących handel detaliczny. W II etapie będą również kontynuowane działania medialne oraz prowadzone przez PARPA kontrole.

19 Zakres współpracy z Partnerami
Zaangażowanie Partnera w kampanię: dystrybucja i ekspozycja uzgodnionych materiałów kampanii w placówkach handlowych Partnera edukacja / szkolenie personelu sprzedającego na temat kampanii i założeń programu społecznego zamieszczenie informacji na temat programu społecznego w biuletynach wewnętrznych Partnera, gazetkach konsumenckich oznakowanie sprzedawców (znaczki, tabliczki) opcjonalnie: konkursy dla sprzedawców Partnera Wszystkie materiały kampanii, w tym prezentacje szkoleniowe, zostaną dostarczone Partnerom przez Organizatorów.

20 Zakres współpracy z Partnerami
Oferta dla Partnera: umieszczanie loga Partnera na materiałach BTL oraz informacji o wspieraniu akcji przez Partnera umieszczenie loga Partnera na plakatach w Metrze Warszawskim oraz autobusach w wybranych miastach umieszczenie loga Partnera (oraz linku na stronę www) na stronie kampanii wymienienie nazwy Partnera w ogłoszeniu prasowym (tytuły do ustalenia) informowanie mediów o wspieraniu akcji przez Partnera; uczestnictwo przedstawicieli Partnera w gali / konferencji zamykającej kampani

21 Kreacja

22 Koncepcja kreatywna kampanii
W nawiązaniu do działań zeszłorocznych, zachowana zostaje ikonografia żółto-czarnej taśmy policyjnej, kojarząca się z sytuacjami zagrożenia. “Taśma” ustanawia granicę dostępu do alkoholu, sugerując w jednoznaczny sposób, że granica wieku jest granicą prawa. Całą kampanię łączy postać nastoletniego chłopca, bohatera spotu telewizyjnego oraz wiodące hasło „Twój sprzeciw ma znaczenie”.

23 Koncepcja kreatywna kampanii Spot „Przypowieść”
Scenariusz spotu został wyłoniony w konkursie zorganizowanym dla studentów Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Autorem scenariusza i jednocześnie reżyserem spotu jest Cyprian Olencki. Film został wyprodukowany przez Szkołę Wajdy, nadzór artystyczny nad projektem sprawował Wojciech Marczewski.

24 Ogłoszenie prasowe

25 Plakaty B2 Do urzędów i instytucji Do sklepów

26 Kieszonkowy poradnik dla sprzedawców „Sztuka odmawiania, czyli sposoby na sposoby”

27 Kieszonkowy poradnik dla sprzedawców Wybrane porady – sposoby

28 Kieszonkowy poradnik dla sprzedawców Wybrane porady – sposoby

29 Tabliczka

30 Naklejka na drzwi lub kasy

31 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google