Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powikłania w chorobach otolaryngologicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powikłania w chorobach otolaryngologicznych"— Zapis prezentacji:

1 Powikłania w chorobach otolaryngologicznych

2 Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych wywoływane są głównie przez :
bakterie produkujące betalaktamazy Haemofilus influenzae-25-30%, Moraxella catarralis-10-15% Bakterie, u których następuje zmiana w białkach wiążących penicylinę Streptococcus pneumonice % patogeny atypowe Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Chlamydia pneumoniae

3 Rozwój zapalenia górnych dróg oddechowych
Rozwój zapalenia górnych dróg oddechowych. Infekcja wirusowa - zmniejsza odporność komórkową i humoralną, umożliwia przyleganie bakteryjnych patogenów do komórek błony śluzowej wywołując obrzęk

4 Jeżeli infekcja nie zakończy się po ostrym okresie zakażenia , może przejść w stan przewlekły, charakteryzujący się zróżnicowaną florą bakteryjną w skład której dodatkowo mogą wchodzić : gronkowce pałeczki z rodzaju Enterobacteriaceae bakterie beztlenowe

5 Infekcje wirusowe i bakteryjne nakładają się na siebie
Wirusy : synergia prosta odporność adhezja porażenie żęsek Bakterie beztlenowe : Prevotella Fusobacteria Peptostreptococcus Bakterie tlenowe : Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis inne Czas

6 Ostre zapalenie zatok przynosowych stanowi 0,5-5,0% powikłań zapalenia górnych dróg oddechowych, dorośli chorują 2-3razy w roku, dzieci średnio 6-8 raz w roku

7 Zapalenie zatok jest poprzedzone stanem zapalnym o charakterze wirusowym, alergicznym lub ma podłoże mechaniczne

8 Leczenie Drenaż zatok przynosowych leki obkurczające błonę śluzową
leki przeciw obrzękowe o działaniu ogólnym

9 Czas trwania leczenia powinien wynosić co najmniej dni, lub 7 dni od momentu ustąpienia objawów

10 Leczenie chirurgiczne
płukanie zatok punkcja zatok zabieg operacyjny z drenażem

11 Powikłania zapalenia zatok przynosowych
Oczodołowe zapalny obrzęk powiek ropień podokostnowy zapalenie tkanek miękkich oczodołu ropień oczodołu ropowica oczodołu

12 ropień pozagałkowy zespół szczeliny oczodołowej górnej ( porażenie nn. czaszkowych III, IV, VI, pierwsza gałąź n. V, żyła oczna) zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

13 Zapalenie kości czaszki (osteomyelitis)
zapalenie kości szczękowej (zakażenie odzębowe) zapalenie kości czołowej (zakrzepy śródścienne w żyłach Brecheta, guz Potta) zapalenie kości sitowych (ropień powiek, wnętrza oczodołu )

14 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropień nadtwardówkowy
Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropień nadtwardówkowy ropień podtwardówkowy( drgawki, niedowłady, zaburzenia afatyczne, podwójne widzenie) ropień mózgu (najczęściej w płacie czołowym)

15 Drogi przenoszenia się zakażenia z wnętrza zatok przynosowych do jamy czaszki
ubytki wrodzone lub nabyte w kościach czaszki bezpośrednio przez ścianę kostną poprzez żyły Brecheta wzdłuż osłonek nerwu węchowego poprzez szczeliny oczodołu poprzez żyłę kątową i żyły sitowe

16 Wskazania do chirurgii endoskopowej przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
niedrożność nosa-polipy nosa powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok przynosowych mucocoele, mucopyocoele ropień podokostnowy lub ropień oczodołu zapalenie dróg łzowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych

17 Zapalenie gardła wywoływane jest najczęściej przez betahemolityczne paciorkowce grupy A

18 10 dniowa antybiotykoterapia anginy paciorkowcowej jest najważniejszym czynnikiem warunkującym skuteczność antybiotyku, a także zapobiegającym nawrotom anginy

19 nieprawidłowa dawka, niewłaściwy czas trwania terapii lub wybór niewłaściwego antybiotyku,
niesystematyczny reżim antybiotykoterapii powtórne zakażenie przez bliski kontakt nosicielstwo (bez objawów choroby)

20 Powikłania zapalenia tkanki chłonnej gardła
powikłania miejscowe powikłania ogólne

21 Ostre zapalenie ucha środkowego Pierwotnym miejscem zmian patologicznych w ostrym zapaleniu ucha środkowego jest trąbka Eustachiusza. Zakażenie bakteryjne ucha środkowego może być spowodowane refluksem śluzu z nosogardła

22 Leczenie nakłucie lub nacięcie błony bębenkowej leki przeciwbakteryjne
leki przeciwobrzękowe antyhistaminowe nakłucie lub nacięcie błony bębenkowej

23 Ostre zapalenie ucha środkowego stan zapalny wyściółki ucha środkowego rozwijający się za zachowaną błoną bębenkową i charakteryzujący się ostrymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi

24 Przewlekłe zapalenie ucha środkowego Przewlekle toczący się proces zapalny z trwałym ubytkiem błony bębenkowej z okresowym wyciekiem z ucha i z niedosłuchem

25 Drogi zakażenia w ostrym zapaleniu ucha środkowego
przez trąbkę słuchową z jamy nosowej lub części nosowej gardła krwiopochodna -w ostrych chorobach zakaźnych (odra, szkarlatyna) egzogenna-pourazowe uszkodzenie błony bębenkowej

26 Powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego
ostre zapalenie wyrostka sutkowatego niedowład lub porażenie nerwu twarzowego zapalenie ucha wewnętrznego powikłania wewnątrzczaszkowe

27 Objawy zapalenia ucha wewnętrznego
zawroty głowy, nudności, wymioty niedosłuch o charakterze odbiorczym, szumy uszne oczopląs

28 Objawy powikłań wewnątrzskroniowych są bezwzględnym wskazaniem do leczenia chirurgicznego

29 Usznopochodne powikłania wewnątrzczaszkowe
ropniak nadtwardówkowy (ból w okolicy ucha, nasilenie wycieku, podwyższona ciepłota) ropniak podtwardówkowy( pogorszenie stanu ogólnego, ogniskowe objawy mózgowe) zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej(burzliwe objawy ogólne, bóle głowy , wymioty, zaburzenia świadomości)

30 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych surowicze, ropne, (objawy kliniczne, zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym) ropień mózgu i móżdżku( ograniczone ropne zapalenie mózgu, ropień z nie wytworzoną torebką, ropień otorbiony) torebka ropnia wytwarza się w okresie 2-3 tygodni

31 Objawy ogniskowe ropnia płata skroniowego
afazja jednoimienne ubytki pola widzenia zaburzenia w pisaniu, czytaniu i rachowaniu niedowłady połowicze przeciwstronne zmiany osobowości

32 Objawy ropnia móżdżku zaburzenia równowagi
chód niepewny, drżenie zamiarowe , zaburzenia mowy oczopląs poziomy nasila się przy patrzeniu w stronę ogniska w móżdżku


Pobierz ppt "Powikłania w chorobach otolaryngologicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google