Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017

2 DZIAŁANIA ZESPOŁU Zorganizowanie szkolnych konkursów: ”Wrocławskie Krasnale”, ortograficzny, przyrodniczy, Unii Europejskiej, recytatorski, matematyczny, czytelniczy, plastyczny, języka francuskiego. Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich: „Wrocławskie krasnale”, XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Zuch, Alfik, Kangur, XIII Wrocławski Konkurs Matematyczny Klas Trzecich, języka francuskiego. Udział dzieci w kiermaszach szkolnych. Uczestniczenie w Akademii filmowej, przedstawieniach teatralnych, muzycznych w Capitolu oraz w Narodowym Forum Muzyki. Aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych według harmonogramu planu pracy zespołu. Udział w twórczych zajęciach multimedialnych „Empiria” oraz w projekcie „Szkoła w Mieście”.

3 DZIAŁANIA ZESPOŁU Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
Rozwijanie zainteresowań wśród uczniów poprzez prowadzenie różnych kółek: ortograficznych, regionalnych, matematycznych, tanecznych. Diagnozowane klas I-III. Promowanie czytelnictwa (konkursy czytelnicze, czytelniczo-plastyczne, akcja „Czytanie na trawie”). Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do poziomu i potrzeb dzieci.

4 WNIOSKI DO PRACY NA PRZYSZŁY ROK
Edukacja polonistyczna Należy nadal: ćwiczyć słuchanie ze zrozumieniem, doskonalić czytanie ze zrozumieniem, doskonalić kształtne pisanie, przygotowywać więcej ćwiczeń związanych z formułowaniem pisemnych wypowiedzi, ćwiczenia w redagowaniu tekstu za pomocą poprawnie powiązanych ze sobą zdań Zachęcanie uczniów do utrwalania zasad ortograficznych (gry dydaktyczne, planszowe, komputerowe)

5 WNIOSKI DO PRACY NA PRZYSZŁY ROK
Edukacja matematyczna Należy nadal: systematycznie stosować ćwiczenia związane z obliczeniami zegarowymi i kalendarzowymi, doskonalić sprawność rachunkową, utrwalać umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wykonywać więcej ćwiczeń i zadań związanych z geometrią, stosować różne sposoby zapisywania danych: wykres, tabela, rysunek.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google