Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pensje dyrektorów placówek oświatowych 2009 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pensje dyrektorów placówek oświatowych 2009 rok"— Zapis prezentacji:

1 Pensje dyrektorów placówek oświatowych 2009 rok
źródło:

2 źródło: http://bip.pieszyce.sisco.info

3 Zakładając, że wzrost wynagrodzenia dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2010 roku w stosunku do roku 2009 może wynikać z np. nagrody jubileuszowej to i tak wynagrodzenie jest wyższe od tego wypłaconego któremukolwiek z dyrektorów pieszyckich szkół czy przedszkoli, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w placówkach, w przeciwieństwie do dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

4 Budżet 2012 Skąd wzrost wydatków na ZOSiP o 39 500 tyś. złotych?
Skąd wzrost kosztów dowożenia uczniów o 27 500 złotych czyli o 87%!?

5 Pensje innych pracowników na podobnych stanowiskach jak dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli: Maria Osiewała Dyrektor Miejskiego Zarządu placówek oświatowych w Bielawie 2009 Oświadczenie majątkowe: ,45 zł Źródło: 2010 Oświadczenie majątkowe: 65 003, 15 zł Źródło: Alicja Hromada Dyrektor wydziału Oświaty i Kultury w starostwie powiatowym 2009 Oświadczenie majątkowe: 63 153,83 zł Źródło: Oświadczenie majątkowe: 75 753,57 zł Źródło:

6 DODATKOWE INFORMACJE: warto zauważyć, że Pani Alicja Hromada obsługuje następujące placówki oświatowe w Powiecie Dzierżoniowskim: szkoły ponadgimnazjalne  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego  II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie im. Jana Pawła II  Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie  Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie  Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie z Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego  Zespół Szkół w Bielawie  Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach placówki specjalne  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bielawie inne placówki oświatowe  Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie  Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie   Łącznie jest to 12 placówek. Do wszystkich typów szkół łącznie uczęszcza około 4300 uczniów. Źródło: Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2012 r.

7 Pani Maria Osiewała, Dyrektor Miejskiego Zarządu placówek oświatowych w Bielawie ma pod swoją opieką:  Gimnazja: Gimnazjum nr 1 w Bielawie   Gimnazjum Nr 2 w Bielawie   Gimnazjum Ekologiczne nr 3 w Bielawie Szkoły Podstawowe Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie   Przedszkola Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie   Przedszkole Publiczne nr 7 w Bielawie Łącznie 8 placówek, w których uczy się około 3000 uczniów.

8 Budżet Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych w Bielawie na rok 2010:
Źródło: Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2010, Rady Miejskiej Bielawy Nr LI/376/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku

9 Budżet Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Gminie Świdnica
Rozdział Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół zł Na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty planuje się wydatkować zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – zł, odpis na ZFŚS – zł, ekwiwalenty- 500 zł, zakup materiałów i 19 wyposażenia zł, zakup energii zł, zakup usług pozostałych (media, konserwacje i awarie sprzętu) – zł, zakup usług telekomunikacyjnych – zł, delegacje zł, szkolenia zł, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł, zakup akcesoriów komputerowych zł. 10% wzrost wydatków spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków na akcesoria komputerowe oraz planowaną waloryzacją płac i wskaźnikiem inflacyjnym. Źródło: Część opisowa do uchwały budżetowej gminy Świdnica na 2010 rok

10 Przedszkola (135 dzieci):
Przedszkole w Pszenie Przedszkole w Witoszowie Dolnym Szkoły Podstawowe (1403 uczniów): 1. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej 2. Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II w Grodziszczu 3. Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej 4. Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie 5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie 6. Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Gimnazja (650 gimnazjalistów) 1. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomii Dolnej 2. Gimnazjum w Pszennie 3. Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie  12 placówek oświatowych, 2188 uczniów i przedszkolaków

11 W Pieszyckich placówkach uczy się łącznie około 800 uczniów i przedszkolaków. Utrzymanie ZOSiP-u w przeliczeniu na liczbę uczniów jest zdecydowanie najwyższe w Pieszycach w porównaniu z Gminą Bielawa i Gminą Świdnica. W 2010 roku: Koszt na jednego ucznia i przedszkolaka w Bielawie: 226,27 zł Koszt na jednego ucznia i przedszkolaka w Pieszycach: 580,50 zł Koszt na jednego ucznia i przedszkolaka w Gminie Świdnica: 235,11 zł

12 Skoro oświata w Pieszycach pochłania tak wiele środków finansowych to dlaczego pensja dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli jest wyższa niż pensje: dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i dyrektora Opieki Społecznej? Oświadczenia majątkowe 2009 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury: 56 411,28 zł Dyrektor Opieki Społecznej: ,63 zł Oświadczenia majątkowe 2010 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury: 61 408,00 zł Dyrektor Opieki Społecznej: ,55 zł


Pobierz ppt "Pensje dyrektorów placówek oświatowych 2009 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google