Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)"— Zapis prezentacji:

1 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w kształceniu dorosłych Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) czerwiec 2009 1

2 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wprowadzenie Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 2

3 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wprowadzenie 1/5 Analiza procesu badania potrzeb w ramach projektu „Nauczyciel w sieci” (TC*Teacher) Analiza rezultatów i Raporty z Badań Krajowych Międzynarodowy Raport z Badań Wybór odpowiednich narzędzi ICT zgodnie z potrzebami instytucji kształcenia dorosłych i sugestiami partnerów projektu Włączenie centrów edukacji dorosłych w działania projektu Badanie w celu głębszego poznania znaczenia i wykorzystania ICT w procesie kształcenia dorosłych Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

4 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wprowadzenie 2/5 Badanie potrzeb przeprowadzono w 5 europejskich krajach: Grecji Hiszpanii Polsce a także na Litwie i we Włoszech Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

5 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wprowadzenie 3/5 W badaniu udział wzięło: 78 nauczycieli i dyrektorów z 18 centrów kształcenia dorosłych z krajów partnerskich Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

6 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wprowadzenie 4/5 Kwestionariusz wykorzystany w badaniu podzielony był na dwie części: I. Informacje z placówek kształcenia dorosłych: informacje ogólne dostępny sprzęt techniczny II. Informacje od nauczycieli: umiejętności informatyczne nauczycieli wykorzystanie ICT w nauczaniu wpływ ICT na nauczanie i uczenie się potrzeby nauczycieli przy korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

7 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wprowadzenie 5/5 Po przeprowadzonym badaniu opracowano 5 raportów narodowych a na ich podstawie raport międzynarodowy. Struktura raportów: 1. “Sytuacja Systemu Edukacji w Europie” 2. “Strategie narodowe w zakresie wykorzystania ICT w kształceniu” 3. “Narzędzia ICT w placówkach kształcenia dorosłych” 4. “Wykorzystanie technologii informatycznych w kształceniu dorosłych: Motywacja, Wyzwania, Trudności i Potrzeby” 5. “Wnioski” Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

8 Narodowe strategie wykorzystania ICT w procesie nauczania
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 8

9 Narodowe strategie wykorzystania ICT w procesie nauczania
Minister Edukacji w Grecji zaangażował się w działania na rzecz wykorzystania technologii informatycznych w szkolnictwie poprzez działania w kierunku: poprawy dostępności urządzeń technicznych, opracowania odpowiedniego oprogramowania dla potrzeb szkolnictwa i administracji oraz organizowania szkoleń w zakresie ICT dla kadry nauczycielskiej. We Włoszech Dekret Prawny 59/2004 dotyczący reformy szkolnictwa stopnia podstawowego i gimnazjalnego wskazuje na to, że technologia informacyjna i komunikacyjna jest obecnie równie niezbędnym narzędziem w edukacji jak długopis czy zeszyt. Umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się niezbędna w naszym społeczeństwie. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

10 Narodowe strategie wykorzystania ICT w procesie nauczania
Na Litwie, od 2000 roku, jednym z głównych priorytetów deklarowanych przez władze oświatowe, jest używanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie kształcenia. W Polsce wydano wiele ważnych regulacji prawnych dotyczących kształcenia ustawicznego. Duży nacisk kładzie się również na wsparcie kształcenia na odległość (e-learning). W Hiszpanii, w celu zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarki, strategia opiera się na poprawieniu jakości i skuteczności kształcenia i systemów szkoleń, co oznacza poprawienie umiejętności nauczycieli i gwarancję dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych dla każdego. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

11 Narzędzia ICT w placówkach kształcenia dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 11

12 Narzędzia ICT w centrach kształcenia dorosłych
Wszystkie przebadane centra kształcenia mają przynajmniej jedną pracownię komputerowa, jednak zaledwie w kilku z nich dostępna jest tablica interaktywna. Liczba komputerów dla studentów w niniejszych placówkach różniła się znacznie i wahała się od jednego komputera przypadającego na jednego studenta, aż do jednego komputera przypadającego na 200 studentów. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

13 Narzędzia ICT w centrach kształcenia dorosłych
Wykres na kolejnym slajdzie przedstawia rezultaty badań w krajach partnerskich. Pokazuje on poziom umiejętności korzystania z narzędzi informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli kształcących dorosłych. Program do obsługi poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa i edytor tekstu to oprogramowanie, z którego nauczyciele potrafią korzystać. Najgorzej oceniają swoje umiejętności korzystania z programów graficznych i do tworzenia prezentacji. Końcowe wnioski: nauczyciele potrafią wykorzystywać narzędzia ICT, ale niektóre obszary ich wiedzy wymagają poprawy. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

14 Narzędzia ICT w centrach kształcenia dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

15 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu dorosłych: Motywacja, Wyzwania, Trudności, Potrzeby Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 15

16 Metodologia nauczania
Wykres na kolejnym slajdzie pokazuje, z jakich metod nauczania korzystają nauczyciele. 62% ankietowanych nauczycieli preferuje metodę nauczania uwzględniającą wykłady wygłaszane bezpośrednio słuchaczom w klasie przy wykorzystaniu narzędzi ICT. Nauczanie na odległość jest wykorzystywane jedynie przez 6% nauczycieli, chociaż jest to bardzo ważny sposób nauki dla słuchaczy mieszkających daleko od centrów kształcenia. Metoda tradycyjna oraz nauczanie częściowo na odległość (wykłady są dostępne w sieci, ale prowadzone są też bezpośrednie zajęcia ze studentami) uzyskały odpowiednio 31% i 35% wskazań. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

17 Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

18 Narzędzia ICT używane w kształceniu dorosłych
Wykres na kolejnym slajdzie pokazuje, jakie narzędzia ICT są wykorzystywane przez nauczycieli. Najczęściej wykorzystywany jest Internet, używa go 82% nauczycieli. Pakiet Microsoft Office, oprogramowanie do produkcji video oraz pocztę elektroniczną używa podobny odsetek nauczycieli (od 64 do 70%). Z forów internetowych, platform e-learningowych oraz gier edukacyjnych korzysta 25 i mniej procent nauczycieli. Niewielu nauczycieli korzysta też z video-konferencji (18%) i blogów (9%), a narzędzia te uznawane są jako bardzo ważne gdyż, wspierają komunikację między słuchaczami i nauczycielami oraz umożliwiają prezentację na odległość. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

19 Narzędzia ICT używane w kształceniu dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

20 Cele używania narzędzi ICT w kształceniu dorosłych
Kolejny wykres pokazuje, w jakim celu nauczyciele korzystają z narzędzi ICT. Najważniejszy powód, dla którego wykorzystywane są narzędzia ICT, to różnego rodzaju prezentacje i pokazy (75%) oraz aktywne zaangażowanie (73%): są one łatwe do wykorzystania dla nauczycieli i poprawiają proces nauczania słuchaczy. Narzędzia ICT używane są też w uczeniu online, komunikowaniu się, badaniach czy zarządzaniu samym kształceniem (odsetek odpowiedzi pomiędzy 39% a 34% dla poszczególnych celów). Korzystne byłoby gdyby wzrósł odsetek nauczycieli korzystających z ICT przy symulacji. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

21 Narzędzia ICT używane w kształceniu dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

22 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Zalety ICT Kolejny wykres pokazuje powody, dla których nauczyciele używają narzędzi ICT: przede wszystkim sprawiają, że lekcje są bardziej zróżnicowane i ciekawe. Potwierdziło to 82% nauczycieli. Ponad 60% ankietowanych nauczyciel uważa narzędzia ICT za bardzo ważne, gdyż według nich poprawiają one jakość kształcenia oraz zwiększają zaangażowanie i motywację słuchaczy. Niski odsetek, między 22% a 25% nauczycieli, wskazywało na pozytywny wpływ na ich własną karierę, pewność siebie i prestiż. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

23 Użycie ICT w kształceniu dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

24 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wady ICT Na kolejnym wykresie widać, że większość nauczycieli nie zauważa negatywnych cech w używaniu narzędzi ICT (48%). Największą wadą wskazaną przez nauczycieli jest to, że mają oni niewystarczające środki techniczne do pracy. Niewielki odsetek nauczycieli podkreśla, że narzędzia ICT nie są przyjazne dla użytkowników, zmniejszają motywację studentów, sprawiają, że lekcje są trudniejsze oraz osłabiają uczenie się studentów Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

25 Użycie ICT w kształceniu dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

26 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Potrzeby nauczycieli Wykres na kolejnym slajdzie podkreśla potrzeby nauczycieli: największą z nich jest potrzeba zwiększenia ilości środków technicznych (64%); kolejną solidne wsparcie techniczne (52%). Prawie połowa nauczycieli (40%-48%) chciałaby, żeby narzędzia ICT były przyjazne w użytkowaniu zarówno dla nich, jak i dla słuchaczy, były stworzone specjalnie dla potrzeb edukacyjnych i zawierały lepiej dopasowane treści. Niektórzy nauczyciele (34%) chcieliby, aby narzędzia ICT miały przejrzystą strukturę i były adresowane do określonych grup docelowych (38%). 19% nauczycieli chciałoby się pewniej czuć używając technologii informacyjno-komunikacyjnych i tylko 6% z nich skarży się na niewystarczającą współpracę z innymi nauczycielami. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

27 Użycie ICT w kształceniu dorosłych
Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

28 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wnioski Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 28

29 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wnioski Na Litwie uważają, że część problemów z ICT związanych jest z brakiem wystarczających środków technicznych, brakiem odpowiednich umiejętności oraz z niewystarczającym materiałem metodycznym. Wszyscy litewscy nauczyciele są chętni do poprawiania swoich własnych umiejętności informatycznych. W Hiszpanii nauczyciele widzą zdecydowanie więcej pozytywów niż negatywów ICT. Jednocześnie odczuwają potrzebę wsparcia technicznego i zwiększenia ilości środków technicznych oraz również chcą udoskonalać swoją wiedzę informatyczną. We Włoszech informacja dotycząca ICT była ograniczona. Włosi sądzą, że technologie informatyczne powodują, że lekcje są ciekawsze, a słuchacze bardziej zmotywowani do nauki. 92% badanych nauczycieli chciałoby się nauczyć jak używać interaktywnych narzędzi. Najlepszym możliwym wyjściem byłoby stworzenie nowego specjalnego narzędzia informatycznego przeznaczonego do celów edukacyjnych. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

30 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wnioski W Grecji badanie pokazało, że nauczyciele widzą wiele zalet ICT i w szerokim zakresie korzystają z narzędzi ICT, ale jednocześnie chcieliby rozwijać umiejętności ich wykorzystania. Dlatego też, szukają możliwości poprawienia swoich umiejętności informacyjno-komunikacyjnych. W Polsce nauczyciele mają pozytywny pogląd na korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele widzą zalety korzystania z ICT zarówno dla siebie samych jak i dla ich słuchaczy. Jednym z problemów na jaki wskazują jest jednak brak posiadania odpowiednich umiejętności w pracy z narzędziami ICT. Mają oni głównie problemy z używaniem programów graficznych, urządzeniami technicznymi oraz platformami, takimi jak Moodle. Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

31 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Wnioski Potrzeby i problemy przedstawione przez badanych nauczycieli są różne a znalezienie możliwego rozwiązania jest dość złożone. Elementy, jakie powinny być brane pod uwagę są następujące: nauczyciele powinni wiedzieć w jaki sposób używać narzędzi ICT jako wsparcia dydaktycznego 94% nauczycieli chciałoby korzystać z przestrzeni wirtualnej w procesie nauczania więcej niż połowa nauczycieli odczuwa potrzebę konkretnego technicznego wsparcia potrzebne narzędzia ICT powinny być specjalnie stworzone dla potrzeb edukacyjnych; powinny być przede wszystkim przyjazne dla użytkowników tj. zarówno słuchaczy jak i nauczycieli . Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)

32 Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)
Dziękujemy za uwagę! Więcej informacji: Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) v.1/SKN/180609


Pobierz ppt "Tech-Connected Teacher (TC*Teacher)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google