Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Szymczak Marcin Czarnecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Szymczak Marcin Czarnecki"— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Szymczak Marcin Czarnecki
Terapia supresyjna

2 Terapia supresyjna in. profilaktyka wtórna
zapobieganie nawrotom niektórych OI wyznacznik czasu stosowania – uzyskanie rekonstrukcji immunologicznej leczenie przewlekłe

3 OIs, w których stosuje się terapię supresyjną
PCP (AI) toksoplazmoza (AI) mykobakterioza atypowa (AII) kryptokokoza (AI) choroba cytomegalowirusowa (AI) posocznica salmonellowa kandydoza ? zakażenie HSV ?

4 Pneumocystodoza podstawowy lek – trimetoprim/sulfametoksazol (TMP-SMX) 960 lub 480 mg (AI) w przypadku nietolerancji alternatywnie: dapson (BI) dapson + pirymetamina + leukoworyna (BI) pentamidyna wziewna (BI) atowakwon (BI) przerwanie terapii supresyjnej wskazane przy wzroście CD4+ > 200 kom/ml, utrzymującym się ≥ 3 miesiące (AI) ponowne wprowadzenie terapii supresyjnej: spadek CD4+ < 200 kom/ml (AIII) nawrót objawów PCP przy CD4+ > 200 kom/ml (CIII) j.w. dane wg CDC i NIH (nie podają dawek biseptolu w t.s.) wg Bartletta: Biseptol mg/d lub 960 mg 3x w tyg. leczenie podstawowe – 21 dni

5 Toksoplazmoza po 6 tygodniach terapii wstępnej leki:
sulfadiazyna 0,5 – 1,0 + pirymetamina mg + leukoworyna mg QD (AI) alternatywnie: klindamycyna 3 x mg + pirymetamina mg + leukoworyna mg QD (BI) atowakwon 750 mg co 6-12 h (+ pirymetamina 25 mg + leukoworyna 10 mg QD) (CIII) do czasu osiągnięcia trwałej rekonstrukcji immunologicznej – CD4+ > 200 kom/ml powyżej 6 miesięcy + brak objawów klinicznych (CIII) ponowne wdrożenie przy spadku CD4+ < 200 kom/ml (AIII) Zalecenia co do czasu przerwania SP oparte na danych o dobrym rokowaniu u osób, które zakończyły terapię wstępną i uzyskano u nich rekonstrukcję immunologiczną

6 Mykobakterioza atypowa
czas trwania - minimum 12 miesięcy leki: z wyboru klarytromycyna 2 x 500 mg (AI) + etambutol 15 mg/kg (AII) ± ryfabutyna 300 mg (CI) alternatywnie azytromycyna 1 x 500 mg + etambutol 15 mg/kg ± ryfabutyna 300 mg (CI) terapię supresyjną należy prowadzić do czasu utrzymywania się CD4+ > 100 kom/ml przez co najmniej 6 miesięcy (BII) ponowne wprowadzenie przy CD4+ < 100 kom/ml (AIII)

7 Kryptokokoza leki z wyboru flukonazol 200 mg/d (AI) itrakonazol – mniejsza skuteczność (BI) przerwanie – CD4+ > kom/ml przez co najmniej 6 miesięcy oraz brak objawów klinicznych (CIII) ponowne wdrożenie – spadek CD4+ poniżej kom/ml (AIII) niektórzy zalecają, żeby przed przerwaniem badać antygen kryptokokowy w CSF

8 Choroba cytomegalowirusowa
powinna być prowadzona do czasu rekonstrukcji immunologicznej (AI) z wyboru walgancyklowir – 900 mg/d (BI) CMV retinitis – implant gancyklowiru lub doszklistkowe podawanie leków (nie chroni drugiego oka) – podawać także leki doustne (BIII) terapia supresyjna nie jest rutynowo rekomendowana w przypadku zajęcia jedynie przewodu pokarmowego przerwanie zalecane po wzroście CD4+ > kom/ml przez ≥ 6 miesięcy (BII) ponowne włączenie przy spadku CD4+ < kom/ml (AIII) nawrót CMV retinitis – u pacjentów, którzy przerwali TS i CD4 spadły < 50 kom/ul. Osoby nie otrzymujące TS powinny być pod stałą opieką okulistyczną

9 Posocznica salmonellowa
wskazana długotrwała terapia supresyjna po przebyciu epizodu posocznicy z wyboru – fluorochinolony ciprofloksacyna 2 x 500 mg (BII) lub Biseptol 1 x 960 mg nie ustalono czasu trwania ważne – zapobieganie transmisji w najbliższym środowisku – poszukiwanie bezobjawowych nosicieli

10 Kandydoza terapia supresyjna do rozważenia w przypadku częstych i ciężkich nawrotów leki: flukonazol 100 – 200 mg/d (BI) kandydoza śluzówek jamy ustnej lub narządów płciowych – azole zewnętrznie niebezpieczeństwo – rozwój lekooporności oporność częsta zwłaszcza przy CD4 < 100

11 Zakażenie HSV terapia supresyjna nierekomendowana
do rozważenia w przypadku częstych i ciężkich nawrotów (CIII): acyklowir famcyklowir walacyklowir

12 Profilaktyka wtórna - przerwanie
PCP (AI) CD4+ > 200 kom/μl przez > 6 mies. ART Toksoplazmoza (CIII) Mykobakterioza atypowa (BII) CD4+ > 100 kom/μl przez > 6 mies. ART terapia min. 12 miesięcy bez objawów klinicznych Cytomegalia (BII) CD4+ > 100 kom/μl przez > 6 mies. ART, brak czynnych zmian Kryptokokoza (CIII) CD4+ > kom/μl przez > 6 mies., bez objawów

13 Profilaktyka pierwotna + terapia supresyjna wg zaleceń
CD4+ < 100 kom/ml TMP-SMX 960 mg 1 tabl. klarytromycyna 2 x 1 tabl. (lub azytromycyna 1 tabl.) sulfadiazyna 4 - tabl./d a 500 mg (tylko TS) pirymetamina 25 mg 1-2 tabl. (tylko TS) leukoworyna 1 tabl. (tylko TS) etambutol 4 tabl. (TS MAC) walgancyklowir 2 tabl. a 450 mg (tylko TS) ciprofloksacyna 2 x 1 tabl. a 500 mg (tylko TS)? flukonazol 1-2 tabl. (tylko TS)

14 Profilaktyka pierwotna + terapia supresyjna wg zaleceń
CD4+ < 200 kom/ml TMP-SMX 960 mg 1 tabl. sulfadiazyna 4 -8 tabl./d (tylko TS) pirymetamina 25 mg 1-2 tabl. (tylko TS) leukoworyna 1 tabl. (tylko TS) ciprofloksacyna 2 x 1 tabl. a 500 mg (tylko TS) ? flukonazol 1-2 tabl. (tylko TS)?

15 Problemy znacznie utrudniony dostęp do sulfadiazyny – leku z wyboru w TE długotrwałe leczenie – w praktyce min. przez rok wysokie koszty dla pacjenta dodatkowe tabletki do przyjmowania

16 Koszty terapii supresyjnej
koszt miesięczny dla pacjenta – aktualnie TMP/SMX – 6,60 zł. (Biseptol 960) klarytromycyna – 120 zł! (Lecoklar) azytromycyna – ok. 240 zł! (Azimycin lub Azitox) etambutol – 0 zł. pirymetamina – 3,20-6,40 zł. (Daraprim) leukoworyna – ok. 30 zł. (Antrex) flukonazol – 45/66 zł. (Flukonazol 100/Flumycon 200) ciprofloksacyna – ok. 37 zł. (Ciphin 500 mg)               sulfadiazyna – zł. (zakup szpitala) walgancyklowir – 7800 zł. (Valcyte) - wg producenta atorwastatyna – 34 zł. (Atoris 20 mg) fenofibrat – ok. 19,80 zł. (Lipanthyl 100) lub 22,40 (Lipanthyl 200M)

17 Postulaty rejestracja w Polsce wpisanie na listę chorób przewlekłych
sulfadiazyna wpisanie na listę chorób przewlekłych klarytromycyna i azytromycyna walgancyklowir flukonazol leukoworyna (obecnie tylko dla pacjentów z nowotworami) atorwastatyna

18 Źródła Treating opportunistic infections among HIV-infected adults and adolescents. Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association/Infectious Diseases Society of America Bartlett JG, Gallant JE Medical Management of HIV Infection. Johns Hopkins University School of Medicine Indeks Leków Medycyny Praktycznej

19 Dyskusja Ustalić sposób dostępności do atowakwonu
Rejestracja w Polsce Fungisone (klasyczna amfoterycyna B) Leczenie CMV-retinitis – jako procedura odrębnie finansowana; ocenić skalę problemu w kraju (<10/rok?)


Pobierz ppt "Aleksandra Szymczak Marcin Czarnecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google