Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska"— Zapis prezentacji:

1 Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska
Projekt „Plata“ – Streetwork dla bezdomnych z Europy środkowo-wschodniej Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska Finansowanie: Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg Współpraca: Konsulat Generalny Republiki Polskiej w Hamburgu

2 Kraje docelowe (wybór)
Sytuacja wyjściowa Od 2004 do 2007 roku około polskich obywateli wyemigrowało do innych krajów Unii Europejskiej Kraje docelowe (wybór) Wielka Brytania Niemcy Irlandia Francja Holandia Szwecja Norwegia Włochy Hiszpania Belgia

3 Sytuacja wyjściowa w Hamburgu
Znaczny wzrost liczby bezdomnych obcokrajowców. Wedle ostatnich badań socjologicznych z 2009 roku 27 % ogółu bezdomnych w Hamburgu to obcokrajowcy Większość bezdomnych obcokrajowców pochodzi z nowych krajów Unii Europejskiej, głównie z Polski Brak uprawnień do korzystania z niemieckich zasiłków socjalnych, niewystarczająca opieka zdrowotna, wysoki stopień uzależnień, niska znajomość języka niemieckiego Brak środków i możliwości na reintagrację w krajach pochodzenia

4 Cele projektu Otwarta (bez wstępnych wymogów formalnych) forma pomocy socjalnej dla bezdomnych z krajów środkowo-wschodniej Europy. Integracja społeczna ludzi bezdomnych, poprawa ich sytuacji życiowej, organizacja i pośrednictwo w korzystaniu z pomocy medycznej i szeroko pojętej pomocy socjalnej w Niemczech i w krajach pochodzenia. Ograniczenie postępującego wykluczenia społecznego Dla zainteresowanych organizacja powrotów do kraju rodzinnego – w kooperacji z Fundacją Barka

5 80 % skontaktowanych osób posiada polskie obywatelstwo,
Analiza wstępnej fazy projektu - liczba kontaktów ( – ) Pierwsze kontakty – nawiązano kontakt z 418 osobami bezdomnymi Ilość wszystkich kontaktów kontaktów (w tym rozmowy grupowe) Powroty osób wróciło do Polski, po 2 osoby wróciły do Rumunii, na Litwę i na Słowację Integracja na miejscu osobom przyznano zasiłki socjalne, 5 bezdomnych osób znalazło stałą pracę z zakwaterowaniem – do 80 % skontaktowanych osób posiada polskie obywatelstwo, drugą co do wielkości grupę stanowią obywatele Rumunii

6 Grupy wiekowe (n = 418 osób bezdomnych), porównanie z badaniami nad bezdomnością w Hamburgu - 2009
ponad 50

7 Porównanie struktury wiekowej bezdomnych migrantów w Hamburgu i Berlinie ze strukturą wiekową polskich bezrobotnych w kraju über 50

8 Czas trwania bezdomności (tzw
Czas trwania bezdomności (tzw. bezdachowości) n = 362 wypowiedzi; porównanie z badaniami nad bezdomnością w Hamburgu 1-5 miesięcy ,5-1 rok lat lat

9 źródła utrzymania (n = 362)
praca nielegalna żebractwo praca legalna zasiłki socjalne, renty zbieranie butelek

10 Bezdomni z Europy środkowo-wschodniej – rodzaje potrzeb najbardziej poszukiwane formy pomocy (n = 863 odpowiedzi, odpowiedzi wlelokrotne) 4,85 % odzież 9,80 % powrót 48,4% praca, pieniądze 11,30 % pomoc lekarska 27,00 % nocleg

11 Y – grupa wiekowa – powyżej 40 lat
Rodzaje potrzeb wedle grup wiekowych (n = 863 odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotne) (Wielkość niebieskich kul odpowiada udziałowi procentowemu dla wszystkich grup wiekowych – folia nr. 10) Y – grupa wiekowa – powyżej 40 lat powrót pomoc lekarska nocleg praca, pieniądze X – grupa wiekowa lat

12 Podsumowanie Większość bezdomnych to migranci zarobkowi, którym nie powiodło się na obczyźnie; nie stwierdzono świadomego ruchu migracyjnego bezdomnych z Polski do Hamburga. Czarny rynek pracy „produkuje” bezdomność i przyczynia się w znacznym stopniu do dodatkowego obciążenia systemu pomocy społecznej. Wielu migrantów pracujących na czarno staje się ofiarami wyzysku i oszustw. Również legalne (stałe lub sezonowe) zatrudnienie w branżach o niskich zarobkach nie wystarcza często na opłacenie godziwego zakwaterowania. Udało się pomóc wszystkim bezdomnym, którzy zdecydowali się na powrót do kraju – dobra współpraca z Fundacją Barka i z Kosulatem Generalnym. 5. 70 % powracających zostało przyjętych przez rodziny i krewnych. Rodziny bezdomnych w kraju wykazały się wysoką gotowością niesienia pomocy. 6. Większość skontaktowanych osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu. Bezdomni z Europy środkowo-wschodniej stanowią poważne obciążenie dla hamburskiego systemu pomocy społecznej. Niska gotowość do współpracy wśród bezdomnych pochodzących z Rumunii.

13 Dwóch bezdomnych, którzy chcą pozostać anonimowi Zostali oszukani pracując na czarno na budowie

14 po roku czasu pierwszy telefon do domu

15 polski bezdomny w Hamburgu (ponad 5 lat)

16 Wszystkie zdjęcia są chronione prawem autorskim
Dane źródłowe Obdachlosenstudie 2002 – Behörde für Soziales und Familie, Hamburg 2002 Obdachlosenstudie 2009 – Behörde für Gesundheit, Soziales, Familie und Verbraucherschutz – Hamburg 2009 Polscy emigranci w Europie – Polskie Badania Inernetu (p.b.i), Warszawa 2008 Badania własne – Hamburg, – Ankieta – „Berliner Kältehilfe“ – GEWEBO – Soziale Dienste, Berlin 2011 zdjęcie na stronie tytułowej – Mauricio Bustamante, Hamburg 2010 zdjęcia – Folie Barbara Collen, Deutsche Welle, Kolonia 2011 Wszystkie zdjęcia są chronione prawem autorskim

17 Nazwa projektu – „Plata”
Słowo „Plata” jest kreacją językową bezdomnych Polaków w Hamburgu. Pochodzi z tutejszego żargonu niemieckich bezdomnych i oznacza: „Platte machen” – być na placie, mieszkać na ulicy. „Gute Platte“ - dobra plata, dobre schronienie, bezpieczne, chroniące przed deszczem, itd.


Pobierz ppt "Kooperacja: Fundacja Barka UK / Hamburska Misja Miejska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google