Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na pomoc pracy- niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Kościerzyna, 26.02.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na pomoc pracy- niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Kościerzyna, 26.02.2014."— Zapis prezentacji:

1 Na pomoc pracy- niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Kościerzyna, 26.02.2014

2 Projekt Na pomoc pracy- niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerem projektu jest konsorcjum, w którego skład wchodzi Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

3 Czas trwania projektu: 01.11.2012- 30.08.2015 Cel projektu: nasze działania mają na celu minimalizację negatywnych konsekwencji zwolnień, dotykających zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Korzystając z naszego wsparcia zwalniani pracownicy otrzymają efektywną pomoc w dalszej karierze zawodowej. jak i pracodawcę. Korzystając z naszego wsparcia zwalniani pracownicy otrzymają efektywną pomoc w dalszej karierze zawodowej. Projekt skierowany jest do: mieszkańców województwa pomorskiego mieszkańców województwa pomorskiego osób zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (warunek- nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty utraty zatrudnienia do momentu podpisania Deklaracji Uczestnictwa) osób zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (warunek- nie upłynął okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty utraty zatrudnienia do momentu podpisania Deklaracji Uczestnictwa) osób będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy osób będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

4 Zakwalifikowani do projektu uczestnicy mają do wyboru dwie ścieżki w zależności od preferencji i dalszych planów zawodowych: Ścieżka szkoleniowaŚcieżka dotacyjna indywidualne doradztwo zawodowe 8 h (Indywidualny Plan Działania) warsztaty grupowe dotyczące rozwoju tzw. umiejętności miękkich (3 dni po 5 h w trybie popołudniowym) szkolenie podnoszące/ uzupełniające/ zmieniające kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika pośrednictwo pracy indywidualne doradztwo zawodowe 8 h (Indywidualny Plan Działania) konsultacje z Doradcą ds. przedsiębiorczości szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (92h) dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (do 40 tys. zł) wsparcie pomostowe (1 tys. zł przez pierwsze 5 miesięcy) szkolenia doskonalące umiejętności biznesowe

5 Uczestnicy będą mogli skorzystać z rekrutacji rekrutacji indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym warsztatów grupowego doradztwa zawodowego warsztatów grupowego doradztwa zawodowego pośrednictwa pracy pośrednictwa pracy w Punkcie Stacjonarnego Centrum Wsparcia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie bądź w Stacjonarnym Centrum Wsparcia w Gdańsku.

6 Jakie są kolejne kroki? Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą złożyć dokumenty w Centrum Wsparcia w Gdańsku bądź w naszym punkcie w Kościerzynie. Wymagane dokumenty: w przypadku pracowników będących w okresie wypowiedzenia: 1.Formularz zgłoszenia 2.oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę, z którego będzie wynikać, iż stosunek pracy został wypowiedziany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku z procesami adaptacyjnymi, modernizacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, przez które przechodzi pracodawca/ porozumienie wystawione przez Pracodawcę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść

7 Jakie są kolejne kroki? Wymagane dokumenty: w przypadku osób bezrobotnych 1.Formularz zgłoszenia 2.zaświadczenie lub inne urzędowe potwierdzenie z PUP, wydane nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed datą złożenia Formularza Zgłoszenia o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna; 3.ostatnie świadectwo pracy; 4.oświadczenie o rozwiązaniu/wypowiedzeniu stosunku pracy przez pracodawcę.

8 www.napomocpracy.woj-pomorskie.pl Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

9 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie! Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Stacjonarne Centrum Wsparcia Gdańsk 80-855, Ul. Wały Piastowskie 1 Zieleniak Piętro VIII, pokój 812 Tel./Fax: 058 307 45 38, e- mail: napomocpracy@rigp.pl


Pobierz ppt "Na pomoc pracy- niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim Kościerzyna, 26.02.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google