Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu - rok szkolny 2011/2012 Regulamin rekrutacji Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących szkół : 4-letniego Technikum w zawodach: Technik hotelarstwa miejsc Technik obsługi turystycznej - 15 miejsc Technik hodowca koni miejsc 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego: Klasa Mistrzostwa Sportowego (biathlon i tenis stołowy) - 10 miejsc Klasa wojskowa - 50 miejsc Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach: Mechanik operator pojazdów i maszyn - 15 miejsc Kucharz małej gastronomii miejsc O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów za egzamin gimnazjalny/max 100 pkt/ oraz za oceny na świadectwie końcowym/max 76 pkt/. Punktacji podlegają również dodatkowe osiągnięcia zapisane na świadectwie oraz świadectwo z wyróżnieniem /max 24 pkt/ zgodnie z tabelą punktacji (ostatni slajd) Język polski i język angielski wszystkie szkoły, Matematyka - liceum i technikum, Technika – szkoły zawodowe, Geografia – tech. hotelarstwa i obsługi turystycznej , Biologia – tech. hodowca koni, Wych. Fizyczne – liceum klasa PO i SMS, szkoły zawodowe.

2 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu – rok szkolny 2011/2012 Zajęcia edukacyjne przeliczane na punkty do Technikum: - technik budownictwa 64 miejsca: język polski, matematyka, język obcy, fizyka; - technik architektury krajobrazu 46 miejsc: język polski, matematyka, język obcy, biologia; - technik geodeta 16 miejsc: język polski, matematyka, język obcy, geografia; - technik urządzeń sanitarnych 16 miejsc: język polski, matematyka, język obcy, chemia; - technik usług fryzjerskich 18 miejsc: język polski, matematyka, język obcy, chemia; do Zasadniczej Szkoły Zawodowej: - fryzjer (3 lata) 28 miejsc: język polski, matematyka, język obcy, chemia; - stolarz (3) 20 miejsc, murarz (3) 32 miejsca, malarz-tapeciarz (3), rzeźnik-wędliniarz (3),oddział wielozawodowy 16 miejsc: (krawiec-3, ogrodnik-2, cieśla-3, posadzkarz-2, tapicer-3, złotnik-jubiler-3, fotograf-2, blacharz-2, kamieniarz-3, zegarmistrz-3, kowal-2, optyk mechanik- 3, kuśnierz-3, lakiernik-2, introligator-3): język polski, matematyka, język obcy, technika, inne zajęcia praktyczne w zakładach pracy; Punktowany jest język obcy wpisany pierwszy w kolejności na świadectwie gimnazjalnym.

3 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu – rok szkolny 2011/2012
TECHNIKUM : J. Polski, matematyka, fizyka, j. obcy Technik mechanik: specjalności: spawalnictwo, obróbka skrawaniem Technik elektryk: specjalności: specjalista instalacji elektrycznych, maszyny elektryczne Technik elektronik: specjalności: systemy i sieci komputerowe, urządzenia audiowizualne, automatyka przemysłowa Technik mechatronik Technik teleinformatyk Technik informatyk ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: J. polski, matematyka, fizyka, j. obcy Elektryk Operator obrabiarek skrawających LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: j. polski, matematyka, j. obcy Szkoła Sportowa: rozszerzenie: wychowanie fizyczne, biologia, chemia Piłka nożna, siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, taniec Tutaj 7 godzin treningu w tygodniu oraz potrzebne badania od lekarza sportowego Liceum Policyjne: j. angielski, wychowanie fizyczne, WOS Przysposobienie obronne: Strzelanie, ratownictwo medyczne

4 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – rok szkolny 2011/2012
Propozycje na rok szkolny 2011/2012: Technikum 4 lata Technik ekonomista specjalizacja finanse Technik ekonomista specjalizacja prawo administracyjne i finanse publiczne Technik ekonomista specjalizacja informatyka Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i gospodarstwa domowego: specjalizacje: kuchnie świata, manager restauracji Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 lub 3 lata Klasa wielozawodowa: piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz Sprzedawca Kucharz małej gastronomii Punktowane przedmioty to: j. polski, j. obcy i dowolny wybrany przez ucznia (niezależnie od wybranego kierunku)

5 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu rok szkolny 2011/2012
Technikum (okres nauki 4 lata) w następujących zawodach: Przedmioty punktowane oprócz j. polskiego Technik ochrony środowiska (matematyka, biologia, chemia) Technik analityk (matematyka, biologia, chemia) Technik informatyk (matematyka, fizyka, informatyka) Technik leśnik (matematyka, biologia, fizyka) DLACZEGO „KORNIK”? Ponad sześćdziesiąt lat tradycji na rynku oświatowym Wysoki poziom kształcenia potwierdzony CERTYFIKATEM ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI Jedna z 5 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce z CERTYFIKATEM JAKOŚCI 2010 II miejsce w rankingu szkół technicznych w powiecie żywieckim XIII miejsce spośród kilkuset szkół technicznych województwa śląskiego Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Nowoczesna baza dydaktyczna – 70 stanowisk komputerowych, 34 stanowiska laboratoryjne, laptopy, tablice multimedialne, projektory Część praktyczna realizowana jest w trakcie miesięcznych praktyk zawodowych w klasie II i III w instytucjach takich jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka „Beskid”, Urząd Miasta, Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe itp. Warto zaznaczyć iż, wymienione miejsca praktyk są  gwarantowane przez szkołę.

6 Liceum Ogólnokształcące im
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu rok szkolny 2011/2012 Ocenę z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty: Klasa uniwersytecka z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, filozofiii języka angielskiego; klasa objęta patronatem naukowym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie klasa uniwersytecka z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskie-go; klasa objęta patronatem naukowym Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, biologii i chemii klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego i historii klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, chemii i informatyki klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego i do wyboru: języka niemieckiego lub francuskiego

7 c.d. L. O. im. M. Kopernika w Żywcu
Symbol oddziału Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane Liczba oddziałów Liczba miejsc A J. polski, filozofia, j. angielski (klasa uniwersytecka) Matematyka, historia, obowiązkowy j. obcy 1 26 B Matematyka, j. angielski (klasa uniwersytecka) Matematyka, fizyka, obowiązkowy j. obcy C1 Matematyka, biologia, chemia 30 C2 Biologia, chemia D Matematyka, fizyka E j. polski, historia F Matematyka, j.angielski G Matematyka, geografia Matematyka, geografia, obowiązkowy j. obcy H j. polski, j. angielski, historia J Matematyka, chemia, informatyka Matematyka, chemia, obowiązkowy j. obcy K j. angielski, wybór: j. niemiecki lub j. francuski

8 Zespół Szkół samochodowych w Żywcu rok szkolny 2011/2012
Technikum samochodowe - – j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka Technik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa – j. polski, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Blacharz samochodowy w czasie nauki oferujemy: - możliwość zdobycia uprawnień operatorów wózków widłowych - rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych - rozwijanie zainteresowań sportowych (lekkoatletyka, biegi na orientację) wymagane dokumenty: - świadectwo ukończenia gimnazjum - zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kwestionariusz danych osobowych (wydruk z programu komputerowego) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (po dokonaniu naboru) Od roku szkolnego 2008/2009 program nauczania w zawodach: - technik pojazdów samochodowych - mechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych obejmuje naukę jazdy samochodem, co umożliwia uzyskanie prawa jazdy kategorii B

9 Liceum Ogólnokształcące w Łodygowicach
PROFIL INFORMATYCZNY PROFIL PRZYRODNICZY PROFIL EUROPEJSKI Przedmioty rozszerzone Matematyka, fizyka, informatyka, Biologia, geografia, chemia j. polski, historia, j. angielski Możliwe kierunki dalszego kształcenia Techniczne, informatyczne, ekonomiczne, marketing i zarządzanie, kierunki pedagogiczne Ochrona środowiska, medycyna, wychowanie fizyczne, turystyka, kierunki pedagogiczne Filologiczne, europejskie, stosunki międzynarodowe, prawo, kierunki pedagogiczne Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, fizyka, informatyka j. polski, biologia, chemia, geografia j. polski, j. angielski, historia, wos

10 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Milówce
MATEMATYCZNO – FIZYCZNE z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki oraz fizyki Punktowane zajęcia edukacyjne: -język polski, matematyka, fizyka, język angielski MATEMATYCZNO – JĘZYKOWE z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki oraz języka angielskiego Punktowane zajęcia edukacyjne: -język polski, matematyka, język angielski oraz chemia lub fizyka, lub historia, lub biologia, lub geografia JĘZYKOWE z rozszerzonym zakresem nauczania języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie Punktowane zajęcia edukacyjne: -język polski, matematyka, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie BIOLOGICZNO – CHEMICZNE z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii oraz fizyki (dodatkowo język łaciński) Punktowane zajęcia edukacyjne: -język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia HUMANISTYCZNE z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie (dodatkowo język łaciński) Punktowane zajęcia edukacyjne: -język polski, matematyka, język angielski, historia

11 humanistyczne : historia matematyczno-fizyczne : fizyka
c.d. L.O. Milówka język polski język angielski  matematyka czwarty przedmiot: rozszerzenie: humanistyczne : historia matematyczno-fizyczne : fizyka biologiczno-chemiczne : biologia lub chemia językowe : wiedza o społeczeństwie lub historia matematyczno-językowe : fizyka lub chemia, lub geografia, lub historia, lub biologia

12 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce
Technikum (matematyka, technika, informatyka) Technik informatyk Technik elektryk Technik mechatronik Technik mechanik specjalizacja: aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa

13 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Żywcu (ZDZ)
Technikum fryzjerskie Technik usług fryzjerskich (4 lata): wpisowe 100 zł, czesne 150 zł Zasadnicza Szkoła Zawodowa: wpisowe 100 zł, czesne 140 zł Fryzjer (3 lata) Kucharz małej gastronomii (2 lata) DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum) świadectwo ukończenia gimnazjum zaświadczenie o wynikach sprawdzianu kl. VI (do gimnazjum) lub egzaminu gimnazjalnego (do szkół zasadniczych i średnich) podanie o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla zasadniczych szkół zawodowych, technikum) wpłacenie wpisowego


Pobierz ppt "Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J"

Podobne prezentacje


Reklamy Google