Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Podziel się Edukacją”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Podziel się Edukacją”"— Zapis prezentacji:

1 „Podziel się Edukacją”
Fundacja „Kultury Świata”

2 Fundacja „Kultury Świata” (FKS)
Co robimy? ( Projekty współpracy na rzecz rozwoju (profilaktyka raka szyjki macicy w Senegalu) Projekty wolontariatu zagranicznego (jak uczyć przedszkolaki języka angielskiego - Kamerun) Projekty edukacji globalnej (warsztaty międzykulturowe)

3 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju (MWR)
Zasadniczym celem współpracy na rzecz rozwoju (ang. development cooperation) jest zredukowanie poważnych dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się krajami Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej czy Europy Wschodniej. Źródło:

4 Projekt w Senegalu (2011) Cel projektu: profilaktyka zachorowania na RSM i leczenie zmian przedrakowych u kobiet mieszkających na przedmieściach Dakaru Działania projektu: zakup specjalistycznego sprzętu, szkolenia dla personelu medycznego i dziennikarzy, akcja informacyjna w mediach, badania diagnostyczne

5 Wolontariat zagraniczny
Wolontariat, którego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Żródło:

6 Projekt w Kamerunie (2010) Cel projektu: podniesienie kompetencji językowych dzieci i nauczycieli przedszkola w Bertoua (centralny Kamerun) Działania projektu: opracowanie i zakup materiałów edukacyjnych; interaktywne zajęcia języka ang. z dziećmi; interaktywne zajęcia języka ang. i warsztaty z nauczycielami

7 Program „Podziel się Edukacją”
Założenie: Korepetytorzy – wolontariusze przekazują fundacji równowartość części swojego wynagrodzenia (min. jedna lekcja w miesiącu) na program stypendialny dla dzieci i młodzieży w Tanzanii i w Kambodży

8 Cel programu Powszechna edukacja to najlepsza droga do zbudowania mądrego społeczeństwa, które samo będzie potrafiło rozwiązywać swoje problemy. Stypendia dla młodzieży to nie pomoc doraźna, ale inwestycja w przyszłość o długofalowych skutkach.

9 Sposób przyznawania stypendiów
Stypendyści zostaną wytypowani przez organizacje w krajach docelowych: Tanzania (Teachers’ Resource Center) Kambodża (Cambodian Children Orphanage for Learning & Training) Potrafią one lepiej ocenić potrzeby na miejscu i zagwarantują, że powierzone pieniądze zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem. Są to organizacje, z którymi FKS realizuje również inne projekty

10 Teachers’ Resource Center (TRC)
Centrum Doskonalenia Nauczycieli działające przy urzędzie miasta w Moshi (północna Tanzania). Jest instytucją kształcącą nauczycieli wszystkich szkół (podstawowych i średnich) miasta i dystryktu Moshi. W 2011 roku pomogliśmy w odnowieniu budynków TRC

11 Cambodian Children Orphanage for Learning & Training (CCOLT)
Sierociniec i szkoła nauki języka angielskiego usytuowane w biednej dzielnicy Phnom Penh (Kambodża). W sierocińcu na stałe przebywa około 20 wychowanków, w szkole uczy się około 120 dzieci i młodzieży. W 2011 zrealizowaliśmy wspólnie projekt wolontariatu zagranicznego. Wolontariuszka uczyła języka angielskiego w CCOLT.

12 Kto może wziąć udział w programie
osoby, które dobrowolnie i świadomie zechcą sumiennie i systematycznie wykonywać pracę na rzecz FKS (programu) osoby bardzo dobrze znające język/i obce (doświadczenie w nauczaniu języków obcych nie jest warunkiem koniecznym) osoby specjalizujące się w innych dziedzinach, pragnące udzielać korepetycji (np. nauczanie historii, matematyki)

13 Schemat odpowiedzialności
Fundacja Umowa o dzieło Korepetytor Fundacja nie ingeruje w relacje korepetytor – uczeń ! Korepetytor ustala z uczniem zasady współpracy (wysokość wynagrodzenia częstotliwość zajęć) jak przy klasycznych korepetycjach Uczeń UWAGA: Fundacja podpisuje z uczniem umowę o świadczenie usług edukacyjnych

14 Obowiązki wolontariusza
rzetelne wykonywanie przyjętych na siebie zobowiązań systematyczny kontakt z koordynatorami programu – raz w miesiącu  przestrzeganie warunków umowy w, regulaminu oraz zapisów deklaracji

15 Prawa wolontariusza umowa, zaświadczenie o współpracy z FKS
możliwość uczestniczenia w innych projektach FKS (np. wolontariat zagraniczny pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów) informacja o sposobie wydatkowania pieniędzy z programu – wysokość zgromadzonej sumy, jaka jej część to koszty operacyjne, a jaka wysokość stypendium; dostęp do raportów organizacji partnerskich informacja o działaniach realizowanych przez organizacje partnerskie możliwość korzystania z materiałów informacyjnych i edukacyjnych FKS kontakt z innymi osobami zaangażowanymi w projekty współpracy rozwojowej i edukacji globalnej FKS newsletter o warsztatach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez FKS i inne instytucje współpracy rozwojowej i edukacji globalnej udział w spotkaniach z innymi uczestnikami programu, ekspertami w celu wymiany doświadczeń i rozwoju osobistego/zawodowego

16 Kiedy mogę zacząć współpracę?
gdy znajdę ucznia i ustalę z nim warunki współpracy gdy upewnię się, że relacja z uczniem będzie trwała gdy ustalę z koordynatorem programu zakres i charakter moich obowiązków gdy podpiszę dokumenty programu (umowa, deklaracja, regulamin)

17 Kwestie formalne Deklaracja jest ważna pół roku od daty podpisania
Ja, .... deklaruję wpłatę wartości .... zajęć korepetycji w miesiącu na konto Fundacji Kultury Świata (numer konta) na cele programu „Podziel się edukacją”. Deklaracja jest ważna pół roku od daty podpisania

18 Kwestie formalne: regulamin
Opisuje zasady udziału w programie Określa prawa i obowiązki wolontariusza Regulamin podpisuje wolontariusz i przedstawiciel fundacji – obie strony powinny przestrzegać regulaminu Regulamin podpisywany jest w momencie wejścia do programu i obowiązuje przez cały okres uczestnictwa w programie

19 Kwestie formalne: umowa o dzieło
Zawierana na pół roku Reguluje stosunki z fundacją Korepetytor musi dopilnować, żeby uczeń wpłacił należność za lekcje na konto fundacji (po pięciu lekcjach) – fundacja podpisze też z uczniem umowę o świadczenie usług edukacyjnych, która to ureguluje Fundacja wypłaca całość (pomniejszoną o podatek) korepetytorowi, który następnie wpłaca deklarowaną darowiznę Korepetytor przedstawia fundacji kartę pracy

20 Kwestie formalne: umowa o świadczeniu usług (fundacja – uczeń)
Uczniowie powinni wpłacać opłaty za lekcje na konto fundacji, a zatem rozbudźmy w nich poczucie przynależności do programu! Podkreślajcie swój udział w programie i to, że uczeń też będzie jego częścią (np. w ogłoszeniu o korepetycjach) Umowa będzie głównie zobowiązywać ucznia do płacenia za zajęcia

21 FAQ Q: Czy szukając uczniów, powinnam/powinienem informować ich o programie? A: Nie ma takiego obowiązku, ale może to stanowić dodatkową zachętę dla potencjalnego ucznia. Poza tym działania promocyjne wskazane:)

22 Q: Czy mogę udzielać korepetycji online / w innym mieście
Q: Czy mogę udzielać korepetycji online / w innym mieście? A: Oczywiście. Sprawy techniczne związane z udzielaniem korepetycji pozostają w gestii wolontariusza. Jeśli mieszkasz w innym niż Warszawa mieście, będziemy utrzymywać kontakt mailowy / telefoniczny/ przez Skype. Sprawy formalne (podpisanie umowy) można załatwić korespondencyjnie.

23 Q: Co jeśli uczeń zrezygnuje. A: Poinformuj koordynatora
Q: Co jeśli uczeń zrezygnuje? A: Poinformuj koordynatora. Jeśli chcesz pozostać w programie, znajdź innego ucznia.

24 Q: Co jeśli zechcę wyjechać / przerwać działalność na jakiś czas i nie będę mieć dochodu? A: Żaden problem. Poinformuj nas, żebyśmy wiedzieli dlaczego ustały wpływy.

25 Q: Co jeśli chcę zrezygnować
Q: Co jeśli chcę zrezygnować? A: Powiedz nam o swojej motywacji, rozważ inne aktywności w ramach Fundacji. Jeśli jesteś zdecydowana/-y, złóż pisemną rezygnację.

26 Jak inaczej mogę się zaangażować?
- zostań ambasadorem programu, namów kilka osób do złożenia deklaracji, np. członków swojej rodziny, przyjaciół, znajomych - polub naszą stronę na portalu Facebook: - masz może jakiś inny pomysł ?

27 CZAS NA PYTANIA…

28 Jeśli masz do nas pytania, napisz:
Koordynatorka Programu: Kwestie formalne: Poszukiwania ucznia:


Pobierz ppt "„Podziel się Edukacją”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google