Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?"— Zapis prezentacji:

1 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Często przypisuje się autorstwo tej księgi Mojżeszowi, który żył oczewiście długo po potopie. Według chronologii biblijnej Mojżesz urodził się w 2433 roku od stworzenia świata, 1571 pne. Czy pierwsza Księga Biblii została napisana przez naocznych świadków?

2 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Ale czy mamy powód wierzyć, że Mojżesz napisał historię prawie 2.5 tysiąca lat przed swoim urodzeniem? Jeśli tak, to skąd on wziął tyle szczegółowych informacji?

3 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Księga Rodzaju składa się z 49 rozdziałów i przekazuje nam powód dlaczego jest śmierć, grzech, nienawiść, wojny i wszelka niesprawiedliwość na tym świecie. Również ukazuje nam życie patriarchów poczynając od Adama przez Noego aż do Józefa, syna Jakuba.

4 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Ale jedną z najważniejszych tematów tej Księgi jest historia współżycia tych ludzi ze swym Stwórcą. Najważniejsze jednak jest to, że Księga ta daje nam jasną przyczynę dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię – aby zapłacić dług mający moc uwolnić każdego człowieka z niewoli szatana i grzechu.

5 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
W Księdze tej nie znajdujemy nigdzie wspomnienia kto był autorem tej historii. Powszechnie tłumaczyło się, że ludzi przekazywali takie informacje jak legendy. Ale czy Jezus oparłby swoje przyjście i swą śmierć na legendach?

6 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Skąd więc Mojżesz znał tyle szczegółów odnoszących się wydarzeń, imion ludzi, miejsc i dokładnych wydarzeń zawartych w tej księdze?

7 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Mojżesz pisząc o tych wydażeniach pisze z całkowitą pewnością, że tak wszystko się miało. Skąd on to wszystko wiedział?

8 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Robert W. Faid (Nuklearny Fizyk) poświęcił dużą część życia po swoim nawróceniu na odpowiedzenie na takie pytania?

9 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
W swojej książce: „A Scientific Approach To Biblical Mysteries” powiada on, że Mojżesz wcale nie był autorem Księgi Rodzaju? Mojżesz był w posiadaniu zapisanych przekazów, które były zapisane przez samych świadków wydarzeń, miejsc i ludzi oczywiście za wyjątkiem samego stworzenia.

10 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
W jaki sposób on to odkrył? Stwierdził, że tekst tej księgi daje nam odpowiedź na to pytanie. Odkrycie to zrobił P.J. Wiseman, oficer lotnictwa Wielkiej Brytanii, w czasie długiego pobytu w Iraku jako dowódca. „Ancient Records and the Structure of Genesis”, P.J. Wiseman

11 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Mapa Ur w Sumerii, dzisiejszy Irak

12 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
W czasie swego pobytu w Iraku zainteresował się odkrytymi starożytnymi babilońskimi glinianymi tablicami zawierającymi różnego rodzaju zapiski. Wiseman zwrócił uwagę na zauważalne podobieństwo w jaki sposób tekst na tych tablicach był skonstruowany.

13 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Zauważył on podobieństwo pomiędzy strukturą kolejności tekstu w Księdze Rodzaju i odkrytymi w wykopaliskach tablicami zawierającymi różne zapiski.

14 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Zauważalnym szczegółem było to, że zarówno Księga Rodzaju jak i odkryte w wykopaliskach zapiski powtarzały pewne słowa aby zaznaczyć gdzie jeden fragment się kończył a gdzie drugi zaczynał. Słowa te nazywane są kolofonem czy inaczej metryką drukarską.

15 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
W tych czasach zaznaczanie cyframi nie było znane. Dłuższy tekst wymagający więcej niż jedna tablica musiał być zapisany na kolejnych tablicach i kolejność zaznaczona przez powtarzanie ostatnich słów na następujących tablicach.

16 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Wiseman policzył w Księdze Rodzaju 11 powtarzających się fraz „A oto dzieje rodu...”. Frazy te po przetłumaczeniu na język klinowy wypadały precyzyjnie w tym samym miejscu gdzie wypadały kolofony w znalezionych tablicach.

17 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Czy jest to możliwe by Mojżesz posiadał takie tablice kiedy pisał Księgę Rodzaju? Przez te doświadczenie Wiseman zaczął podejrzewać, że piśmiennictwo było znane przed potopem i że każdy fragment pomiędzy kolofonami był pisany przez naocznych świadków.

18 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Wiseman twierdził, że archeolodzy znaleźli tablice z okresu zaraz po potopowego jak i nawet przed potopowego. Również wielki Asyryjski król Ashurbanipal twierdził, że był w posiadaniu tablicy z przed potopu.

19 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Sir Leonard Woolley w czasie wykopalisk grobowców w Ur odkrył pieczęcie ludzi, którzy podobno żyli przed potopem. Sir Leonard Woolley na prawej stronie

20 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Epopeja Gilgamesh (piąty król z Uruk): opisująca historię jak bogowie posłali potop na ziemię aby zniszczyć świat. Podobniej jak Noe, Utnapishtim był ostrzeżony aby zbudował arkę aby zachować żywe istoty. Po potopie posłał ptaki aby szukały wyschniętej ziemi.

21 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
W Brytyjskich archiwach muzealnych znajduje się ponad milion jeszcze nieodszyfrowanych tablic.

22 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Inną ciekawostką jest fakt, że tego rodzaju tablice z tego samego rodzaju pismem jest znajdowane przez cały rejon, co wskazuje na jeden język używany w komunikacji i w biznesie.

23 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Czy Adam napisał historię stworzenia? Tekst historii stworzenia wskazuje, że ten kto pisał ją był kimś, kto wiedział co się stało. W tej części historii często występują słowa „Bóg powiedział”, „Bóg uczynił”. Wygląda, że sam Bóg powiedział Adamowi prostym językiem historię stworzenia. Interesujący szczegół podaje Robert Faid, że w historii stworzenia słońce i księżyc są tylko nazwane jako duże światło i małe światło. Wygląda na to, że czas w którym ten przekaz został napisany, nazwy nie zostały im jeszcze przypisane. Późniejsze kultury zaczęły czcić słońce jako boga słońca (sammas) i jako bogini księżyca (sin).

24 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Wiseman zauważa, że Bóg przyprowadził zwierzęta do Adama by ten dał im nazwę, („...jakkolwiek Adam nazwał każdą żyjącą istotę, takie jej było później imię.”) Jak późniejsze pokolenia mogły znać imiona zwierząt? Wniosek jest prosty: Adam musiał wszystkie imiona zapisać i dlatego musiał mieć zdolność pisania. Ks. Rodzaju 2:19 w tłumaczeniu z King James Version

25 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Pierwsza tablica Adama. Adam zapisał pierwszy przekaz według Bożego przekazu w takim języku by inni mogli go później rozumieć. Całkiem prawdopodobne, że słowa odnoszące się do stworzenia są bezpośrednimi słowami cytowanymi przez samego Boga. Celem pierwszych słów Boga było to, że wszystko co istnieje kiedyś nie istniało, miało początek i przed początkiem istniał Bóg.

26 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Pierwsza tablica kończy się na kolofonie, rozdziale 2:4: „Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia.” Pierwsza tablica może być nazwana historią nieba i ziemi, tak jak Bóg przekazał.

27 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Druga tablica Adama. Zaczyna się na roz. 2:5 aż do roz. 5:1 Stworzenie Adama, jego żony Ewy,ogród Eden, grzech nieposłuszeństwa, narodzenie Kaina i Abla. Pierwsze morderstwo, potomkowie Kaina i Seta. Często zadawane pytanie: skąd Kain wziął żonę jest łatwe w odpowiedzi – wziął swoją siostrę. (5:4; kazirodztwo zostało zakazane dopiero po potopie przez prawo dane Mojżeszowi. Do dnia dzisiejszego w wielu kulturach pogańskich dozwala się żenić pośród swoich krewnych. Muzułmanie mogą brać nawet swoje córki za żony) Istotnym szczegółem jest często występująca fraza: ‘i powiedział Bóg’ – z praktycznego i logicznego powodu nie jest możliwym by jakiś uczony w piśmie później mógł napisać takie słowa. Druga tablica kończy się na kolofonie: „To jest księga potomków Adama...” (Wyraźnie słowa te wskazują, że były to słowa zapisane i nie ustny przekaz.)

28 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Do dnia dzisiejszego ludzie wschodu zapisują swoje genealogie przekazując dla następnego pokolenia historię swojej rodziny.

29 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Trzecia Tablica: Księga Noego Zaczyna się synem Adama o imieniu Set i kończy się w czasach Noego przed potopem. Duże prawdopodobieństwo, że Set zaczął pisać tą tablicę i Noe ją skończył. Za Seta znowu zaczęto wzywać imienia Pana.(4:26) Po tym następuje zepsucie po całej ziemi. (rozdział 6) Giganci byli rezultatem synów bożych, którzy brali ludzkie córki za żony i te im ich rodziły. (budowa potężnych budowli jak piramidy być może jest związana z ich egzystęncją.) Tablica kończy się z Bożą decyzją zniszczenia swojego stworzenia, gdzie tylko Noe znalazł łaskę Boga. Tablica kończy się słowami: „Oto dzieje rodu Noego...”(6:9)

30 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Jak widzimy wszystkie informacje zawarte tam były kompetencją wiedzy naocznych świadków wydarzeń. Noe musiał być w posiadaniu poprzednich tablic. Z pewnością musiał je wziąć ze sobą do arki.(Istnieje tradycja, że wziął także ze sobą pozostałości ciała Adama)

31 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Czwarta tablica napisane przez synów Noego.

32 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Piąta napisana przez potomków Sema.

33 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Szósta napisana przez Teracha

34 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Siódma i Ósma za życia Abrahama

35 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Ostatnie trzy napisane przez Izaaka, Ezawa i Jakóba

36 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Bez historii księgi Rodzaju przyjście Jezusa na naszą ziemię nie ma żadnej wartości. Jezus często powoływał się na tą Księgę. „Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?” (Mt.19:4; Mk 10:6)

37 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Mt. 23: 35; Łuk. 11:51

38 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Apostoł Paweł również się powoływał na słowa z Księgi Rodzaju. „Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem.” (1 Kor. 6:16)

39 Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?
Apostoł Jan również powołuje się na te same słowa, które wcześniej powoływał się Jezus Chrystus. (1Jana 3:12)

40

41

42

43 Enki as portrayed in various cylinder seals, courtesy of the Trustees of the British Museum.
Mesopotamian limestone cylinder seal and impression—worship of Shamash, (Louvre).

44 Sir Leonard Wooley prowadził archeologiczne wykopaliska w Ur
Sir Leonard Wooley prowadził archeologiczne wykopaliska w Ur. Przy kopaniu przecięto kilka warstw. Między innymi była tam 2,5 metrowa warstwa błota, która wierzy się była warstwą niesioną przez wody potopu. Niektórzy wierzą, że błoto powodzi można tylko znaleźć w rejonie Mezopotamii, co jest dowodem na lokalny potop.

45

46 Cylinder Seal Lapis lazuli; H. 4 cm, Dm. 2 cm; Object ID B16728.

47 Pieczęcie z grobu Pu-abi.

48 [Hebrew / "Mabbool" - Greek / "Kataklusmos" (cataclysm)
Uruk cylindar seal, depicting monstrous animals.


Pobierz ppt "Czy mamy podstawę wierzyć w literalne znaczenie Księgi Rodzaju?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google