Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starzy żyją na koszt młodych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starzy żyją na koszt młodych"— Zapis prezentacji:

1 Starzy żyją na koszt młodych
PROJEKT Starzy żyją na koszt młodych Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL 25 maja 2006

2 Jak starzy żyją na koszt młodych?
Dlaczego młodzi odwiną się starym? Jak sprawiedliwie podzielić się kosztami?

3 Rynek pracy, oraz transfer pieniędzy przez budżet
Młodzi ponoszą szkodę w wyniku dwóch zjawisk: Dyskryminacji na rynku pracy, Wpłacania do budżetu więcej niż z niego wyjmą. 1 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

4 Źródła dyskryminacja na rynku pracy
Polska ma największą w cywilizowanym świecie różnicę pomiędzy stopą bezrobocia ogółu obywateli, a stopą bezrobocia młodych. To nie jest przypadek. To jest wynik dyskryminacji młodych za pomocą: socjalistycznego kodeksu pracy, który chroni miejsca pracujących, kosztem szukających pracy, politycznie wpływowych związków zawodowych usadowionych w przemyśle, broniących swoich przywilejów kosztem bezrobotnych i nowych branż barier w sektorze usług tworzonych przez kilkadziesiąt istniejących w Polsce korporacji zawodowych, oraz jednego z najwyższych na świecie obciążeń kosztów pracy podatkami, które jest szczególnie dotkliwe dla młodych wchodzących na rynek pracy. 2 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

5 Młodzi Polacy są bezrobotni częściej niż starzy Polacy
Bezrobocie w Polsce ma dwie charakterystyczne cechy. Po pierwsze, bezrobocie w Polsce jest wysokie. Po drugie, bezrobocie młodych Polaków jest szczególnie wysokie. Młodzi Polacy (stopa bezrobocia prawie 40%) są bez pracy o wiele częściej niż starzy Polacy (stopa bezrobocia poniżej 15%). różnica!!! 3 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

6 Młodzi Polacy są bezrobotni częściej niż młodzi z innych krajów
Wszędzie na świecie stopa bezrobocia młodych jest wyższa niż starych (bo młodzi mniej potrafią i nie udowodnili swojej przydatności do pracy), jednak różnica w stopach bezrobocia na korzyść starszych w Polsce jest ogromna. 4 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

7 Budżet państwa działa na korzyść starszych
Starzy żyją na koszt młodych. Za narzędzie transferu służy budżet państwa. Młody wpłaca więcej niż dostaje. Natomiast starzy dostają więcej niż kiedykolwiek wpłacili do budżetu. Budżet państwa to piramida finansowa. Wczorajsi i dzisiejsi wyborcy poprawili sobie stopę życia, a młodym przyjdzie spłacać ich rachunki. Podatki netto (podatki wpłacone do budżetu przez całe życie pomniejszone o świadczenia uzyskane przez całe życie) płacone przez młodych są o wiele wyższe niż podatki płacone przez starych. Tego numeru nie da się powtórzyć. Obecna młodzież nie powtórzy tego numeru dzisiejszym dzieciom, oraz nienarodzonym pokoleniom. Jawne i ukryte zobowiązania państwa rosną w takim tempie, że przyszłe rządy będą zwiększać podatki oraz zmniejszać świadczenia. 5 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

8 Kto zapłaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL
Starsi nie stworzyli oszczędności na swoje emerytury i leczenie. Pieniądze wpłacane do ZUS przez starszych Polaków, zapłaciały za emerytury i leczenie ich dziadków i rodziców. Dziś młodzi płacą za leczenie i emerytury swoich dziadków i rodziców, ale również zapłacą za własne emerytury i leczenie. Model transferów międzygeneracyjnych wypracowany w epoce wysokiej dzietności, stał się w epoce niskiej dzietności niesprawiedliwy, bowiem powoduje, że pokolenia starsze obciążają młodzież i pokolenia nienarodzone, nieproporcjonalnie dużą częścią kosztów starzenia się społeczeństwa 6 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

9 Młodzi zapłacą dwa razy za emerytury i leczenie
Reforma emerytalna polegająca na przejściu od systemu pokoleniowego, w którym dzieci i wnuki płaciły za emerytury rodziców i dziadków, na system składkowy, w którym każdy oszczędza na swoją emeryturę oznacza, że obecni młodzi zapłacą za emerytury dwa razy. Najpierw zapłacą za emerytury swoich rodziców, a potem jeszcze raz zapłacą za swoje emerytury: 7 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

10 Jak starzy żyją na koszt młodych?
Dlaczego młodzi odwiną się starym? Jak sprawiedliwie podzielić się kosztami?

11 Młodzi są inni i jest ich wielu
Kto strajkował na styropianie, a kto bił gumową pałą jest dla rosnącej części społeczeństwa historią. Podział polityczny na komunę i solidarność jest nieaktualny. Za 4 lata ok. 35% pełnoletnich obywateli nie będzie pamiętała stanu wojennego (urodzeni w 1976 lub później). Dyskusja o teczkach będzie coraz częściej olewana, bo nie dotyczy realnych problemów rosnącej ilości Polaków. Ponieważ nie pamiętają realsocjalizmu i mają przechlapane na rynku pracy, różnią się znacznie od wcześniejszych pokoleń… 8 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

12 Młodzi niedługo zaczną głosować
W większości krajów po przekroczeniu 30-ki udział w wyborach rośnie z 25-40% do 50-60%. Źródło: "Rocznik Demograficzny 2002" GUS, "Uzasadnienia przyczyny absencji wyborczej" CBOS 9 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

13 Młodzi mogą wyjechać Praca w Polsce jest opodatkowana tak jakby państwo chciało zmniejszyć konsumpcję tego zbędnego i luksusowego towaru. Praca osoby bez dzieci zarabiającej średnią krajową opodatkowana jest w wysokości 43,5%! Jest to jedna z najwyższych stawek w cywilizowanym świecie: Podatki w Polsce są wysokie ponieważ dopiero obecnie płacimy za starzenie się społeczeństwa, oraz dziurę w finansach publicznych po PRLu (braku oszczędności na renty, emerytury i leczenie starszych). Ale młodzi mogą odmówić płacenia wysokiego ZUS oraz PIT poprzez wyjazd za granicę. Źródło: Taxing Wages , OECD 10 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

14 Młodzi będą bardziej liberalni
Migracja młodych ludzi do miast i wyjazdy do pracy zagranicę unowocześnią światopogląd części Polaków. Wymieranie elektoratu radia Maryja osłabi partie narodowo-etatystyczne. Rynek (A) Tradycjo-zamordyzm Permisywizm (A) (A) (B) Etatyzm 11 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

15 Jak starzy żyją na koszt młodych?
Dlaczego młodzi odwiną się starym? Jak sprawiedliwie podzielić się kosztami?

16 Uczciwość pokoleniowa
Gdyby seniorzy byli uczciwi wobec młodych to: stworzyliby w poprzednich dziesięcioleciach odpowiednie oszczędności na pokrycie przewidywalnych wydatków obiecanych obywatelom w poprzednich dziesięcioleciach (niestety zamiast oszczędności na przewidywalne wydatki, mamy duży i rosnący dług publiczny), a gdy już znaleźliśmy się w sytuacji, w której wydatki starszych pokoleń będą spłacane przez kolejne pokolenia to przynajmniej stworzyliby rejestr zobowiązań państwa, który zawiera wszystkie jego zobowiązania – a nie oszukiwali swoje dzieci i wnuki oficjalnymi danymi na temat zadłużenia publicznego, które obejmuje tylko część zobowiązań publicznych. 13 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

17 Wiatr historii sprzyja młodym
Obecne instytucjonalne status-quo już zostało naruszone przez: Przechodzenie od gospodarki rolniczo-przemysłowej do gospodarki opartej o usługi o wysokiej wartości dodanej Liberalizujący wpływ UE Masowe migracje młodych za pracą (wyprowadzili się z domu) – zarówno w kraju jak i do krajów UE. Dużą ilość młodych (jest ich dużo i sami dla siebie stanowią punkt odniesienie bo z wapniakami rzadziej mają styczność) Rosnące przekonanie o tym, że anglosasko model gospodarczy daje większy dobrobyt i większą wolność 12 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

18 Porządek bitwy Polska wczoraj - redystrybucja i kontrola:
Więcej konkurencji, mniej przywilejów! Polska wczoraj - redystrybucja i kontrola: Redystrybucja w celu równania konsumpcji, Kontrola i inwigilacja w wykonaniu państwa, Mnożenie przywilejów i polityczna konkurencja o przywileje. Polska jutra - naprawa instytucji: Redystrybucja w celu równania szans, Społeczeństwo obywatelskie: wzajemna kontrola obywateli, zwłaszcza tych sprawujących funkcje publiczne, kontrola władzy poprzez równowagę i wzajemną kontrolę organów państwa, wspomagana przez świadomych obywateli korzystających z przejrzystości państwa Mniej przywilejów więcej konkurencji na rynku i w polityce. 14 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

19 Strategia: rzeczywiste zmiany instytucjonalne (1/2)
Rynek w Polsce jest niewydajny i niesprawiedliwy ponieważ nie jest wolnym rynkiem a nasza demokracja jest ułomna. Zmiany w instytucjach prawa nie muszą oznaczać zmian w rzeczywistym funkcjonowaniu gospodarki i polityki. Niewydajne rozwiązania instytucjonalne mogą trwać w nowej postaci pod pozorem tworzenia nowych ustaw oraz przekazywania władzy nowym osobom. Przykład 1: Zniesienie niewolnictwa na południu USA nie zniosło wykorzystywania taniej siły roboczej murzynów, którzy pozbawieni byli większości praw formalnie im przyznanych. Przykład 2: Rosjanie dają głos w wyborach Ale przy braku wolnych mediów i niezależnych partii opozycyjnych nie mają możliwości wyboru władzy. Przykład 3: Powołanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie chroni nas przed najwyższymi w Europie cenami usług telekomunikacyjnych i wysokimi opłatami w bankach. 15 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

20 Strategia: rzeczywiste zmiany instytucjonalne (2/2)
Rynek w Polsce jest niewydajny i niesprawiedliwy ponieważ nie jest wolnym rynkiem a nasza demokracja jest ułomna. Sprawiedliwy i sprawny rynek wymaga jednoczesnego zaistnienia szeregu instytucji, np: Deregulacja przynosi największy wzrost gospodarczy w krajach o elastycznym prawie pracy Sfinansowanie przez podatników komputeryzacji sądów będzie opłacalna tylko przy zmianie organizacji pracy sądów i procedur sądowych opisanych w prawie. Odpłatność za studia, która skończy dotowanie bogatych przez biednych (patrz tabela) oraz zwiększy nakłady na uczelnie, wymaga stworzenia rozsądnego systemu kredytów i grantów. 16 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój

21 Taktyka: Osłabić grupy trzymające społeczeństwo za mordę
Równość szans zwiększa sprawność gospodarki i sprawiedliwość społeczeństwa, oraz zmniejsza popyt na redystrybucję. Zmniejszyć ekonomiczne korzyści z trzymania władzy, np.: Likwidować synekury, którymi elity nagradzają posłusznych (n.p. prywatyzacja, by zlikwidować rady nadzorcze i zarządy w gestii polityków) Zwiększyć koszt trzymania władzy, n.p.: Większa przejrzystość Ułatwienia konkurencji (n.p. niskie kaucje do wpisu na listy wyborcze, zamiast zbierania podpisów wymagającego kontroli na aparatem partyjnym) Instytucjonalizować równość szans, n.p.: Ograniczyć rolę korporacji zawodowych Profesor z mianowania uniwersytetu wedle uznania uniwersytetu zamiast profesora z ustawy 17 Mamuty grabią Młodzi są inni Równość i rozwój


Pobierz ppt "Starzy żyją na koszt młodych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google