Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dr inż. M i e c z y s ł a w C e n i n DUCHOWOŚĆ INTELIGENTNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dr inż. M i e c z y s ł a w C e n i n DUCHOWOŚĆ INTELIGENTNA."— Zapis prezentacji:

1 1 Dr inż. M i e c z y s ł a w C e n i n DUCHOWOŚĆ INTELIGENTNA

2 2 Główne tezy wykładu Wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, tzn zdolnymi do odzwierciedlenia całości świata w umyśle, a więc prawdziwym mikrokosmosem. Własność ta polega na intuicyjnym odczuciu jedności świata poprzez jego wielkość, piękno, majestat oraz etykę i moralność, przez potrzebę czci dla życia w każdej jego postaci, a przede wszystkim przez nieodpartą potrzebę nieustannego przekraczania granic tego, co już w nim stworzyliśmy. Wszyscy jesteśmy istotami duchowymi, tzn zdolnymi do odzwierciedlenia całości świata w umyśle, a więc prawdziwym mikrokosmosem. Własność ta polega na intuicyjnym odczuciu jedności świata poprzez jego wielkość, piękno, majestat oraz etykę i moralność, przez potrzebę czci dla życia w każdej jego postaci, a przede wszystkim przez nieodpartą potrzebę nieustannego przekraczania granic tego, co już w nim stworzyliśmy. Dlaczego w psychologii i w nauce nie ma duszy? Czy jest różnica między duchowością pojmowaną naukowo i religijnie? Dlaczego w psychologii i w nauce nie ma duszy? Czy jest różnica między duchowością pojmowaną naukowo i religijnie? Konsekwencje braku duchowości w systemie kultury, w gospodarce i w życiu jednostki. Konsekwencje braku duchowości w systemie kultury, w gospodarce i w życiu jednostki. Jak rozwijać własną duchowość i inteligencję duchową i jak odzyskać zdrowego ducha polskości? Jak rozwijać własną duchowość i inteligencję duchową i jak odzyskać zdrowego ducha polskości?

3 3 Żyjemy w rzeczywistości rynkowej, w której nawet człowiek staje się towarem. Młodzi ludzie uczestniczą w "wyścigu szczurów", nieźle radzą sobie z wysokimi wymaganiami i obciążeniami. Coraz częściej jednak pytają: Czy odrzucenie religii oznacza, że pozbawiają się pierwiastka duchowego nadającego ich głębszy sens ? Żyjemy w rzeczywistości rynkowej, w której nawet człowiek staje się towarem. Młodzi ludzie uczestniczą w "wyścigu szczurów", nieźle radzą sobie z wysokimi wymaganiami i obciążeniami. Coraz częściej jednak pytają: Czy odrzucenie religii oznacza, że pozbawiają się pierwiastka duchowego nadającego ich życiu głębszy sens ?

4 4 Religijność to obecnie najczęściej duchowość oparta na wypaczonej instytucjonalnej religii. Odrzucenie iluzji wiary religijnej wcale nie musi oznaczać pozbawienie się tego co u człowieka najważniejsze: Odrzucenie iluzji wiary religijnej wcale nie musi oznaczać pozbawienie się tego co u człowieka najważniejsze: d u c h o w o ś c i. Zamiast wiary w absurdalne dogmaty – sensowne jest dochodzenie do realnych, konstruktywnych i weryfikowalnych przeświadczeń nt istoty świata, człowieka i swej roli w świecie. Zamiast wiary w absurdalne dogmaty – sensowne jest dochodzenie do realnych, konstruktywnych i weryfikowalnych przeświadczeń nt istoty świata, człowieka i swej roli w świecie.

5 5 Jednym z najczęściej cytowanych dziś zdań w publicznych debatach jest głośna prognoza francuskiego pisarza Andre Malraux: Wiek XXI będzie wiekiem religii albo nie będzie go wcale". Dzisiaj zapewne słowo religia zastąpiłby słowem duchowość. Dzisiaj zapewne słowo religia zastąpiłby słowem duchowość.

6 6 W religii, jak u Kartezjusza, sztucznie oddzielono ducha od ciała Ducha przeniesiono w zaświaty, do abstrakcyjnego nieba i wymyślono istnienie Boga, który to wszystko stworzył, a który jako władca każe się kochać i słuchać swych urzędników pod groźbą kary wiecznego potępienia. Taki obraz świata został zrodzony z lęku przed nim na wczesnych etapach rozwoju ludzkiej kultury. Na tym podłożu wyrosła władza kapłanów każdego kościoła.. To obraz religii uproszczony, ale obnażający jej istotę.

7 7 Wedy – mądrość sprzed 3900 lat Bóg śpi w kamieniach, oddycha w roślinach, porusza się w zwierzętach, a myśli człowiekiem. Zrodził się w naszych umysłach, zamieszkał w naszych sercach i sumieniach. zamieszkał w naszych sercach i sumieniach. Indywidualizacja idei B. u młodzieży: nie widzą go w KK, ale integrują jego ideę, modlą się i rozmawiają z B. Młodzież nie jest pokorna, wyciszona i oddana KK – z badań prof.. J. Baniaka. Rozróżnia katechezę i religioznawstwo. Indywidualizacja idei B. u młodzieży: nie widzą go w KK, ale integrują jego ideę, modlą się i rozmawiają z B. Młodzież nie jest pokorna, wyciszona i oddana KK – z badań prof.. J. Baniaka. Rozróżnia katechezę i religioznawstwo.

8 8 Czym jest duchowość człowieka? To zdolność człowieka do postawienia sobie pytania o to, skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza. To zdolność człowieka do postawienia sobie pytania o to, skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza. To zdolność człowieka do zrozumienia tajemnicy własnego istnienia niezbędnego do świadomego i mądrego kierowania własnym życiem. To zdolność człowieka do zrozumienia tajemnicy własnego istnienia niezbędnego do świadomego i mądrego kierowania własnym życiem.

9 9 Czym jest duchowość człowieka? (2) Jest więc to forma inteligencji, nazywanej obecnie inteligencją duchową dopełniającą jej pozostałe typy: kognitywną (racjonalną, intelektualną), emocjonalną i społeczną. Stanowi więc rodzaj superinteligencji. Jest więc to forma inteligencji, nazywanej obecnie inteligencją duchową dopełniającą jej pozostałe typy: kognitywną (racjonalną, intelektualną), emocjonalną i społeczną. Stanowi więc rodzaj superinteligencji. Sprawia, że człowiek staje się w pełni tym kim jest – istotą rozumną i kreatywną w ludzkiej wspólnocie. Sprawia, że człowiek staje się w pełni tym kim jest – istotą rozumną i kreatywną w ludzkiej wspólnocie.

10 10 Człowiek nie może zrozumieć samego siebie z jakiejkolwiek innej perspektywy, niż duchowa Duchowość pełni rolę centralnego organu zarządzania naszym życiem. Duchowość pełni rolę centralnego organu zarządzania naszym życiem. Posługujemy się nią w analizie i rozwiązywaniu problemów dotyczących sensu i wartości, także przy postrzeganiu i ocenie swych działań i innych ludzi. Posługujemy się nią w analizie i rozwiązywaniu problemów dotyczących sensu i wartości, także przy postrzeganiu i ocenie swych działań i innych ludzi. Określa ona również zdolność człowieka do intencjonalnej przemiany samego siebie. Określa ona również zdolność człowieka do intencjonalnej przemiany samego siebie.

11 11 Duchowość nie istnieje poza człowiekiem I stnieje niejako jako jedna wielka dusza, której jednostka jest cząstką a która jednocześnie w całości przez nią się objawia. To system kultury, nieśmiertelnego wspólnego dziedzictwa wszystkich ludzi, tak wspaniałego i wielkiego, że dotąd często błędnie przypisuje się mu metafizyczne, boskie pochodzenie i charakter.

12 12 Duchowość to odzwierciedlenie świata w umyśle człowieka (1) Duchowość to odzwierciedlenie świata w umyśle człowieka (1) Tak ją pojmujemy w ujęciu teorii mitu dziejotwórczego prawii ( zob. http://www.prawia.org ). Tak ją pojmujemy w ujęciu teorii mitu dziejotwórczego prawii ( zob. http://www.prawia.org ).http://www.prawia.org To cała rzeczywistość jest duchowa, a opiera się na intuicyjnym odczuciu jedności człowieka z otaczającym go światem przyrodniczym w całej jego wielkości, majestacie oraz pięknie, szczególnie w odniesieniu do wszystkich form życia. To cała rzeczywistość jest duchowa, a opiera się na intuicyjnym odczuciu jedności człowieka z otaczającym go światem przyrodniczym w całej jego wielkości, majestacie oraz pięknie, szczególnie w odniesieniu do wszystkich form życia.

13 13 Duchowość to odzwierciedlenie świata w umyśle człowieka (2) Największą wagę posiada współdziałanie ludzi między sobą oraz z siłami przyrody (natury) jako jedyne i absolutnie nie zastępowalne źródło zdrowej i kreatywnej tożsamości człowieka rodzącej się w obcowaniu ze środowiskiem naturalnym, społecznym i cywilizacyjnym jako niepodzielnej całości. Największą wagę posiada współdziałanie ludzi między sobą oraz z siłami przyrody (natury) jako jedyne i absolutnie nie zastępowalne źródło zdrowej i kreatywnej tożsamości człowieka rodzącej się w obcowaniu ze środowiskiem naturalnym, społecznym i cywilizacyjnym jako niepodzielnej całości.

14 14 Główne wymiary duchowości (1) 1. Tożsamość - rozumienie siebie jako istoty poszukującej odpowiedzi na pytania: Skąd przybywam, kim jestem i dokąd zmierzam? Sztywne odpowiedzi katechizmowe zastępuje poczucie głębokiej odczuwanej i obecnie także coraz lepiej rozumianej, łączności z całym światem i społeczeństwem a także z kosmosem. Następuje więc utożsamianie się ze światem w miejsce stania poza nim, czy ponad nim. Sztywne odpowiedzi katechizmowe zastępuje poczucie głębokiej odczuwanej i obecnie także coraz lepiej rozumianej, łączności z całym światem i społeczeństwem a także z kosmosem. Następuje więc utożsamianie się ze światem w miejsce stania poza nim, czy ponad nim.

15 15 Główne wymiary duchowości (2) 2. Transgresja - odczuwana wewnętrzna potrzeba dążenia do ciągłego zmieniania świata, jak to widać w rozwoju nauki i technologii w sferze materialnej, społecznej i symbolicznej (wirtualnej), ale także zmieniania siebie i swego życia. Wszyscy odczuwamy potrzebę tworzenia, nawet gdy jesteśmy zdolni realizować ją w bardzo skromnym rozmiarze. Wszyscy odczuwamy potrzebę tworzenia, nawet gdy jesteśmy zdolni realizować ją w bardzo skromnym rozmiarze.

16 16 Główne wymiary duchowości (3) 3) Wartości - znalezienie dla siebie odpowiedzi na pytanie: co dla mnie, dla innych, dla świata jest naprawdę ważne i potrzebne oraz poszukiwanie celu i sensu swego życia. Skala możliwych do wyboru wartości rozciąga się od ubogiej racjonalności ograniczanej do niemal zwierzęcego zaspakajania swych potrzeb i egoistycznych zachcianek oraz prostej orientacji w świecie aż do uświęcenia świata jako całości (sacrum), a więc od czystego racjonalizmu do sakralizacji całego świata i oddanie się służbie na rzecz jego rozwoju we wspólnej pracy ludzi.

17 17 To właśnie uznawane wartości tworzą w powiązaniu z wiedzą i doświadczeniem życiowym indywidualną i niepowtarzalną osob o wość każdego z nas. Taka osobowość to odpowiednik bio-różnorodności. Taka osobowość to odpowiednik bio-różnorodności. Jest ona realizowana w różnych rolach społecznych. Zapewnia wszystkim ludziom realne uczestnictwo dziejach ludzkości. W nich to zostawiamy swój trwały ślad zapewniający nam autentyczną nieśmiertelność - kulturową ciągłość na podobieństwo rodzenia dzieci i przekazywaniu im swego życiowego dorobku. Jest ona realizowana w różnych rolach społecznych. Zapewnia wszystkim ludziom realne uczestnictwo dziejach ludzkości. W nich to zostawiamy swój trwały ślad zapewniający nam autentyczną nieśmiertelność - kulturową ciągłość na podobieństwo rodzenia dzieci i przekazywaniu im swego życiowego dorobku.

18 18 Non omnis moriar. – Nie wszystek umrę, wiem, że uniknie pogrzebu cząstka nie byle jaka... ( HORACY, Pieśń III ) Intuicyjnie odczuwana i zrozumiana duchowość rodzi się ze społecznej natury człowieka. Tak, jak mrówka jest elementem mrowiska jako systemu, tak człowiek to wszyscy ludzie w ciągłości życia ludzkiego gatunku. Człowiek poza kulturą jako pojedyncza istota właściwie nie istnieje, tak jak mrówka ginie poza mrowiskiem. W początkach kultury ludzie dobrze te zależności zaczynali odczuwać, chociaż nie potrafili ich przedstawić inaczej niż w prostych, religijnych mitach.

19 19 Non omnis moriar …(2) Obecnie religijne mity powinniśmy aktualizować zamiast przyjmować jako nienaruszalne prawdy, by nie okazać się bardziej prymitywnymi i złowrogimi dla siebie i świata niż pierwotne plemiona czy w szczególności mądre społeczności agrarne, które prowadząc osiadły tryb życia i uprawiając ziemię (kultura) poznawały prawa rządzące światem i potrafiły roztropnie je wykorzystywać. Dzisiaj ten zdrowy instynkt życia tracimy. Mamy natomiast nadmiar wykształconych ignorantów.

20 20 DUCHOWOŚĆ to konieczność a nie wybór Jej obecność i rozwój to warunek zdrowia psychicznego. Jej obecność i rozwój to warunek zdrowia psychicznego. Alternatywa: brak duchowości to zniewolenie i degeneracja człowieczeństwa. Alternatywa: brak duchowości to zniewolenie i degeneracja człowieczeństwa. Chory system globalny oferuje rynkowe namiastki i uodporniające odwrażliwienie na straszliwe skutki swego istnienia, ale nie jest w stanie całkowicie stłumić autentycznych potrzeb człowieczych. Chory system globalny oferuje rynkowe namiastki i uodporniające odwrażliwienie na straszliwe skutki swego istnienia, ale nie jest w stanie całkowicie stłumić autentycznych potrzeb człowieczych.

21 21 DUSZA LUDZKA

22 22 Ontologia bytów duchowych W psychologii - nauce o duszy w ogóle nie ma duszy, zajmuje się ona zachowaniem człowieka jako tworu ewolucji biologicznej i społecznej. W psychologii - nauce o duszy w ogóle nie ma duszy, zajmuje się ona zachowaniem człowieka jako tworu ewolucji biologicznej i społecznej. W religii dusza jest metafizyczna, abstrakcyjna, nie ma o niej żadnej rzetelnej i sprawdzalnej wiedzy. W religii dusza jest metafizyczna, abstrakcyjna, nie ma o niej żadnej rzetelnej i sprawdzalnej wiedzy.

23 23 Ontologia bytów duchowych (2) Z faktu, że pojęcie duszy występuje w prawie wszystkich filozoficznych i religijnych orientacjach światopoglądowych można wnioskować, że domyślano się jej istnienia, ale istniejący stan wiedzy utrudniał trafne zrozumienie jej społecznego pochodzenia i wirtualnego charakteru. Z faktu, że pojęcie duszy występuje w prawie wszystkich filozoficznych i religijnych orientacjach światopoglądowych można wnioskować, że domyślano się jej istnienia, ale istniejący stan wiedzy utrudniał trafne zrozumienie jej społecznego pochodzenia i wirtualnego charakteru. Najbliższe pełnemu pojmowaniu duszy były społeczności agrarne i to one potrafiły skutecznie posługiwać się nim w życiu, w przeciwieństwie do mentalności koczowniczej, która nie mając pełnej łączności z naturą lokowała ją w zaświatach, bo tak było najprościej. Najbliższe pełnemu pojmowaniu duszy były społeczności agrarne i to one potrafiły skutecznie posługiwać się nim w życiu, w przeciwieństwie do mentalności koczowniczej, która nie mając pełnej łączności z naturą lokowała ją w zaświatach, bo tak było najprościej.

24 24 Dusza Dusza u każdego człowieka jest głównym organem jego duchowości. Dusza u każdego człowieka jest głównym organem jego duchowości. Stanowi najwyższe piętro świadomości społecznej - wyposażenie duchowe człowieka nie mające metafizycznego charakteru. Stanowi najwyższe piętro świadomości społecznej - wyposażenie duchowe człowieka nie mające metafizycznego charakteru.

25 25 Dusza (2) Dusza to ponadindywidualne źródło naszej tożsamości. Dusza to ponadindywidualne źródło naszej tożsamości. Ludzie stanowią istotę zbiorową CZŁOWIEKA, istotę będącą w połowie drogi między zwierzęciem a bogiem, projekcję jego dążeń jako najdalszego celu istnienia.

26 26 Dusza (3) Dusza nie jest tworem naturalnym, to byt wirtualny dysponujący specyficzną osobowością a stanowiący implementację Całości ( systemu pn świat, wszechświat czy wieloświat) fizycznie zainstalowanej, zagnieżdżonej w mózgu. Dusza nie jest tworem naturalnym, to byt wirtualny dysponujący specyficzną osobowością a stanowiący implementację Całości ( systemu pn świat, wszechświat czy wieloświat) fizycznie zainstalowanej, zagnieżdżonej w mózgu.

27 27 Dusza (4) Nie jest dostrzegalna i identyfikowalna bezpośrednio na podobnej zasadzie jak niezdolność dostrzegania swego oka. Nie jest dostrzegalna i identyfikowalna bezpośrednio na podobnej zasadzie jak niezdolność dostrzegania swego oka. Dusza jest tworem społecznym posiadającym wirtualny charakter. Dusza jest tworem społecznym posiadającym wirtualny charakter. Nadaje podmiotowość nie tyle jednostce, co całemu systemowi kulturowemu. Nadaje podmiotowość nie tyle jednostce, co całemu systemowi kulturowemu. Jednostce dostarcza sił psychicznych do podejmowania wspólnych i dalekosiężnych zadań. Czyny zaś ludzie muszą brać na siebie. Jednostce dostarcza sił psychicznych do podejmowania wspólnych i dalekosiężnych zadań. Czyny zaś ludzie muszą brać na siebie.

28 28 Skąd się bierze dusza? Została powołana do wirtualnego istnienia przez człowieka jako istotę zbiorową. Jej powstanie jest zdeterminowane społeczno- kulturowym rozwojem homo-sapiens jako kontynuacji ewolucji biologicznej. Została powołana do wirtualnego istnienia przez człowieka jako istotę zbiorową. Jej powstanie jest zdeterminowane społeczno- kulturowym rozwojem homo-sapiens jako kontynuacji ewolucji biologicznej. Utworzyły ją wspólnie zdolność do myślenia w zakresie tworzenia modeli otaczającego świata i kompetencje językowe w zakresie reprezentowania rzeczywistości fizycznej, psychicznej i społecznej pozwalają na tworzenie reprezentacji wyższego rzędu niż percepcyjne. Utworzyły ją wspólnie zdolność do myślenia w zakresie tworzenia modeli otaczającego świata i kompetencje językowe w zakresie reprezentowania rzeczywistości fizycznej, psychicznej i społecznej pozwalają na tworzenie reprezentacji wyższego rzędu niż percepcyjne. Na tym wyższym poziomie wypowiedziane zdanie ma większe znaczenie niż suma znaczeń wyrazów – jego składników. A to już kreatywność i transgresja -zdolność do tworzenia przekazów, jakie nigdy przedtem nie były komunikowane. Na tym wyższym poziomie wypowiedziane zdanie ma większe znaczenie niż suma znaczeń wyrazów – jego składników. A to już kreatywność i transgresja -zdolność do tworzenia przekazów, jakie nigdy przedtem nie były komunikowane.

29 29 Skąd się bierze dusza? (2) W ten sposób język dostarcza materiał w formie wiedzy, z której jednostka buduje w sobie duchowość jako model pełnej rzeczywistości, stając się nośnikiem systemu, który nie posiadając materialnego organizmu trwa i rozwija się w duszach wszystkich jednostek ludzkich. W ten sposób język dostarcza materiał w formie wiedzy, z której jednostka buduje w sobie duchowość jako model pełnej rzeczywistości, stając się nośnikiem systemu, który nie posiadając materialnego organizmu trwa i rozwija się w duszach wszystkich jednostek ludzkich. W filogenezie tak wyposażona jednostka staje się zdolna do socjalizacji i przejmowania treści kultury jednocześnie rozwijając w dzieciństwie swą psychikę i obraz świata. W filogenezie tak wyposażona jednostka staje się zdolna do socjalizacji i przejmowania treści kultury jednocześnie rozwijając w dzieciństwie swą psychikę i obraz świata. Efektem zróżnicowania biologicznego, środowiskowego i przyswajanych treści kulturowych jest zróżnicowana, zindywidualizowana osobowość zdolna do dynamicznego kontynuowania ewolucji kulturowej, a więc także poza genetycznego przekazu (memy kulturowe?) dorobku kultury powiększonego o własny udział w niekończącej się sztafecie pokoleń. Efektem zróżnicowania biologicznego, środowiskowego i przyswajanych treści kulturowych jest zróżnicowana, zindywidualizowana osobowość zdolna do dynamicznego kontynuowania ewolucji kulturowej, a więc także poza genetycznego przekazu (memy kulturowe?) dorobku kultury powiększonego o własny udział w niekończącej się sztafecie pokoleń.

30 30 Wobec powszechności mentalności od wieków kształtowanej przez romantyzm, klerykalizm i kult martyrologii niezbędne jest uważne przestudiowanie nowej systemowej teorii kultury: ( http://www.prawia.org ) oraz aktywne poszukiwanie indywidualnych i zbiorowych zdrowych i skutecznych sposobów na życie oraz spełniania swoich aspiracji i planów życiowych w swoim kraju uwolnionym od kultu nieudacznictwa i poczucia dziejowej niesprawiedliwości. http://www.prawia.org

31 31 Dwutorowa droga odbudowy duchowości Poznawać swe zbiorowe i indywidualne prawdziwe dziedzictwo kulturowe, odkrywać w nim treści duchowe oraz ich ewolucję, analizować je pod katem znajdowania dla nich miejsca we współczesnej kulturze. Poznawać swe zbiorowe i indywidualne prawdziwe dziedzictwo kulturowe, odkrywać w nim treści duchowe oraz ich ewolucję, analizować je pod katem znajdowania dla nich miejsca we współczesnej kulturze. Poddać wnikliwej refleksji wszystkie aspekty współczesnej kultury, rozpoznać jej destrukcyjne dla ducha elementy, a następnie znaleźć dla nich zdrowe i rozwojowe odpowiedniki. Poddać wnikliwej refleksji wszystkie aspekty współczesnej kultury, rozpoznać jej destrukcyjne dla ducha elementy, a następnie znaleźć dla nich zdrowe i rozwojowe odpowiedniki. W społeczeństwie jednak musi wcześniej powstać program i plan rozwoju kultury weryfikujący aktualny i ukryty paradygmat człowieka i założenia całego systemu społeczno-gospodarczego, w którym on funkcjonuje. W społeczeństwie jednak musi wcześniej powstać program i plan rozwoju kultury weryfikujący aktualny i ukryty paradygmat człowieka i założenia całego systemu społeczno-gospodarczego, w którym on funkcjonuje. To zadanie dla nauki i elit, nie dla polityków i biznesmenów.

32 32 Uzupełniająca literatura Ziemkiewicz R. POLACTWO, Lublin 2004 Ziemkiewicz R. POLACTWO, Lublin 2004 Gombrowicz W. DZIENNIK, t.1, WL Kraków 1997 Gombrowicz W. DZIENNIK, t.1, WL Kraków 1997 Stachniuk J. CZŁOWIECZEŃSTWO I KULTURA, Toporzeł, W-w 1996 Stachniuk J. CZŁOWIECZEŃSTWO I KULTURA, Toporzeł, W-w 1996 Wacyk A. KULTURA BEZDZIEJÓW. Rzecz o dziejowej degradacji narodu polskiego. Toporzeł, Wrocław 2010 Wacyk A. KULTURA BEZDZIEJÓW. Rzecz o dziejowej degradacji narodu polskiego. Toporzeł, Wrocław 2010 Cenin M. DUCHOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ w: Cenin M. Słowiński Z. MIT DZIEJOTWÓRCZY PRAWII. Systemowa teoria kultury. http://www.prawia.org Cenin M. DUCHOWOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ w: Cenin M. Słowiński Z. MIT DZIEJOTWÓRCZY PRAWII. Systemowa teoria kultury. http://www.prawia.orghttp://www.prawia.org


Pobierz ppt "1 Dr inż. M i e c z y s ł a w C e n i n DUCHOWOŚĆ INTELIGENTNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google