Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY WSTĘPNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY WSTĘPNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY WSTĘPNEJ
Rok szkolny ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY WSTĘPNEJ JĘZYK ANGIELSKI KLASA I LO WRZESIEŃ ROK SZKOLNY 2016 / 2017

2 Opracował: mgr Dawid Chyłła
WSTĘP Test diagnozujący został przeprowadzony w klasach pierwszych kontynuujących naukę języka angielskiego w liceum i technikum. Diagnoza sprawdzała umiejętności językowe uczniów w zakresie czytania, pisania, gramatyki i leksyki w języku angielskim. Celem testu było opracowanie i wdrożenie działań, które mają za zadanie wyrównanie poziomu wiedzy uczniów klas pierwszych. Uzyskane wyniki stanowią materiał porównawczy do obserwacji pracy i postępów uczniów w ciągu roku szkolnego oraz w kolejnych latach w cyklu kształcenia.

3 ANALIZA WYNIKÓW Zestaw składał się z 9 zadań badających umiejętności wynikające ze standardów wymagań egzaminacyjnych z języków obcych. BADANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W KLASACH PIERWSZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) OPIS ZESTAWU: Test zawierał zadania sprawdzające znajomość czasów i konstrukcji gramatycznych, zasób leksykalny, odbiór tekstu czytanego, umiejętność budowania wypowiedzi pisemnej. Do diagnozy przystąpiło 13 uczniów klasy I LO.

4 Opis zadań: Gramatyka:
Wybór prawidłowej odpowiedzi w danym kontekście. Zapisanie odpowiednich wyrazów w podanych zdaniach. Słownictwo: Identyfikowanie słów w zdaniach na podstawie kontekstu i pierwszych liter wyrazów. Zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi, uzupełnianie zdań (odbiór tekstu czytanego). Udzielanie odpowiedzi na pytania (budowanie wypowiedzi pisemnej).

5 Klasa I najwyższy wynik: 74,73% średni wynik: 35,22% najniższy wynik:
15,78%

6 WYKONANIE TESTU W STANDARDACH WYMAGAŃ
Gramatyka: najwyższy wynik: 76,66 % średni wynik: 38,7 % najniższy wynik: 20 %

7 WYKONANIE TESTU W STANDARDACH WYMAGAŃ
Czytanie: najwyższy wynik: 100% średni wynik: 53,8% najniższy wynik: 0 %

8 WYKONANIE TESTU W STANDARDACH WYMAGAŃ
Słownictwo: najwyższy wynik: 60 % średni wynik: 31,9 % najniższy wynik: 10 %

9 WYKONANIE TESTU W STANDARDACH WYMAGAŃ
Pisanie: najwyższy wynik: 50 % średni wynik: 2,53 % najniższy wynik: 0 %(12 uczniów nie podjęło próby wykonania zadania

10 Wnioski W oparciu o analizę przeprowadzonego testu diagnostycznego, uczniowie klasy I LO uzyskali całościowo średni wynik: 35,22 % prawidłowych odpowiedzi, z czego najwyższy wynik stanowi 74,73 %, a najniższy 15,78 % możliwych punktów. Należy zauważyć różnice w umiejętnościach językowych w zakresie języka angielskiego. Najmniej trudności sprawiło uczniom wykonanie zadania sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem (średni wynik: 53,8 %). Trudniejsze okazały się zadania gramatyczne (średni wynik: 38,7 %) oraz leksykalne (średni wynik: 31,9 %). Najwięcej trudności sprawiło uczniom wykonanie zadania sprawdzającego umiejętność pisania (średni wynik: 2,53 %), aż 12 osób nie podjęło próby wykonania zadania.

11 Wnioski W dalszej pracy z uczniami klasy I LO należy:
powtórzyć wszystkie dotychczas omawiane zagadnienia gramatyczne, stopniowo rozszerzając zakres ich użycia; stopniowo poszerzać zasób słownictwa, co pozwoli uczniom wykształcić umiejętności poprawnego tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych; systematycznie ćwiczyć umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, przygotowując tym samym młodzież do pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego


Pobierz ppt "ANALIZA WYNIKÓW DIAGNOZY WSTĘPNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google