Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu
Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” Beata Abramska

2 Kierunki rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Organizacji
Społeczny Systemowy Rynkowy Ekologiczny Publiczny

3 Organizacje pozarządowe:
Organizacje pozarządowe działające non-profit, ale nie dla straty; Zróżnicowane pod względem wielkości, misji, strategii; Ruch społeczny na rzecz poszczególnych grup wymagających wsparcia; Postrzegane jako „sumienie przedsiębiorcy”, który sprzedaje etyczne ideały i standardy; Kultura organizacyjna unika autorytetów rządowych; Są siecią i działają w sieci.

4 Statystyki 25 % ludzi żyje w ubóstwie.
800 milionów ludzi cierpi z powodu niedożywienia. 900 milionów to analfabeci. 20 % ludzi nie ma dostępu do czystej wody. 1 miliard ludzi żyje za mniej niż 1 dolar dziennie. 250 milinów pracowników to dzieci. 120 milionów dzieci nie ma możliwości kształcenia.

5 Współczesne opinie Zwiększający się udział trzeciego sektora w życiu gospodarczym. Zauważalny brak społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Organizacje pozarządowe powinny: Porzucić swoje anty biznesowe uprzedzenia i zacząć doceniać współpracę z przedsiębiorcami; Rozpocząć myślenie o przedsiębiorstwach jako potencjalnym sojuszniku i partnerze niż traktować jako przeciwnika; Wspierać grupy społeczne i działania por konsumenckie.

6 Przeszacowanie wartości
Kluczowym rozwiązaniem powyższych problemów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju wraz z polepszaniem warunków do życia dla coraz większej populacji. Rozwój gospodarczy – rozumiany jako tworzenie wartości ekonomicznej, ale nie kosztem sprawiedliwości społecznej i jakości środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa oparte na potencjale pracowniczym. Konieczność podjęcia wielostronnego dialogu z udziałem trzeciego sektora.

7 Organizacje pozarządowe potencjałem rozwoju CSR
CSR jest wzmacniany przez: Siła interesariuszy – kluczowa rola w rozwoju CSR Inwestorzy (społeczne inwestycje) Członkowie zarządu (doradztwo) Klienci (premiowanie/bojkotowanie) Samorządy (działania publiczne) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ( szeroki zbiór strategii i podejmowanych działań)

8 Rosnące znaczenie Organizacji Pozarządowych
Sektor pozarządowy jest obecnie wart ponad 1 trylion dolarów (dane światowe) Trzeci sektor jest określany jako piąta władza (zaraz po mediach)

9 Współpraca Biznesu w ramach CSR
26 % klienci i konsumenci 22 % członkowie zarządu 20 % udziałowcy 4 % samorządy, rząd 1 % NGOs

10 Efekty współpracy Biznesu
91 % wzmocnienie reputacji 81 % nabycie konkurencyjnych doświadczeń 67 % zaufania konsumentów 63 % poparcia udziałowców 63 % zaangażowania pracowników 47 % przychylności rynku kapitałowego 28 % współpracy z NGOs Word Economic Forum

11 NGOs i biznes: typologia współpracy
Polityczne relacje ukierunkowane na zmianę polityki prowadzonego biznesu i praktykę. Konfrontacje > dialog > Konsultacje Gospodarcze relacje celem pozyskania źródeł finansowania. Darowizny > strategia filantropii. Społeczne inwestycje Dylematy: „Czy możliwe jest jednoczesne krytykowanie, analizowanie i współpraca z biznesem”

12 Od konfrontacji do dialogu
Współpraca a konfrontacja: korzyści Biznes powinien unikać sytuacji konfliktowych i gromadzić konkurencyjne doświadczenia oparte o wartości i potencjał NGOs: Nabywać wyspecjalizowana wiedzę; Zdobywać i gromadzić dostęp do wiedzy o trendach społecznych; Przewidując zmiany w obszarze oczekiwań społecznych; Wpływając na przyszłość tworzonych regulacji i standardów technicznych stosowanych w przemyśle.

13 Strategie interakcji Celem jest: wypracowanie lepszych rozwiązań i umocowanie ich w praktyce; więcej przejrzystości w działaniach biznesowych; przekazanie doświadczenia i opinii trzeciego sektora. Strategie bezpośrednie – świat biznesu Strategie pośrednie - udziałowcy

14 Strategie interakcji Typologia NGOs Polaryzator Integrator
Dyskryminatory Zidentyfikować cele działania, określić jak można się przyłączyć, nieprzewidziane sytuacje, nowe strategie. Zidentyfikować cele działania, określić jak można się przyłączyć, nauka i rozwój, kreatywność. Nie dyskryminujące Unikać konfliktów pomiędzy działaniami, instynkt, taktyka. Unikać konfliktów pomiędzy działaniami, empatia, upowszechnianie.

15 Współpraca z biznesem Biznes: zagrożenie czy nowe możliwości?
Podejście 1 – Biznes jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Strategie – konfrontacje, prezentacje Metody – kampanie, akcje Podejście 2 – Biznes jako nowe możliwości. Strategie – dialog, zaangażowanie Metody – partnerstwo, postulaty, nowe standardy (zmieniający się rynek).

16 Ekologia Partnerstwa na rzecz wdrażania rozwiązań pro ekologicznych.
Dialog i współpraca. Edukacja i szkolenia. Promocja zrównoważonego rozwoju: Przewodni po ekologicznych zakupach. Środowisko i kultura młodych – etyczne zakupy. Fundatorzy rozwiązań ekologicznych.

17 Upowszechnianie i wdrażanie dobrych rozwiązań
Bezpośrednie strategie w kierunku Biznesu: Informacje Zaangażowanie Kampanie Akcje Przykłady: Biznesowe grupy robocze Biznes w społeczeństwie – praktyczne narzędzia Podręcznik wspólnych korzyści

18 Upowszechnianie i wdrażanie dobrych rozwiązań
Pośrednie strategie w kierunku udziałowców: Informacje Kampanie Akcje Rozwiązania praktyczne Przykłady: Inwestorzy, konsumenci i klienci – za co płacimy? Dostawcy (rynek kapitałowy) – zielone inwestycje. Pracownicy – planeta dla ludzi. Kampania NGOs – promowanie przejrzystych zasad na rynku gospodarki i pracy. Pozytywne media. Akademia biznesu w społeczeństwie. Samorządy i trzeci sektor – kampania społeczna.

19 Znaki czasu Konferencje i debaty z zainteresowanymi stronami.
Upowszechnianie korporacyjnych kodeksów, etycznych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących praw człowieka/pracownika, rozwiązań pracowniczych/ społecznych. Media a nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorstw. Głos NGOs i grup konsumenckich. Sankcje handlowe wobec nieuczciwych dostawców/sprzedawców. Współpraca stowarzyszeń społecznych i biznesowych. Uchwały akcjonariuszy do większego zaangażowania na rzecz CSR.

20 Dlaczego jest konieczność współpracy biznesu z NGOs?
Rozwiązanie większości problemów pracowniczych i środowiskowych wymaga współpracy z organizacjami społecznymi. NGOs posiadają wiedze o problemach społecznych, które przekładają się na sytuację w firmie i na rynku pracy. Potrzeba znalezienia nowych sojuszników w dążeniu do pozytywnych zmian społecznych i politycznych.

21 Wyzwania dla NGOs Łagodzenie obecnych problemów społecznych (ubóstwo, ochrona zdrowia, bezrobocie, edukacja, bezdomność, ekologia). Interwencje społeczne. Rozwój zaufania społecznego do organizacji biznesowych. Moderowanie i wspieranie realizacji zadań społecznych i pro ekologicznych. Współpraca z działami HR – focus group.

22 Sprawdzone działania Promotorzy Społecznie Odpowiedzialnej Organizacji
Nowe rozwiązania na rynku pracy np. flexicurity Polityka Gender Ekonomia Społeczna Kampanie i działania informacyjno-promocyjne

23 Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji
Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Rola organizacji pozarządowych w społecznej odpowiedzialności biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google